07

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 09

Dit deden KMar-collega’s op Prinsjesdag

Foto-compilatie van de dag

Het nieuwe werkjaar van de regering is begonnen. Het startschot klonk vorige week, op de 3e dinsdag van september. Beter bekend als Prinsjesdag. Een dag waarop militair ceremonieel een belangrijke rol speelt voor de Koninklijke Marechaussee. Maar ook ‘achter de schermen’ werkten collega’s hard om deze dag veilig te laten verlopen.

Ruim 2.300 militairen waren op Prinsjesdag in Den Haag voor met name ceremoniële taken. Het overgrote deel verzamelde bij het voetbalstadion van ADO Den Haag. In bussen werden zij naar verschillende locaties in de stad vervoerd. Aan de motorijders van de KMar de taak deze bussen soepel door het verkeer te loodsen, onder meer door kruispunten af te zetten.
Het motor-ere-escorte van de KMar rijdt, in tegenstelling tot de verkeersregelaars, op blauwe motoren. Zij begeleiden belangrijke personen, zoals deze dag onder meer de plaatsvervangend Gouverneur der Residentie; landmacht-kolonel Timo Beaufort.
Samen met collega’s van andere krijgsmachtdelen vormden KMar-collega’s een ere-afzetting langs de route van de Glazen Koets. Zij vertrokken vanaf het Haagse Bos en stelde zich halverwege het Lange Voorhout op als eerbetoon aan de koning en koningin.
De kersverse Commandant KMar luitenant-generaal Hans Leijtens is tevens Gouverneur der Residentie. Op Prinsjesdag is hij verantwoordelijk voor al het militair ceremonieel. Leijtens reed voor de koninklijke stoet uit om de opgestelde eenheden te inspecteren.
De Glazen Koets werd onder meer begeleid door het bereden ere-escorte van de Bereden Brigade van de KMar. De zaterdag voor Prinsjesdag oefenden zij op het Lange Voorhout. De paarden werden hier op de proef gesteld met obstakels en rook om ze te laten wennen aan onverwachte situaties.
Muziek vervult een grote rol op Prinsjesdag. Er waren dan ook verschillende militairen orkesten present, waaronder uiteraard het Orkest Koninklijke Marechaussee.
KMar-collega’s in ceremonieel tenue verzorgden de dubbelposten bij de in- en uitgangen van de Ridderzaal en Paleis Noordeinde.
Tot slot zorgden KMar-collega’s samen met de politie voor een veilig verloop van Prinsjesdag.

Tekst: ritmeester Bianca Brasser | Foto's: sergeant-majoor Hille Hillinga, sergeant-majoor Gerben van Es, sergeant Jasper Verolme en sergeant Aaron Zwaal