03

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 09

De 12 mooiste foto’s…

...van een multidisciplinaire oefening van de brigade Politie en Beveiliging

Collega’s van de brigade Politie en Beveiliging nemen momenteel deel aan een serie grote multidisciplinaire oefeningen op de voormalige vliegbasis Twenthe. In 6 sessies van 2 dagen krijgen ze samen met de brandweer en ambulancedienst van luchthaven Schiphol 10 scenario’s voor de kiezen. Gebeurtenissen waarvan je hoopt dat ze nooit zullen plaatsvinden, maar waar je wel op voorbereid moet zijn. Een grote brand, een schietpartij, zelfmoord of een terroristische aanslag, het zijn momenten dat je er moet staan, als het erop aankomt. Als individu, als team en als ketenpartner.

In de scenario’s is voor de rode, witte en blauwe diensten genoeg ruimte ingebouwd voor de eigen leermomenten en -doelen. De brandweer bestrijdt brandhaarden, de ambulancedienst verzorgt de gewonden en de Marechaussee richt zich op de politieprocessen. De samenwerking tussen de manschappen onderling en met die van de andere diensten komt uitgebreid aan bod. Maar ook op hoger niveau wordt getraind, zoals de samenwerking tussen de verschillende Officieren van Dienst in het zogenoemde STPI (Schiphol Team Plaats Incident). In het STPI scheppen de KMar en de andere diensten orde in de chaos, zodat ze een goed beeld krijgen van de crisissituatie en de juiste beslissingen nemen.

Vanuit de brigade zijn bij iedere oefensessie 6 collega’s van de politiedienst aanwezig, 4 van de Gewapende Beveiliging Burgerluchtvaart, 1 van de meldkamer, 2 Officieren van Dienst Politie en 2 oefenleiders. Dit jaar heeft de brigade ervoor gekozen om naar iedere oefening nieuwe collega’s af te vaardigen. Op die manier raken ook zij bekend met het multidisciplinaire optreden en met de verschillende taken die de KMar moet vervullen als er zich een calamiteit voordoet. Want ook als je net uit de schoolbanken komt, moet je weten hoe je moet handelen tijdens een crisissituatie.

Bekijk hieronder de 12 mooiste foto’s van de oefening.

Multidisciplinair ten top! De KMar, ambulancedienst en brandweer van Schiphol geven acte de présence op de voormalige vliegbasis Twenthe.

Eén van de taken van de KMar is het ontruimen van het gebied en het in veiligheid brengen van aanwezigen…

…en - indien nodig - het uitschakelen van gewapende verdachten.

Er is genoeg aandacht voor de eigen leermomenten en -doelen, zoals deze aanhouding.

Het overkoepelende Schiphol Team Plaats Incident stelt prioriteiten en neemt beslissingen die de hulpverlening tijdens een crisissituatie ten goede komt.

Ook het handhaven van de openbare orde kunnen de P&B-ers naar hartenlust oefenen.

De Officier van Dienst Politie (OvD P) traint het aansturen van de politieprocessen, zoals het afzetten en afschermen van het gebied en het maken van een verkeerscirculatieplan.

Tijdens de scenario’s moeten de verschillende diensten elkaar ook op de ‘werkvloer’ weten te vinden.

De OvD P verzamelt zoveel mogelijk informatie en creëert rust en overzicht voor zichzelf.

De KMar, ambulancedienst en brandweer zijn verantwoordelijk voor de veiligheid op Schiphol. Samenwerking is een vereiste.

Betrokkenen kunnen belangrijke informatie leveren over wat er precies is gebeurd en wat van belang is voor de hulpdiensten.

Evalueren. Wat ging er goed en wat kan er beter. Na ieder scenario steken de KMar-collega’s de koppen bij elkaar.

Tekst: Robert den Hartog | Foto’s: Jarno Kraayvanger