Tekst Robert den Hartog
Foto Bart Nijs Fotografie en Herman Zonderland

2016: het jaar van IGO

Generaal-majoor André Peperkoorn werd in 2015 de eerste commandant van het Landelijk Tactisch Commando van de Koninklijke Marechaussee. Hij liet de organisatie kennis maken met het informatiegestuurd optreden en legt uit wat er tot op heden is gebeurd. Brigadegeneraal Egon Hoppe volgde Peperkoorn in november op als C-LTC. Hij vertelt hoe hij het IGO en LTC in 2016 gaat vervolmaken.

Generaal-majoor André Peperkoorn blikt als voormalig C-LTC terug op 2015:

'Op sommige punten al verder dan gedacht'

"Het doel in 2015 was de organisatie kennis te laten maken met het Landelijk Tactisch Commando (LTC) en het informatiegestuurd optreden (IGO). We hebben de collega's uitgelegd wat deze wijzigingen betekenen voor de operatie en voor de organisatie. Ik ben daar tevreden over. Op veel fronten zijn er experimenten uitgevoerd, om werkenderwijs het informatiegestuurd optreden te introduceren. De wens was om de introductie van IGO en de bouw van het LTC planmatig aan te lopen, de voortgang op bepaalde momenten te evalueren en indien nodig de plannen bij te stellen. De aanslagen in Parijs, het bewaken en beveiligen van objecten en de toenemende migratiestroom, zorgden voor een andere dynamiek.

Door de actualiteit vroegen collega's om de verandering en wilden ze meteen informatiegestuurd werken. Ze wachtten niet af, maar gingen proactief aan de slag. We hoefden collega's dus niet te stimuleren om informatiegestuurd te gaan werken, maar eerder afremmen. De illusie bestond namelijk dat het LTC er al was. De verwachtingen waren sky high, we hebben dat bij moeten sturen. Simpelweg omdat de organisatie er nog niet voor uitgerust was. De Planning Group LTC stuurde bijvoorbeeld eerst als pilot 3 operatiesoorten, maar die proefopstelling kwam al snel onder druk te staan en werd uitgebreid naar alle operatievormen. Maar je kunt en wilt als de druk van buitenaf zo groot is, niet teveel veranderen. Dat geeft storing in de operatie.

Er zijn dus nog zaken voor verbetering vatbaar, daar moeten we lering uittrekken en de oplossingen moeten we borgen. Maar het gevaar is teveel te letten op dingen die niet goed gaan, er gaat namelijk ook veel wel goed. Ik denk dat we op sommige punten zelfs al verder zijn dan gedacht. De rol van de Chief Operations (CHOPS) bij het Operatiecentrum (OPSCENT), die dagelijks de operatie aanstuurt, is door de actuele situatie in de wereld sneller dan voorzien geprofessionaliseerd. De CHOPS heeft zijn nut bewezen door landelijk prioriteiten te stellen en de operationele collega's op afstand opdrachten te geven. Ook krijgt het Concept Voorlopig Reorganisatie Plan, waarin de structuur van het LTC is omschreven, steeds meer vorm. In 2016 kan het LTC dus echt concrete stappen zetten, zodat we als KMar de taken en verantwoordelijkheden daar beleggen waar het moet."

Brigadegeneraal Egon Hoppe ontvouwt als commandant LTC zijn plannen voor 2016:

'Samen de verdiepingsslag maken'

"Het optreden van de KMar na de aanslagen in Parijs en de toenemende migratiestroom zijn voor mij het bewijs dat de koers die we als organisatie hebben gekozen de juiste is. We hebben op die situaties goed gereageerd. Maar de operationele druk in combinatie met de veranderende werkwijze, een reorganisatie en de onzekerheid daarover bij de collega's levert in 2016 een flinke klus op. De fase van experimenteren is namelijk voorbij. De uitdaging is dan ook dat we de werkwijzen die we hebben bedacht, werkend krijgen. Het is een illusie te denken dat alles af komt, maar ik vertrouw erop dat op 1-1-2017 het IGO staat, dat iedereen weet wat zijn rol in en meerwaarde in het proces is en er voldoende ruimte blijft om het vakmanschap verder te ontwikkelen.

Ik heb op de korte termijn 3 doelen. Allereerst richt ik mij op de nieuwe rol van de BC als verlengstuk van het LTC. Nu ondersteunt de BC door de waan van de dag nog de operatie, maar dat zal veranderen naar een meer ondersteunende rol. Ik wil in deze moeilijke periode de verbinding zoeken met de brigadecommandanten en een verdiepingsslag maken. 1-op-1-contact, waarbij vertrouwen de basis vormt, een gesprek over zijn nieuwe rol en horen wat er bij een brigade speelt. Daarnaast wil ik investeren in het nog verder professionaliseren van de Chief Operations (CHOPS) en het Operatiecentrum (OPSCENT). Als laatste focus ik op het vervolmaken van de reorganisatie en wil ik uitleggen waarom we bepaalde keuzes hebben gemaakt en wat dat voor iedereen betekent.

Het komende jaar merkt iedereen dus steeds meer van het IGO en de reorganisatie. Sommige collega's zullen moeten solliciteren op hun eigen of een andere functie. Het LTC komt meer in positie en de manier van werken zal veranderen. De operationele collega's zullen dit steeds meer gaan merken, bijvoorbeeld in de werkvoorraad.Ik voorzie 2 grote uitdagingen. De eerste betreft de huisvesting van het LTC en de tweede betreft de IV-middelen die essentieel zijn voor het informatiegestuurd optreden, zoals mobile devices voor eerstelijns bevragingen. We zijn hard bezig dit te realiseren."