07

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 12

KMarKort

Opperwachtmeester Wisse wint fotowedstrijd

Opperwachtmeester Gert-Jan Wisse heeft de defensiefotowedstrijd Resolutie 1325 gewonnen. Hij ontving uit handen van plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten vice-admiraal Rob Bauer de prijs: een GoPro 4-videocamera. Dit jaar is het 15 jaar geleden dat VN Veiligheidsresolutie 1325 'Vrouwen, vrede en veiligheid' werd aangenomen. Dit besluit streeft naar gendergelijkheid voor vrouwen en mannen.

De winnende foto maakte Wisse tijdens zijn uitzending naar Irak bij de gevangenis in As Samawah. Daar zitten veel mannen gevangen in de cel voor zware geweldsdelicten inclusief huiselijk geweld. De foto toont een bezoek van Iraakse vrouwen en kinderen aan de gevangenis. Hoewel vrouwen verplicht waren bedekkende kleding te dragen, toonden hun lichamen tekenen van lichamelijk geweld. Dat de positie van de vrouw ondergeschikt is aan die van de man binnen de Iraakse samenleving is voor Wisse duidelijk, en ver weg van gendergelijkheid. De jury vindt het beeld een indrukwekkende weergave van een andere cultuur alwaar militairen hun missie uitvoeren.

lijntje

Hoog bezoek voor HRB en BE

De Bijstandseenheid en het Hoog Risico Beveiligingseskadron hebben bezoek gekregen van de Commandant der Strijdkrachten (CDS) generaal Tom Middendorp en secretaris-generaal Erik Akerboom. De KMar-eenheden voeren vanwege de verhoogde terreurdreiging al maanden samen een beveiligingsoperatie uit. Ze staan onder meer bij maatschappelijke instellingen, een aantal ministeries en het Binnenhof.

Het bezoek van de CDS was onverwachts. Hij ging mee met een dynamische beveiligingspatrouille in een gepantserd voertuig en bezocht de collega's die 2 objecten bewaken in Amsterdam. De secretaris-generaal bezocht de thuislocatie van de HRB, de Koningin Beatrixkazerne. Hij kreeg in diverse presentaties een beeld van het werk dat beide eenheden verrichten. Zowel de CDS als de SG gaven aan erg onder de indruk te zijn van de inzet, discipline, kwaliteit en vakmanschap van het geleverde werk.

lijntje

Koningin Beatrixkazerne blijft open

De sluiting van de Koningin Beatrixkazerne (KBK), het voormalig Marechausseehoofdkwartier aan de Van Alkemadelaan in Den Haag, wordt met minimaal 5 jaar uitgesteld. Dit heeft minister Jeanine Hennis-Plasschaert in de Voortgangsrapportage Vastgoed aan de Tweede Kamer laten weten.

Het uitstel van de sluiting van de KBK is het gevolg van de versterking van de Marechaussee met 6 extra HRB-pelotons die objecten met een hoog risico beveiligen. De KBK is daarom tenminste tot en met 2022 nodig om alle eenheden in de regio Den Haag onder te brengen. Welke andere eenheden ook op de KBK komen, wordt momenteel nog bekeken.

In de Voortgangsrapportage Vastgoed staat ook dat het KMar-gebouw op het Marine Etablissement Amsterdam wordt aangepast voor gebruik door het Dienstencentrum Werving en Selectie.

lijntje

Grote opkomst bij eerste KMar Intelligence-vakdag

Zo'n 230 collega's hebben de eerste KMar Intelligence-vakdag bezocht op de generaal-majoor Kootkazerne in Stroe. Een van de conclusies tijdens de vakdag was dat bij informatiegestuurd werken de intuïtie en ervaring van de medewerkers belangrijk blijft. Volgend jaar organiseert de directie Operaties weer een Intelligence-vakdag.

Kolonel Frank Rippens, hoofd Intell bij de KMar, opende de dag. Sprekers tijdens de vakdag waren kolonel Harold de Jong (Hoofd J2 van de directie Operaties bij de Bestuursstaf), kolonel Hans van Dalen (Hoofd JISTARC), Martijn Koch van de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en KMar-collega's eerste luitenant Gert Drost en adjudant Nico van Ammers.

lijntje