08

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 12

Achter de Schermen

Thuisfrontcomité KMar en Politie

Het Thuisfrontcomité Koninklijke Marechaussee en Politie bestaat op dit moment uit 10 vrijwilligers. Zij zetten zich in voor het thuisfront van uitgezonden KMar- en politiecollega's. Het doel van het TFC - dat nauw samenwerkt met de Brigade Buitenland Missies van de KMar - is om de missie voor de uitgezonden collega en de thuisblijvers zo soepel mogelijk te laten verlopen, ook tijdens de feestdagen. Lees hieronder welke taken het Thuisfrontcomité verricht en wat ze voor het thuisfront betekent.

Bij vertrek naar het missiegebied en bij terugkomst zijn leden van het TFC paraat op de luchthaven. Het aantal TFC-leden dat naar het vliegveld gaat, hangt af van het aantal personen dat vertrekt. Ook al vertrekt er maar 1 collega, er staat altijd een lid van het TFC op het vliegveld. Bij vertrek wordt er een tasje met een pen en 2 KMar-coins overhandigd namens CKMar. Ook besteedt de TFC-er aandacht aan de thuisblijvers, die hun relatie voor langere tijd moeten missen. Bij iedere terugkomst is het TFC paraat en overhandigen de vrijwilligers – te midden van een feest met spandoeken, bloemen, ballonnen, en héle blije gezichten - een roos en een pennenset.

Met dank aan: Peggy Hendriks l Foto’s Thuisfrontcomité en Mediacentrum Defensie

Familiecontactdag

Tijdens missies organiseert het TFC een Familiecontactdag voor het thuisfront. Verschillende locaties zijn in het verleden al bezocht, zoals de (Winter-)Efteling, Apenheul, Duinrell, Aviodrome en het Militair Museum. Tijdens de Familiecontactdag krijgt het thuisfront presentaties over de diverse missiegebieden en kunnen postpakketjes worden aangebonden bij de Militaire Post Organisatie. Ook zijn er kringgesprekken waarin de thuisblijvers ervaringen kunnen delen. Indien daar behoefte aan is kan gepraat worden met een psycholoog. Voor de kinderen is er op de Familiecontactdag een speciaal kinderprogramma.

Medaille-uitreiking

Als een missie ten einde is, worden de collega's na terugkomst gedecoreerd met een medaille. Het TFC heeft op de medaille-uitreiking een ondersteunende taak. Een TFC-lid kan bijvoorbeeld het tableau met medailles dragen of de anjers uitdelen. De anjer is een speld die de collega aan diegene geeft, die tijdens de missie heel veel voor hem of haar heeft betekend. Ook deelt de TFC-er het kindermedaillon uit. De ouders kunnen deze bij hun kinderen omhangen. Na de plechtigheid is er een lunch en wordt er een praatje gemaakt met het thuisfront. Dit is vaak een moment van weerzien voor de TFC-er, het thuisfront en de collega die op missie is geweest.

Luisterend oor

Een belangrijke taak van het TFC is het onderhouden van contact met het thuisfront. Als de relatie vertrokken is, ontvangt het thuisfront na ongeveer 2 weken een brief. Daarin staat wat het TFC is en doet. Ook staan in die brief de telefoonnummers en e-mailadressen van het TFC. Als de missie is gestart wordt de eerste relatie van de collega gebeld om te vragen hoe het gaat. Tijdens een uitzending draaien namelijk ook de achterblijvers een missie. De TFC-er, die een geheimhoudingsplicht heeft, biedt daarom altijd een luisterend oor: als het goed gaat, maar ook als het wat minder gaat.

Missie Max

Omroep Max maakt voor de feestdagen het groetenprogramma Missie Max. Het programma wordt opgenomen in Hangaar 2 op voormalig vliegbasis Valkenburg bij Katwijk. Het thuisfront krijgt de kans om een videoboodschap op te nemen. Deze video's gaan naar hun relatie in het missiegebied. Het TFC is tijdens de opnames aanwezig, samen met de vrijwilligers van andere thuisfrontafdelingen. De taken voor de TFC-vrijwilligers zijn tijdens Missie Max zeer divers en variëren van gastheer/vrouw in de grote zaal zijn, bij de opnamecabines of de garderobe staan, de artiesteningang bewaken tot foto's maken.