x

@lgenleijtens: Op weg naar de Nationale Onderofficiersconferentie. Bij de KMar dit jaar helaas geen eigen conferentie. We gaan het kleinschaliger oppakken.

x

Elk jaar organiseren we bij de Koninklijke Marechaussee een onderofficiersconferentie. De afgelopen jaren was dat elke keer een mooi, leerzaam en gezellig evenement. Voor de editie van 2015 waren de voorbereidingen daarom alweer in volle gang. Toch is de conferentie nu in overleg met de Wapenadjudant afgelast. We leven in een tijd dat onze organisatie operationeel nog meer aan de bak moet dan normaal. Zoveel collega's bij elkaar brengen is daardoor té ambitieus gebleken. Ik vind dat jammer, vooral omdat ik de gelegenheid zou krijgen om met een groot aantal collega’s in gesprek te gaan. Dat wil ik niet missen, dus daarom komen er een aantal kleinere bijeenkomsten om dat goed te maken. Ik kijk er naar uit!

x