03

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 05

De 12 mooiste foto's van…

… de KMar in het Caribisch gebied

De Koninklijke Marechaussee is op 6 eilanden in het Caribisch gebied binnen het Koninkrijk werkzaam. De eilanden Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn zelfstandige landen binnen het Koninkrijk, de Marechaussee heeft daar een ondersteunende rol. De eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius (BES-eilanden) worden formeel Caribisch Nederland genoemd, omdat dit bijzondere gemeentes van Nederland zijn. De KMar heeft op deze eilanden dezelfde bevoegdheden als in de rest van Nederland.

Fotograaf Keesnan Dogger bezocht de overzeese eilanden. Hij selecteerde een aantal van zijn mooiste foto's.

Sint Maarten: De KMar ondersteunt op Sint Maarten de IGD (Immigratie- en Grensbewakingdienst) van het Korps Politie Sint Maarten.

Sint Maarten: Het binnenlands vreemdelingen toezicht is een van de taken, waarin de KMar de IGD (Immigratie- en Grensbewakingdienst) ondersteunt.

Sint Eustatius: Op Sint Eustatius zijn alleen landsambtenaren van de KMar geplaatst en woonachtig. De militaire collega's draaien per toerbeurt dienst op Sint Eustatius. Met uitzondering van de Chief of Police, dat is een luitenant van de KMar die voor 2 jaar is geplaatst.

Sint Eustatius: De landsambtenaren houden zich bezig met de grenspolitietaak op de luchthaven en het water. De overige KMar-collega's draaien mee in de militaire politiezorg op het eiland en ook in de grenspolitietaken.

Saba: Ook op Saba zijn alleen de landsambtenaren van de KMar geplaatst en woonachtig. Hier draaien de overige collega's ook per toerbeurt dienst. De KMar werkt nauw samen met collega's van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN).

Saba: Een inwoner van Saba is opgepakt voor openbare dronkenschap en wordt door marechaussees in het vernieuwde politiebureau in de cel gezet.

Bonaire: Op Bonaire is de KMar hoofdzakelijk werkzaam in de grenspolitietaak. Op de foto controleert de KMar een vissersboot uit Venezuela.

Curaçao: Naast de militaire politiezorg en ondersteunende taken op het gebied van recherche, opsporing en criminele inlichtingen, maakt de KMar deel uit van het Atrako-team dat gespecialiseerd is in het oplossen van overvallen. Op de foto wordt de aanhouding van een verdachte geoefend.

Curaçao: De KMar 's avonds op patrouille in Willemstad op de Pontjesbrug.

Aruba: De KMar verleent ondersteuning vanuit de backoffice op het vliegveld Koningin Beatrix van Aruba.

Aruba: Op Aruba is de post van de Marechaussee gevestigd op de Marinierskazerne Savaneta. Personeel van de KMar op Aruba voert de politiediensten uit op de marinierskazerne.