08

Dit artikel hoort bij: Defensiekrant 20

Vijf vragen aan

Vijf vragen aan

Ronald Sonnemans is één van de vier Nederlandse diplomaten in Afghanistan. Hij woont al een jaar op Camp Marmal (Mazar-e-Sharif). Hij volgt en analyseert de politieke, veiligheids- en maatschappelijke ontwikkelingen in Noord-Afghanistan, adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken en volgt de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking in de regio.

Hoe staat Afghanistan ervoor?

Ik heb eerder in Zuid-Soedan en Nigeria gezeten en kan zeggen dat Afghanistan een hoger startniveau heeft. Het is heel tastbaar dat hier, tot circa drie decennia geleden, de staat nog goed functioneerde. De mensen herinneren zich dat nog. Ze weten nog hoe het land ooit was. Er is, mits de veiligheidssituatie goed is, veel potentieel. 

Welke problemen spelen momenteel?

"Hoewel er steeds meer relatief hoogopgeleide mensen zijn, is er geen of weinig werk voor ze. Je ziet dat steeds meer middenklasse families wegtrekken naar het westen. Er is nog te weinig vertrouwen in de politiek. Toch ben ik hoopvol. Er blijven altijd goed opgeleide mensen achter en zij willen vooruit met dit land. Zelfs de meest conservatieve elementen die ik heb gesproken, willen Afghanistan ontwikkelen en niet terug naar de Taliban."

Klopt het beeld dat het Westen heeft van Afghanistan nog wel?

”Nee, het Westen heeft nog steeds het beeld van het Afghanistan onder de Taliban op hun netvlies. Maar in de 14 jaar dat we hier zijn, is er wel degelijk veel veranderd. De geletterdheid gaat met sprongen vooruit en meer dan ooit hebben vrouwen toegang tot onderwijs en gezondheidszorg.”

Hoe is de veiligheidssituatie?

"Op het platteland zijn veel gebieden in handen van de vijand, maar het afgelopen jaar is, behalve Kunduz, geen enkele provinciehoofdstad (tijdelijk, red.) gevallen. De Afghaanse veiligheidstroepen staan weliswaar onder druk, maar zijn zeker niet verslagen. Sterker nog. De opstandelingen hebben geen enkele overwinning kunnen bestendigen. Ook nu wordt de Taliban weer verdreven uit de stad. De tijdelijke val van Kunduz onderstreept andermaal dat de ANDSF nog niet geheel op eigen benen kan staan ondanks de successen die zeker ook geboekt worden. De internationale gemeenschap zal moeten overwegen om ook in het komende vechtseizoen de Afghanen met training en advies te blijven steunen. Toch gaat het opwaarts met de capaciteitsopbouw en de slagkracht van de ANDSF."

Heeft Afghanistan toekomst?

"Ik ben heel positief. De jeugd is steeds hoger opgeleid en heeft vaak een smartphone. Internet is relatief goed en goedkoop. Social media voor het verbrokkelen van maatschappelijke barrières. Zo zijn er ‘ondergrondse’ jeugdculturen aan het ontstaan. Denk aan een skatepark waar jongens en meisjes elkaar skatend ontmoeten. Ook zijn er basketbalwedstrijden voor vrouwen. Natuurlijk is daar nog maatschappelijk verzet tegen, maar het gebeurt wel. We moeten de jeugd een kans geven en het land blijven ondersteunen. Dan kan het best goedkomen met Afghanistan."