09

Dit artikel hoort bij: Defensiekrant 19

Militaire voedselbank

Tekst kapitein Roel van de Wiel
Foto Sergeant Hille Hillinga, video: sergeant-majoor Arnoud Schoor (video)

Voedselpakketten Nederlandse VN-mililtairen voor ziekenhuis Gao

De Nederlandse militairen in het Malinese Gao hebben het plaatselijke ziekenhuis 5.600 voedselpakketten geschonken. Luitenant-kolonel Chris Rump, de hoogste officier op het Nederlandse Kamp Castor, overhandigde onlangs symbolisch het eerste pakketje aan Ibrahim Maiga, vice-directeur van het hospitaal. Er volgen nog meer pakketten.

Het uitgereikte eten is gesorteerd uit de rantsoenpakketten van de Nederlandse eenheden die voor de VN-missie Minusma in Gao zijn geplaatst. De rantsoenen waren over, waarop de nog bruikbare middelen werden verzameld en herschikt. In de nieuwe pakketten zit onder andere cacaosticks, thee, koffie, jam, vuur, drinkbouillon, crackers, pindakaas, limonade- en chocoladepoeder en suiker.

x

“We willen altijd graag wat terugdoen voor de bevolking van het gebied waar we worden ingezet”, legde overste Rump, de zogenoemde Senior National Representive van het Nederlandse contingent, uit. “Op deze manier hoefden we de restanten van onze pakketten niet weg te gooien en helpen we de lokale bevolking een handje.”

Het ziekenhuis van Gao biedt zorg aan gemiddeld 20 patiënten en biedt tevens poliklinische en spoedeisende zorg. In totaal zijn er 4 artsen en 10 verplegers op de been. Aan medische kennis en middelen is er geen gebrek, echter voeding voor patiënten en hun familie is er wel te weinig. Anders dan in Nederland biedt het hospitaal gedurende de hele behandeling ook onderdak aan de gezinsleden van de patiënt. 

De Nederlandse eenheden brachten onlangs de eerste container met 5.600 pakketten. Zodra de voorraad op is, brengen ze een tweede container met dezelfde hoeveelheid. In totaal hebben de Nederlanders ongeveer 13.000 pakketten voor het ziekenhuis.