Tekst Jack Oosthoek
Foto SGTBDAV Sjoerd Hilckmann

CZSK koerst af op rotsvast milieubeleid

“Milieubeleid is a hell of a job.” Humoristische woorden van Jeffry van Hooren, hoofd Sectie Milieu van het Stafbureau Veiligheid en Milieu van het Commando Zeestrijdkrachten. Evengoed zijn ze wáár. De jungle van wetgeving, regels en procedures maakt werken in het milieudomein soms lastig. Gesprek met een vakman over de stand van zaken binnen het CZSK.

Jeffry van Hooren, hoofd Sectie Milieu, stelt het onomwonden: “Als iets in een organisatie lastig is om door te voeren, dan is het wel milieubeleid”.

Voor wie het nog niet in de gaten heeft: duurzaamheid neemt in de komende jaren een enorme vlucht waarin het CZSK mee moet, onderstreept Van Hooren. Televisie, nieuwssites, kranten en tijdschriften berichten met de regelmaat van de klok over het onderwerp. Het gedoe over de gasboringen in Groningen en de economische consequenties van de oorlog in Oekraïne rond gas en olie hebben alles in een stroomversnelling gebracht. Daar komt bij dat de techniek voortschrijdt in het tempo van Max Verstappen. Duurzaam product aangeschaft? Over pakweg een half jaar is er iets beters te koop.

De techniek schrijdt voort in het tempo van Max Verstappen

Zeeën van tijd

Het Commando Zeestrijdkrachten regelt zijn milieubeleid aan de hand van de door de Bestuursstaf in Den Haag vastgestelde Defensie Energie- en Omgevingsstrategie (DEOS), waarin de plannen tot 2050 staan. Zo moet het gebruik van fossiele brandstoffen met 70 procent worden teruggedrongen en dient het CZSK in genoemd jaar getransformeerd te zijn tot een duurzame organisatie.

Dat lijkt lichtjaren ver weg, maar marineschepen voor dat doel ombouwen of bijvoorbeeld milieuvriendelijke vaartuigen aanschaffen kost zeeën van tijd, legt Van Hooren uit. “We beginnen met ze geschikt te maken voor het gebruik van milieuvriendelijke brandstof, wat in 2050 gelukt moet zijn. Het valt moeilijk te zeggen of dit haalbaar is. We werken er in elk geval hard aan en, zoals gezegd, bepaalt de Bestuursstaf grotendeels het beleid. Veel hangt af van de snelheid waarmee de techniek zich ontwikkelt.”

‘Marineschepen milieuvriendelijk ombouwen kost zeeën van tijd’

Het CZSK zit vol plannen om de organisatie in de komende decennia milieuvriendelijk te maken. Of die haalbaar zijn is onzeker. “Veel hangt af van de snelheid waarmee de techniek zich ontwikkelt”, weet milieuspecialist Van Hooren.

Hard nodig 

Een ander speerpunt is de veilige opslag van gevaarlijke stoffen als brandstof, toxische en licht-ontvlambare substanties. “Dit vraagt expertise die je van milieugeneralisten op marinekazernes, bij onderdelen en eenheden niet altijd mag verwachten. Weinig marinemensen hebben Milieukunde gestudeerd, terwijl we deze specialisten hard nodig hebben. Overigens leer je vooral in de praktijk waar Abraham op milieugebied de mosterd haalt”, weet Van Hooren, al meer dan 25 jaar in het vak.

 

‘Vooral in de praktijk leer je waar Abraham op milieugebied de mosterd haalt’

Jeffry van Hooren bij de opslag voor oliën, bedrijfsstoffen en chemicaliën ‘Smeerenburg’, in Den Helder, in gesprek met specialist Magazijn Ric van Tiggelen.

Hot item

Nog een prioriteit: het afvoeren van Chroom VI-houdend metaalschroot, zoals ventilatiekokers, schakelkasten en fundaties voor kanons. Volgens de milieuregels mag alleen een gecertificeerde externe partij dit doen, wat ook geldt voor de vernietiging ervan (versmelting). De afvoer van bilgewater is eveneens een hot item. Dat is de ‘put’ in het scheepsvlak waarin gebruikt en dus vervuild water terechtkomt. Aangekomen in Den Helder wordt alles ‘opgezogen’ en naar een biologische verwerkingsinstallatie op het haventerrein getransporteerd.

De troep in het bilgewater kan die installatie echter beschadigen. “We bekijken hoe dit in de bedrijfsvoering anders kan. Verkeerde vloeistoffen mogen niet in het bilgewater terechtkomen”, zegt Van Hooren, volgens wie er een zekere ‘spanning’ bestaat tussen milieubeleid en militaire operaties. “Een militair denkt niet per sé aan milieu als belangrijk item, maar heeft andere prioriteiten. Een schip moet varen. Punt uit. Snel ergens naartoe? Dan gaat het gas erop en prevaleert veiligheidsbelang doorgaans boven milieubelang. Dat is debet aan een defensieorganisatie.”

Blik in de chemische afvalverzamelplaats in Den Helder waar alle troep van schepen en instellingen in Den Helder binnenkomt en wordt afgevoerd naar een civiele verwerker.

‘Een militair denkt niet per sé aan milieu als belangrijk item’

Foto: archief MCD

Of eenheden zelf met duurzame suggesties over de brug komen? Soms, zoals onlangs over de plaatsing van afvalbakken op schepen in het licht van het project getiteld ‘Afval scheiden aan de bron’. Strak plan, maar wel met uitdagingen, zegt Van Hooren. “Je moet van tevoren goed bedenken wát je wil scheiden en hóe. Het moet werkbaar zijn en milieuwinst hebben. We blijven in gesprek met de schepen.”

Steeds beter doordrongen

Door de nieuwe Omgevingswet krijgt het CZSK in de komende jaren met nog meer milieuregels te maken. Tegelijkertijd verschuift de verantwoordelijkheid voor het beleid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar de gemeentes, die vanaf dan een aantal zaken bepalen. Bijvoorbeeld hoeveel geluid een organisatie mag maken. Het CZSK heeft daar zelf weinig over te zeggen. 

Jeffry Van Hooren en Ric van Tiggelen nemen poolshoogte bij het door een olielekkage geplaagde Oliedijkje in Den Helder. Oorzaak: een lekke tank. Er zijn volop maatregelen genomen om het probleem te stoppen, zoals een olieboom in het water die de lekkende olie absorbeert, en een scherm om het vette goedje tegen te houden.

Er is ook goed nieuws. Volgens Van Hooren raakt het CZSK-personeel steeds beter doordrongen van het belang van milieubeleid en duurzaamheid. “De scepsis van vroeger is er nog steeds, maar we realiseren ons dat we zoveel mogelijk moeten overstappen naar andere systemen. De marineman- en vrouw beseft dat milieubeleid allang geen zaak meer is ‘van mensen met geitenwollensokken’ en dat duurzaamheid een organisatie minder afhankelijk maakt van geëigende systemen. Op dit moment maken we volop gebruik van netspanning, terwijl dat net grotendeels overbelast is. En: gebruik je in missiegebied zonnepanelen, dan beschik je over een onuitputtelijke bron en heb je geen milieuonvriendelijk aggregaten meer nodig. Dat neemt niet weg dat milieubeleid een lastige materie is en blijft. Het succes hangt af van onder meer budget en of de technologie goed werkt. Op milieugebied liggen er op het CZSK de komende jaren veel uitdagingen te wachten.”

‘Milieubeleid is en blijft een lastige materie’

Wat doet de Sectie Milieu?

De Sectie Milieu van het Stafbureau Veiligheid en Milieu van het CZSK ziet erop toe dat kazernes en eenheden hun milieuzaken adequaat kunnen uitvoeren. De ‘bemanning’ volgt wijzigingen in de wet- en regelgeving op de voet en informeert iedereen daarover met zogeheten consequentiesnota’s: ‘Dit betekenen de veranderingen voor u’. Zo hebben commandanten te horen gekregen dat een bepaald type blusgas met ingang van 2023 niet meer mag worden gebruikt. Schepen en kazernes beschikken immers allemaal over blusinstallaties. Verder fungeert de Sectie Milieu als kenniscentrum voor alle organisatieonderdelen, ook in de West, en treedt op als bemiddelaar bij verschillen van inzicht. Daarnaast is hij de milieuadviseur bij uitstek van de plaatsvervangend Commandant CZSK. Van Hooren: “Wij zijn voor iedereen beschikbaar”.

Jeffry van Hooren voor gebouw Albatros in Den Helder, hoofdkwartier van de Sectie Milieu van het Stafbureau Veiligheid en Milieu van het CZSK.