Column Commandant Zeestrijdkrachten

Met veel plezier kijk ik iedere keer uit naar de nieuwe tekening van kapitein-luitenant ter zee (TD) Henk Boomstra voor Marineschepen.nl. Grappige en vaak prikkelende tekeningen. Zo ook de laatste, hij is weer scherp en dat is niet alleen vanwege de opmerkingen van de 2 grappige onderofficieren.

Want, ja, hij is er: de nieuwe Defensienota, ‘Sterker Nederland, veiliger Europa’. In de nota zet de minister uiteen wat haar plannen zijn voor de komende 4 jaar. En voor het eerst in ruim 20 jaar krijgen wij er als krijgsmacht en Koninklijke Marine structureel geld bij. Concreet betekent dit voor het CZSK dat we ons onder andere gaan richten op:

  • Het verhogen van de operationele, materiële en personele gereedheid;
  • Het vergroten van onze slagkracht op en vanuit zee. We gaan onder andere de mariniers voorzien van moderne vuursteun en de vloot krijgt straks de beschikking over vuursteunmiddelen voor de lange afstand aan boord van fregatten en onderzeeboten;
  • Het investeren van extra geld om ervoor te zorgen dat de nieuwe schepen en het nieuwe materieel tijdig en op de juiste manier uitgerust naar CZSK komen.

Ten tweede de nieuwe arbeidvoorwaarden. Op 31 mei kwam er een onderhandelingsakkoord tot stand tussen Defensie en de vakbonden. Als de leden van de bonden voor 7 juli in meerderheid voorstemmen hebben we nieuwe arbeidsvoorwaarden. Goed nieuws voor ons allemaal, want niet alleen krijgen we er 8.5 procent bij (over 2021 tot en met 2023), maar ook het huidige ingewikkelde systeem van de salaristabellen gaat drastisch veranderen.

‘Uw werkomstandigheden en onze marine verbeteren, dat gaat niet vanzelf en hangt af van onze gezamenlijke inzet, onze durf, ons initiatief, onze vindingrijkheid’

Met het onderhandelingsakkoord op zak en de HR-transitie onderweg gaan we samen ervoor zorgen dat we ons werk met meer plezier kunnen doen en tegen een goede vergoeding. U verdient het, en uw thuisfront verdient het. Wij gaan immers door waar anderen stoppen en wij stellen de missie en het team boven het individu. Dat doen we wereldwijd ongeacht de omstandigheden. Dat maakt ons bijzonder. 

Tot slot kom ik bij de man rechts aan de bar. Hij zegt: ‘Je zal zien dat we er iets voor terug moeten doen, zoals werken’. En dat is precies wat we nu samen moeten gaan doen. Uw werkomstandigheden en onze marine verder verbeteren, dat gaat niet vanzelf en hangt niet alleen af van geld. Dit hangt ook af van onze gezamenlijke inzet, onze durf, ons initiatief, onze vindingrijkheid en vaak hard werken. En op tijd goed ontspannen. Eigenschappen die we al hebben sinds het geboortejaar van de marine in 1488. 

Vice-admiraal René Tas,

Commandant Zeestrijdkrachten