07

Dit artikel hoort bij: Alle Hens 5

‘We willen ze meer bagage meegeven’

Tekst Jack Oosthoek
Foto Mediacentrum Defensie en Paul Tolenaar

Korps Mariniers gooit korporaalsopleiding over andere boeg

Er gaat een nieuwe wind waaien door de opleiding voor mariniers die vooruit willen: de korporaalsopleiding. Zoals het er nu naar uitziet kunnen ze zich vanaf september, naast het gebruikelijke infanteriewerk, ook al bekwamen in een specialisme. Het Korps Mariniers hoopt personeel zo nog betere loopbaanmogelijkheden te bieden en hen voor langere tijd aan zich te binden.
 

‘Een robuuste opleiding maakt je van meer markten thuis’

Aanleiding voor de korporaalsopleiding ‘nieuwe stijl’ is – hoe kan het anders – het personeelstekort bij Defensie (circa 9.000 vacatures). Zo worstelt het Korps Mariniers vooral met een tekort aan korporaals en sergeanten.

Kapitein der mariniers Noorlandt, hoofd Opleidingseenheid Onderofficiersopleidingen van het Mariniers Opleidings Centrum (MOC) op de Rotterdamse Van Ghentkazerne (VGKAZ) stroomlijnt samen met 8 instructeurs de korporaalsopleiding. Hij vertelt: “We willen aanstaande korporaals met een specifieke deelopleiding méér bagage meegeven. Korporaals zijn bij ons namelijk volwaardige onderofficieren. Ze geven leiding aan een team en moeten daarbij de sergeant kunnen vervangen als die (tijdelijk) uitvalt. Een robuuste opleiding maakt je van meer markten thuis en biedt je een loopbaanpad waarmee je binnen het Korps Mariniers sneller vooruitkomt. Dat moet tevens voorkomen dat specialisten overstappen naar het bedrijfsleven.”

KAPTMARNS Noorlandt, hoofd Opleidingseenheid Onderofficiersopleidingen van het MOC. “Voorkomen dat specialisten overstappen naar het bedrijfsleven.”

Verder bekwamen

Als voorbeeld voor de nieuwe aanpak noemt Noorlandt de marinier eerste klas met logistieke kennis. Nadat hij de basis-infanterietraining van de korporaalsopleiding heeft doorlopen, kan hij zich in een deelopleiding verder bekwamen in zijn vak. Bijvoorbeeld via het thema Gevechtslogistiek. ‘Hoe regel je tijdens een gevechtsactie de bevoorrading van de Raiding Squadrons?’ Een soortgelijke aanpak is ook mogelijk voor mariniers met kennis van bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen, munitie en verbindingen.

Foto 1147: Les in kaartlezen

De vernieuwde korporaalsopleiding duurt met ongeveer 40 weken, 10 weken langer dan die van nu. Althans, dat is de bedoeling want veel zaken vormen nog onderwerp van gesprek, legt Noorlandt uit. “Zeker is wel dat de nieuwe opleiding - net als nu - op de Van Ghentkazerne in Rotterdam plaatsvindt. Dat is immers de bakermat van het Korps Mariniers.”

Veel zaken vormen nog onderwerp van gesprek

Enkele tientjes meer

De korporaalsopleiding van het Korps Mariniers wordt gemiddeld 2 keer per jaar gegeven en biedt telkens plaats aan 60 man. Op een of andere manier is de belangstelling ervoor momenteel niet al te groot. Van de jaarlijks 120 beschikbare plaatsen zijn er nu slechts 90 gevuld. “Misschien vinden sommigen de toegevoegde waarde van de opleiding te gering of hebben ze weinig ambitie om korporaal te worden. Het kan ook liggen aan het salarisverschil; een korporaal verdient slechts enkele tientjes meer dan een marinier eerste klas.”

Korporaals in opleiding tijdens een patrouilleoefening op de Rucphense Heide in Noord-Brabant.

Een andere mogelijke oorzaak is dat gegadigden in de aannamefase worden afgewezen, omdat ze niet door de verplichte fitheidstesten komen. Denk aan speedmarsen, hindernisbaan en zwemmen. “Sommige mariniers onderschatten de ingangseisen. Hun conditie blijkt onvoldoende, terwijl je van elke geoefende marinier het tegenovergestelde mag verwachten. Tegen iemand die de ingangstest niet haalt zeggen we: ‘Maak het in orde en kom dan terug'."

‘Sommige mariniers onderschatten de ingangseisen voor de korporaalsopleiding’

Mariniers die de ingangstesten voor de korporaalsopleiding niet halen krijgen een herkansing.

Verbeterslag

Aan Noorlandt en zijn team zal het niet liggen. Ze doen alles om de opleiding aantrekkelijk te maken en vooral te houden. Zo wordt steeds vaker gefocust op ‘het onverwachte’, wat de inspiratie van de cursisten ten goede moet komen. “Dat is beter dan 60 keer hetzelfde te doen”, grapt Noorlandt.

Serieus: ”We voeren momenteel een verbeterslag door die we de komende jaren willen dóórtrekken. Dat is onder meer nodig omdat de verantwoordelijkheid bij operaties langzaam, maar zeker op de lagere niveaus komt te liggen. Vroeger beslisten alleen officieren, in de toekomst niet altijd meer. Deze verandering is nodig omdat het Korps zich nog meer dan vroeger beschouwt als een snel en flexibel inzetbare eenheid, die met kleine groepjes prikacties uitvoert. Om zich vervolgens snel terug te trekken... Zo behoud je het verrassingselement en maak je de vijand het leven zuur.” 

 

Om de korporaalsopleiding aantrekkelijker te maken wil KAPTMARNS Noorlandt cursisten vaker confronteren met onverwachte situaties. “Dat moet de inspiratie ten goede komen.”

‘We voeren een verbeterslag door die we in de komende jaren willen dóórtrekken’

x
In de opleiding krijgt de aanstaande korporaal les in de verschillende wapensystemen van het Korps Mariniers

Hoe ziet de huidige korporaalsopleiding er uit?

De korporaalsopleiding van het Korps Mariniers telt 3 modules. In de eerste krijgen de deelnemers te maken met een Leergang Management Vorming (LMV), met daarin onder meer lessen in gesprekstechnieken. Handig met het oog op de functionerings- en/of beoordelingsgesprekken die een korporaal in zijn rol van leidinggevende soms moet voeren. Verder komt omgaan met stress aan de orde, net als communicatie en het altijd boeiende ‘fenomeen’ leidinggeven.

In module 2 wordt de korporaal in spe op militaire locaties op en rond de Veluwe opgeleid tot schietinstructeur op de basiswapensystemen Colt, Glock, MAG, Underslung Grenade Launcher en Panzerfaust.

Module 3 staat in het teken van het grote werk, een gevechtsopleiding van 18 weken (vanuit bivak), met ook weer leidinggeven als rode draad, bijvoorbeeld aan een patrouille.