Column Commandant Zeestrijdkrachten

Op 24 februari viel Rusland zijn buurland Oekraïne binnen. Sindsdien zien we dagelijks hartverscheurende beelden in de media. Tegelijkertijd zien we ook het heroïsche en standvastige verzet van de Oekraïense strijdkrachten en het Oekraïense volk. Deze oorlog maakt eens te meer duidelijk dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en ook niet gratis. Het maakt ook duidelijk dat het onverwachte toch verwacht kan worden. Dat we leven in een wereld die echt is en niet in een wereld zoals we die graag zouden zien. In die zin is de invasie een wake up call.

De situatie in Oekraïne houdt ook het Commando Zeestrijdkrachten bezig. Soms direct en soms indirect. Zo steunen we Oekraïne krijgsmachtbreed waar we kunnen. Ook tonen we met deelname aan een oefening als Cold Responseen de inzet binnen de Standing NATO Maritime Groups dat de NAVO de taken op het gebied van afschrikking (deterrence) en verdediging (defence) van het verdragsgebied serieus neemt. Onze mariniers dragen daaraan bij met de force protection van de buiten Nederland ingezette gevechtsvliegtuigen van het Commando Luchtstrijdkrachten.

Cold Response eindigde vorige week. Er namen 26 landen deel, met in totaal ruim 30.000 mensen. Hierbij nog niet meegerekend de mensen die vanuit de werven, logistieke centra, hoofdkwartieren, et cetera op afstand de oefening ondersteunden. Het CZSK nam deel met onder andere Zr.Ms. De Zeven Provinciën, Zr.Ms. Schiedam, Zr.Ms. Rotterdam, Cougar-boordhelikopters (CLSK), 2 Marine Combat Group en een duikteam. De Maritime Battle Staffopereerde vanaf de Rotterdam en voor de Standing NATO Maritime Group 1 leverden we de staf vanaf het vlaggenschip De Zeven Provinciën. Deterrence en defence op de noordflank van de NAVO!

Ook Zr.Ms. Zeeleeuw was in Noorse wateren en dichter bij huis ging het mijnenbestrijden op de Noordzee gewoon door. Verder van huis lijkt Zr.Ms. Friesland een record aantal drugsvangsten te gaan doen in het Caribisch gebied. Kortom: we zijn operationeel bezig en dat is precies waarvoor we er zijn: veiligheid bieden, op en vanuit zee. En als het moet ook ver landinwaarts. Om te beschermen wat ons dierbaar is en om het gevecht te winnen, met minimale verliezen. En hierbij geldt: the more you sweat in training the less you bleed in combat.

‘Om te beschermen wat ons dierbaar is en het gevecht te winnen, met minimale verliezen’

Wat ons geweldig gaat helpen, zijn de extra middelen die straks vrijgemaakt zullen worden met de Defensienota 2022. Er wordt druk gewerkt aan deze nota en hoewel ik nog niet mag vertellen wat er exact in komt, wil ik wel kwijt dat het voor het eerst in pakweg 20 jaar echt beter gaat worden. U heeft dat vaker gehoord, en zult misschien sceptisch zijn. Nu gaat er echt serieus veel extra geld naar Defensie. Het is straks aan ons allen om hiermee slagvaardig om te gaan. Dat wordt een grote opgave, maar de invulling van de Defensienota gaat ons hierbij helpen. Net op tijd of desnoods wat aan de late kant, want de stormbal is nog steeds gehesen.

Direct na publicatie, in mei of juni, trek ik erop uit en zal ik samen met mijn plaatsvervanger schout-bij-nacht Huub Hulsker langs de eenheden en instellingen gaan, om te praten over de inhoud van de Defensienota. En welke verbeteringen we kunnen doorvoeren voor het personeel, op het gebied van materieel en geoefendheid. Kortom, over hoe we onze slagkracht kunnen vergroten. Tegelijk houden we dan oog voor wat er beter kan voor u en voor uw thuisfront. Misschien zullen we af en toe onorthodoxe maatregelen moeten nemen om onze achterstanden weg te werken. Dat laatste gaat alleen lukken als we het met zijn allen doen. Niet denken in waarom iets niet zou kunnen, maar in wat er nodig is om iets wel mogelijk te maken. En dan snel doorpakken.

Vice-admiraal René Tas

Commandant Zeestrijdkrachten