04

Dit artikel hoort bij: Alle Hens 05

‘Geen concessies aan kwaliteit’

Tekst LTZ 2OC (SD) Joost Margés
Foto Cees Baardman

Nieuwe baret symbool voor tweedeling mariniersopleiding

Van de 49 cursisten die op 14 januari aan de opleiding begonnen, stonden op 26 april 33 man als marinier der tweede klasse in het gelid in hartje Rotterdam. Zij kregen als eerste lichting de opleidingsbaret van het Korps Mariniers. Zij bewezen zich tijdens de Elementaire Militaire Vorming (EMV), afgesloten met een eindmars. Met de uitreiking van de opleidingsbaret is een nieuwe traditie geboren. “De eindeisen zijn gelijk gebleven, maar de manier waarop we die behalen is wel veranderd.”

De personele vulling van het Korps Mariniers blijft sterk achter bij de doelstelling om in 2020 voor 98% gevulde eenheden te hebben. De ‘ondervulling’ wordt nog eens versterkt door de groei die is gepland. Uitbreidingen zijn namelijk voorzien bij de Maritime Special Operations Forces, de Dienst Speciale Interventies en het op te richten Fleet Marine Squadron.

‘Het is noodzakelijk dat behoud van personeel wordt bestendigd en instroom wordt verhoogd’

Wat moest er gebeuren?

Met de irreguliere uitstroom, de leeftijdsopbouw, de inzet- en oefendruk en het huidige uitvalpercentage in de initiële opleiding, dreigt uitholling van het personeelsbestand. Hierdoor is het noodzakelijk dat het behoud van personeel wordt bestendigd en de instroom wordt verhoogd. “Het minimaliseren van de uitval vereiste een koerswijziging in de uitvoering van de initiële opleiding”, stelt majoor der mariniers Vincent Maas, hoofd Initiële Opleidingen van het Mariniers Opleidingscentrum in Rotterdam. “Het kwalificatieprofiel Marinier Algemeen is tegen het licht gehouden. En er is meer oog gekomen voor persoonlijk ‘maatwerk’. We streven naar een maximaal behoud van aspirant-mariniers.”

“Het minimaliseren van de uitval vereiste een koerswijziging.”

Waarom is de opleidingsbaret ingesteld?

“We wilden cursisten verschillende doelen en beloningsmomenten bieden om naartoe te werken”, antwoordt Maas. “Zo starten zij tijdens fase 1 van de MBV (de maritieme introductie) allemaal in een overall. Na 3 weken ‘verdienen’ mensen het groene uniform. De volgende beloning wordt gevormd door de bevordering tot marinier 2, de beëdiging en het krijgen van de opleidingsbaret, als afsluiting van de EMV. Dit is 26 april dus voor het eerst gebeurd. Het laatste en grootste doel is uiteindelijk het behalen van de bekende mariniersbaret, met geheel rode ondergrond, na afloop van de Elementaire Vakopleiding (EVO), waar de jongens inmiddels aan begonnen zijn.”

Commandant MOC LTKOLMARNS Peter Damen (links) ziet toe hoe AOOMARNALG Bob Ouwerkerk de baret en een ferme handdruk uitreikt aan marinier-2 Driessen.

Waarom zijn EMV en EVO nu zo duidelijk gescheiden?

“Tijdens de EMV ligt de focus op persoonlijke vorming en het bijbrengen van individuele vaardigheden”, legt Maas uit. “De aansturing van kaderleden is dan strak en directief. Tijdens de EVO verschuift de aandacht naar het aanleren van vakinhoudelijke aspecten en het opereren binnen een sectie. De aansturing door kaderleden is hierbij veel meer gericht op coaching en begeleiding. De opleidingsbaret staat symbool voor de stap die mensen als persoon en militair maken, van de EMV naar de EVO. Door deze tussenstap verklein je ook de uiteindelijke afstand tussen de opleidingsfase en de plaatsing bij een operationele eenheid. Zelfstandigheid, initiatief en verantwoordelijkheid zijn dan namelijk al uitgebreid aan bod gekomen.”

“De opleidingsbaret staat symbool voor de stap die mensen als persoon en militair maken.”

‘Doordat de duur van de opleiding is verlengd, is de fysieke belasting meer verdeeld’

Wat is er veranderd aan de mariniersopleiding?

Maas: “De eindeisen zijn gelijk gebleven, maar de manier waarop we die behalen is wel veranderd. Hoofddoel is het verhogen van het rendement. Doordat de duur van de opleiding is verlengd, van 24 naar 30 weken, is de fysieke belasting meer verdeeld. Hierdoor neemt uitval door blessures af. Wat het genoemde ‘maatwerk’ betreft: doordat er meer kader is, kunnen we bijvoorbeeld extra schiettraining en zwemles geven of kaart en kompasoefeningen houden, wanneer leerlingen bijles nodig hebben.” Los van deze veranderingen, inclusief meer persoonlijke aandacht, blijft het behalen van de gehele mariniersopleiding een zware uitdaging, nog steeds afgesloten met de geliefde en gehate, uitputtende, Final Exercise.

“De eindeisen zijn gelijk gebleven, maar de manier waarop we die behalen is wel veranderd.”

‘De aanpassingen hebben als doel de kwaliteit gelijk te houden, maar toch de kwantiteit te verhogen’

Word je via het nieuwe traject een betere of mindere marinier?

“Het niveau is gelijk gebleven; we doen geen concessies aan de kwaliteit”, stelt Maas resoluut. “We leiden al jarenlang kwalitatief uitstekende mariniers op. De aanpassingen hebben als doel de kwaliteit gelijk te houden, maar toch de kwantiteit te verhogen. We zetten alle zeilen bij om te zorgen dat we de komende jaren de personeelstekorten inlopen. De maatregelen zijn daar onderdeel van. De mariniers 2 die 26 april hun opleidingsbaret kregen, gaan zich tijdens de EVO vakinhoudelijk verder bekwamen en het rode vak symbolisch ‘inkleuren’. Natuurlijk geldt dat ‘the proof of the pudding is in the eating’. We zijn er echter van overtuigd dat wanneer de mannen van bak 19-1 straks starten in Doorn, onze collega’s daar zien dat we uitstekende mariniers hebben opgeleid.”