18 | 10

100 jaar MLD in 20 minuten

Alle Hens besteedde dit jaar al veel aandacht aan de 100e verjaardag van de Marineluchtvaartdienst. Onderstaande clip geeft in 20 minuten tijd een prachtig en indringend beeld van een eeuw vliegende marine. (Video: Mediacentrum Defensie)

x

22 |09

Blauw gaat groen

Onlangs vond de Groene Module Vlootpersoneel (17-2) plaats. Het doel was om vlootpersoneel competenties aan te leren die nodig zijn om te kunnen functioneren binnen operationele eenheden van het Korps Mariniers. De periode begon op en rond de Van Braam Houckgeest-kazerne, met onder andere wapenlessen, kaart en kompas, Zelfhulp Kameradenhulp en grensverleggende activiteiten, zoals afdalen van de klimtoren. Later volgde een bivakperiode op de Eder Heide, met veel aandacht voor het ‘groene werk’, ook veelal ’s nachts. Hoewel een enkeling ‘diep moest gaan’, brachten nagenoeg alle deelnemers het er zonder kleerscheuren af.

x

13 | 10

Toekenning Marinemedaille gewijzigd

Het besluit tot toekennen van de Marinemedaille is recent gewijzigd. Voorheen werd deze toegekend op basis van plaatsingen bij operationele eenheden. Dat deze informatie niet volledig en juist uit Peoplesoft viel te halen, was aanleiding om de toekenningsgronden aan te passen. De wijzigingen gelden per 1 september 2017. De Marinemedaille wordt nu toegekend:

  1. Aan de KM-militair die op of na 18 januari 1985 in werkelijke dienst is en die op of na 1 januari 2004 over tenminste 1.080 dagen een of meer van de volgende toelagen heeft ontvangen: vaartoelage; vergoeding bijzondere inzet en oefentoelage; en toelage VVHO.
  2. Aan de KM-militair die in de periode van 18 januari 1985 tot en met 31 december 2003 gedurende tenminste 30 dagen aaneengesloten dagen dienst heeft verricht bij de volgende plaatsingen: aan boord van een varend schip; bij een vliegtuigsquadron van de KM; bij een operationele eenheid van het Korps Mariniers; en bij een operationele eenheid of een ander krijgsmachtdeel, voor zover die dienst naar het oordeel van CZSK vergelijkbaar is met een operationele eenheid.
  3. Aan de KM-militair die op of na 1 januari 2004 is of was geplaatst bij DSI of NLMARSOF en aanspraak maakt/maakte op de DSI-toelage.

(Voor de berekening van de ‘1.080 dagen met toelage’ geldt dat periodes gedeeltelijk worden meegerekend; elke kalendermaand geldt als 15 dagen.)

Op basis van NSK-gegevens (1 januari 2004 tot en met 1 september 2017) ontvangen ruim 450 personen eind oktober de marinemedaille via hun commandant. Overige militairen die vanaf nu voldoen aan de ‘1.080 dagen met toelage’ ontvangen de medaille automatisch. Voor KM-personeel dat op basis van de plaatsing van voor 1 januari 2004 in aanmerking komt, blijft gelden dat zij zelf de marinemedaille kunnen aanvragen. Hiervoor dient Dfe 095a, Aanvraagformulier Marinemedaille te worden gebruikt. 

x

13 | 10

Gezocht: stoker van dregboot 3 (NNG)

De heer Hub van Engelshoven is op zoek naar de machinist/stoker met wie hij in 1955 heeft gevaren op dregboot 3 in (toen nog) Nederlands Nieuw-Guinea (NNG). De commandant was LTZ 3 Holthoon. Andere opvarenden waren matroos Jan Pluijm en matroos Engelshoven zelf. Reacties graag naar allehens@mindef.nl. (Foto: collectie NIMH)

x

13 | 10

Stem op Yvonne voor de VIVA400!

Het kan nog tot dinsdag 31 oktober: stemmen op LTZ 1 Yvonne van Beusekom, commandant van mijnenjager Zr. Ms. Willemstad. Zij is genomineerd voor de VIVA400 als iemand die ‘ambitieus en ondernemend is en het afgelopen jaar het verschil wist te maken.’ Stemmen kan via bit.ly/WSTAD. 

x

22 | 11

Bezoekersdag Purple NECtar 2017

De afdeling KIXS (Kennis, Innovatie, eXperimenten en Simulatie) van JIVC houdt op woensdag 22 november 2017 een bezoekersdag tijdens Purple NECtar 2017, het ICT Innovatieplatform van Defensie. In nauwe samenwerking met de operationele eindgebruikers creëren we op oefenterrein De Vlasakkers in Amersfoort een dynamische experimenteeromgeving. Hier kunnen Defensieonderdelen, industrie en onderzoeksinstituten IT-innovaties en experimenten tonen, oplossingen delen en inspirerende ideeën opdoen. Speciaal vindt dit jaar ook de presentatie en prijsuitreiking van het Defensie Innovation Game plaats. Tevens wordt bekendgemaakt welke medewerker van Defensie dit jaar het beste idee van Purple Nectar heeft. De dag wordt afgesloten met de KIXS Lezingenavond. Meer informatie, dagprogramma en aanmelding via: purplenectar@mindef.nl.

x

20 | 12

Voordracht voor Kooy-prijs insturen? 

Het Prof. Kooy Fonds van de afdeling Defensie en Veiligheid van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) kent jaarlijks een prijs toe aan de beste afstudeerder in Defensie- of Veiligheidstechnologie aan een technische universiteit of hogeschool. Meer informatie over deze prijs, het ontstaan ervan en de winnaars tot nu toe staat op www.kivi.nl/dv onder ‘Prof. Kooy afstudeerprijs’. Voordrachten voor de Kooy-prijs kunt u indienen tot en met 20 december 2017. De uitreiking vindt plaats op 11 april 2018, tijdens het jaarlijkse Kooy Symposium in het auditorium van Legerplaats Stroe.