Tekst LTZ 2OC (SD) Joost Margés
Foto SM Eva Klijn en video: SGTBDAV Ruud Mol

‘Chatham’ nu symbool voor vriendschap en verbondenheid

x
De Slag bij Chatham zoals verbeeld in de 17e eeuw door de zeeschilder Peter van de Velde.

In Chatham hebben de Royal Navy en de Koninklijke Marine vorige week herdacht hoe een vlootverband onder leiding van Michiel de Ruyter 350 jaar geleden in deze Zuid-Engelse havenplaats huishield. Tijdens een gewaagde actie in juni 1667 werd de inmiddels legendarische ketting over de Medway stuk gevaren en de Engelse vloot deels vernietigd en deels ingenomen. In tegenstelling tot het oorspronkelijke conflict, verliep de herdenking in een sfeer van vriendschap en verbondenheid, gelardeerd met gepaste grappen.

‘Chatham’ was de eerste geïntegreerde operatie van vloot en Korps Mariniers

Michiel de Ruyter nam bij Chatham wraak voor de verloren slag bij Terschelling. De nederlaag dwong de Engelsen terug aan de onderhandelingstafel in Breda.

Commandant Zeestrijdkrachten luitenant-generaal der mariniers Rob Verkerk toonde zich trots op deze ‘eerste geïntegreerde operatie van vloot en Korps Mariniers’. De ketting – ooit bedoeld om de Nederlanders buiten de deur te houden – zag de vlootvoogd nu als teken voor gezamenlijke verdediging en langdurende samenwerking. Verkerk benoemde verder het immense belang van de handhaving van de vrije zee, wereldwijd, als hoge defensie-prioriteit.

‘We moeten de band bestendigen en verbeteren, los van welke vorm van BREXIT dan ook’

Wake-up

De Britse First Sea Lord, sir Philip Jones, zag de Tocht naar Chatham weliswaar als een gevoelige nederlaag, maar tegelijkertijd ook als een ‘wake-up call’ voor de Engelse zeestrijdkrachten. “Zoals onze koning Charles II destijds zei: ‘Don’t fight the Dutch, imitate them’. Dit leidde tot een wederopbouw en 2 eeuwen Britse dominantie op de wereldzeeën.”

De hoogste Engelse marineman roemde verder de uitstekende samenwerking tussen beide landen en marines. “We zijn standvastige bondgenoten; we moeten die band bestendigen en verbeteren, los van welke vorm van BREXIT dan ook.” 

Aan de vlootschouw namen onder andere een historische Catalina vliegboot en Zr. Ms. Urania deel.
ZKH Prins Maurits neemt de vlootschouw af, geflankeerd door C-ZSK, LTGENMARNS Rob Verkerk.

Veel te danken

Voor de speciale gelegenheid in Chatham nam Zijne Koninklijke Hoogheid prins Maurits vanaf Upnor Castle, langs de Medway, een vlootschouw af, waaraan ook Zr. Ms. Urania deelnam. De prins zei daarbij tegenover zijn Brits-Nederlandse publiek dat de tijd van onderlinge twist ver achter ons ligt. Graag riep hij zijdelings in herinnering hoeveel Nederland nog steeds te danken heeft aan de Britten, ten aanzien van de bevrijding van 1945. Dit uiteraard tot genoegen van de gastheren, die het bezoek van de voormalige veroveraars (op uitnodiging!) deze dag prima pruimden.

De gewapende wacht van HMS Richmond maakte deel uit van het protocol.
De band van HM Royal Marines Portsmouth (links) en de Marinierskapel der Koninklijke Marine verzorgden de muzikale omlijsting.
ZKH Prins Maurits krijgt uitleg over het reilen en zeilen van Zr. Ms. Holland, afgemeerd in de haven van Chatham.