04

Dit artikel hoort bij: Alle Hens 04

Onderzeeboten verruimen blik

Tekst Pieter van Geldere
Foto John van Helvert

Nieuwe ogen en oren voor onderzeeërs

Beelden van de mast komen binnen in de centrale. Op de voorgrond de joystick waarmee het beeld gedraaid en ingezoomd kan worden.

Zr. Ms. Zeeleeuw heeft als eerste onderzeeboot een gloednieuwe optronische mast. Deze vervangt de oude periscoop, waarmee de commandant tot voor kort de horizon aftuurde. En dat laatste hoeft in de toekomst niet meer, met gunstige gevolgen.

Met een joystick draait de technicus een foto 360 graden op een beeldscherm rond. De kiek is net gemaakt door de nieuwe periscoop van de Zeeleeuw, de optronische mast. Het beeld zoomt in, mensen aan het werk in hun kantoor worden zichtbaar. Het beeld draait verder en geeft zicht op het water van de Marinebasis. De hele werkploeg kijkt met de technicus mee naar het beeldscherm. 

De nieuwe mast ‘kijkt’ zelf, maakt een totaalbeeld van de omgeving. Dag of nacht, weer of geen weer

Totaalbeeld

“En dat is een grote winst ten opzichte van de oude periscoop. Aan het woord is kapitein-luitenant ter zee (TD) Danny van den Bosch. Hij is projectleider van het Instandhoudingsprogramma van de Walrusklasse.“Voorheen kon alleen de commandant of de officier van de wacht 15 seconden de omgeving scannen. Puur mensenwerk, daar zitten veel nadelen aan.” Nu ‘kijkt’ de nieuwe mast zelf. Deze maakt in korte tijd een totaalbeeld van de omgeving, als het moet met infrarood. Dag of nacht, weer of geen weer en in HD. Vervolgens kan de gehele bemanning de beelden aflezen op de monitors in de centrale. 

De compleet gestripte commandocentrale van de Zeeleeuw. Hier stond tot voor kort de periscoop waardoor de commandant tuurde.
x

Masten geplaatst op het Sail van de onderzeeër Walrusklasse. Op nummer, van voor naar achter.

  1. A) Optronische mast. De vervanger van de oude periscoop. Deze maakt binnen een aantal seconden 360 graden een beeld in HD van de omgeving. Ook zit er een infraroodcamera in voor als het mistig is of bij duisternis. De camera’s kunnen vooraf ingesteld worden op een bepaalde afstand en richting, waardoor een mogelijk doelwit direct in beeld is. Bovenop de mast zit een kleine knobbel, de VHF-antenne. Deze is voor verbindingen met een kort bereik en het is een GPS-tracker, waarmee het schip de positie op de digitale kaart kan bepalen.
  1. B) De kooi waarin de mast verdwijnt. Deze kooi bestaat uit Radar Absorbent Material (RAM), dat de mast afschermt van vijandelijke radarsystemen. 
  2. Aanvalsperiscoop. Dit is nog een klassieke doorkijkperiscoop. Door zijn smalle diameter laat deze mast weinig sporen achter in het water. Deze is bedoeld om de vijand van korte afstand te bekijken.
  3. EOV-mast. Een soort spionagemast. Hiermee kan de bemanning allerlei radioverkeer van de vijand onderscheppen en afluisteren. Deze meet ook radarsignalen en kan aan de hand van de sterkte en de frequentie een inschatting maken waar een vijandelijk doel zich bevindt.
  4. Stuurboords radiomast. Een orignele radiomast.
  5. SATCOM mast. Maakt satellietcommunicatie mogelijk. Deze mast is ook vernieuwd tijdens het Instandhoudingsprogramma Walrusklasse. 
  6. Radarmast voor radarbeeld van de omgeving. Hiermee kan de bemanning vijandelijke schepen en vliegtuigen detecteren.
  7. Snuivermast. Uitschuifbare mast om de dieselmotoren te voorzien van lucht. De uitlaatgassen worden naast de snuivermast in het water geblazen, waardoor het snel afkoelt en er geen rookpluim ontstaat.
Een kraan laat de optronische mast in het sail (opbouw van een onderzeeboot) zakken.
Monteurs leggen de laatste hand aan de nieuw geplaatste mast.

Mensenwerk versus software

De software (het Combat Management System, CMS) kan veel mensenwerk vervangen en kan de beelden van de mast vergelijken met bijvoorbeeld sonarmetingen. Daarna stapelt het systeem de informatie op en geeft het aan waar zich een interessant object bevindt en wat dit is. Van den Bosch: “Vroeger waren daar meerdere bemanningsleden voor nodig. Nu worden de beelden bewaard en kan de bemanning ze terugzien.” 

Signalen oppikken

Dat samenvoegen van gegevens zorgt wel voor een uitdaging op het gebied van de software. Op de werf staat een straalwagen om te testen of de mast de signalen oppikt. Als alle instrumenten zijn geplaatst, volgt in oktober de testfase voor het gehele systeem. Dan moet de Zeeleeuw haar ‘oren en ogen’ synchroniseren. 

“Je wilt niet weten hoeveel kabels en leidingen er omgelegd moesten worden om dit te bereiken”

Koppelklus

Luitenant ter zee 2OC Jurrit Visser is verantwoordelijk voor de optronische mast. “Ik heb er 2 jaar aan voorbereiding op zitten. Dan is het mooi te zien dat alles werkt”, begint hij enthousiast te vertellen over het megaproject. De nieuwe apparatuur moest worden gekoppeld aan de elektronica en de hydrauliek van de Zeeleeuw. “Je wilt niet weten hoeveel kabels en leidingen we hebben omgelegd om dit te bereiken”, zucht Visser. Het duurde 8 maanden om het zogeheten sail (opbouw van een onderzeeboot, red.) om te bouwen naar de nieuwe situatie.

Het was nog een flinke klus om de nieuwe apparatuur aan de elektronica en hydrauliek te koppelen.

Bijscholen

De bemanning bereidt zich voor op de nieuwe manier van werken aan boord. Van den Bosch: “Het is niet even een rondje varen zoals je een proefrit met een auto maakt. Dit is gereedschap waarmee de bemanning een omslag maakt naar digitaal werken.” Uit de opgedane ervaringen moet een doctrine komen voor alle opvarenden van de onderzeeërs. 

Het instandhoudingsprogramma zorgt voor een nieuwe manier van werken. Daar moet de bemanning zich goed op voorbereiden.

Meer ruimte?

Bijkomend voordeel: de mast hoeft niet helemaal door de drukhuid naar de onderkant van de huidige bun, omdat de mast veel korter is. Er blijft dus ruimte over waar voorheen de periscoop doorheen ging. Van den Bosch: “Die ruimte is meteen in beslag genomen door in de centrale een extra positie van de wacht te maken. Tevens is de onderkant van de bun aangepast voor extra kastruimte. In het dok naast de werf is Zr.Ms. Dolfijn al ontdaan van haar verflaag. Deze onderzeeboot staat als tweede in de rij voor de update. In 2020 moeten alle 4 onderzeeërs zijn voorzien van nieuwe ‘oren en ogen’.