Tekst Arno Marchand

Personeelsnieuws

x
Leestijd: 10 minuten

In memoriam

Op 5 juli overleed sergeant-majoor Christiaan Krikken. Hij was als Dock Chief werkzaam bij het Air Mobility Command op Vliegbasis Eindhoven. Krikken is 48 jaar geworden.

2 oktober: Veteranendag Koninklijke Luchtmacht

Op maandag 2 oktober houdt de Koninklijke Luchtmacht de jaarlijkse veteranendag. PC-LSK generaal-majoor Robert Adang nodigt alle luchtmachtveteranen en die van de Marineluchtvaartdienst samen met hun partners uit voor deze gelegenheid. Het evenement wordt gehouden in het Nationaal Militair Museum (NMM) in Soesterberg.

Het is de 29ste keer dat de luchtmacht een veteranendag houdt. Dit jaar is het thema 'Eenheid in verscheidenheid'. Naast een gezellig samenzijn wordt tijdens deze dag een ceremonie gehouden waarbij de gevallen militairen van de militaire luchtvaart worden herdacht. Na de ceremonie wordt een rijstmaaltijd aangeboden. De hele dag is er een infomarkt en is het museum te bezoeken.

Actieve luchtmachtveteranen hebben per mail al een uitnodiging ontvangen. Postactieve veteranen kunnen zich aanmelden via Mijn NLVi op de site van het Nederlandse Veteraneninstituut (zie QR-code). Aanmelden kan tot 15 september, maar vol is vol dus wacht niet te lang met inschrijven.

Reünie 120 Squadron Borgholzhausen

Op 30 september is er een reünie voor oud-officieren, -onderofficieren, -korporaals, -dienstplichtigen en -burgerpersoneel van 120 Squadron Borgholzhausen (BHH).

Deze vindt plaats van 13.00-20.00 uur op de voormalige Vliegbasis Soesterberg op Camp New Amsterdam (CNA), Dolderseweg 34, 3712 BR Huis ter Heide. Aanmelden kan tot 18 september via reunie120sqn2023@hotmail.com. Vragen kunnen ook naar dit mailadres.

Amerikaanse medaille voor luchtmachtmajoor

Luchtmachtmajoor Mehmet Çoban Kilinç ontving op 23 juni de Meritorious Service Medal. De militair jurist kreeg de onderscheiding voor zijn functioneren als Assistant Professor in het Department of Law bij de United States Military Academy in West Point, New York. De medaille is voor militairen die zich onderscheiden door uitstekende prestaties of diensten voor de Verenigde Staten. Foto: US Army

Defensiekampioen Tennis herendubbel

Adjudant Rick van Nijnatten en sergeant Nick Fleur werden op 22 juni defensiekampioen tennis herendubbel. Het was de eerste keer dat er een Defensiekampioenschap tennis werd gehouden. In het verleden was dit het Nationaal Militair Kampioenschap (NMK) tennis. De wedstrijden herendubbel en mixed dubbel vonden plaats op tennispark Golden Tulip in Hilversum. Foto: KLu

Beroepsmilitairen kunnen solliciteren als vlieger

Vanaf 20 juni krijgen alle beroepsmilitairen de mogelijkheid om te solliciteren als vlieger bij de luchtmacht. Let op: er is slechts een beperkt aantal plekken per jaar beschikbaar.
De vacature staat (minimaal) twee jaar open. Starten met solliciteren kan elk moment via www.werkenbijdefensie.nl. Om in aanmerking te komen voor een vliegende functie moet een militair wel voldoen aan specifieke eisen en voorwaarden. Informatie is te vinden op intranet. Neem deze zorgvuldig door en controleer of aan alle gestelde criteria wordt voldaan vóór het indienen van de sollicitatie. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure of de functie? Check de informatiepagina of stuur een mail naar bijzondere.instroom.CLSK@mindef.nl.

Luchtmachtbrandweer in het nieuw

Vanaf deze zomer krijgt de luchtmachtbrandweer het nieuwe landelijke operationele uniform (LOU) uitgeleverd. Hiermee sluit Defensie aan bij het landelijke tenue van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) voor de brandweer in Nederland.
In samenwerking met brandweercollega’s is een nieuw operationeel uniform ontwikkeld ter vervanging van het huidige kazernetenue. Door het dragen van het LOU draagt de luchtmacht bij aan een uniforme uitstraling. Daardoor is het makkelijker te herkennen voor burgers en collega-hulpverleners. Daarnaast kan de brandweer met deze kleding kleine eerstelijnsincidenten afhandelen zonder dat men gelijk de uitrukkleding hoeft aan te trekken.
Naast de luchtmachtbrandweer wordt dit uniform ook verstrekt aan de brandweer van de marine en de landmacht.

Reserve-overste promoveert op proefschrift helikopters

De helikopter is niet meer weg te denken bij de krijgsmacht. Was het toestel vroeger een ondergeschoven kindje, nu is het een wapensysteem dat overal valt in te zetten. Dat is de belangrijkste conclusie van militair historicus reserve-luitenant-kolonel Rolf de Winter. Hij promoveerde op 30 juni aan de Universiteit Utrecht op zijn proefschrift ‘Van iedereen en niemand: de helikopter en de Nederlandse krijgsmacht, 1945-2020’.

De Winter, werkzaam bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en als reservist verbonden aan de Groep Luchtmachtreserve, dook in de historie van de helikopter bij Defensie. Hij achterhaalde hoe vertrouwde wapensystemen van de marine en land- en luchtmacht voorheen de voorkeur genoten. De helikoptervloot was bijvoorbeeld te beperkt om taken als onderzeeboot- en pantserbestrijding uit te voeren. Daaraan is door de uitbreiding van het takenpakket en de verwerving van moderne typen vanaf midden jaren negentig een eind gekomen. Volgens De Winter mag de moderne helikopter onmisbaar worden genoemd: de vloot is gepromoveerd tot hoofdwapensysteem.

De onderzoeker beschrijft in zijn proefschrift het grillige proces dat hieraan voorafging. De krijgsmachtdelen stelden volgens hem hun eigen voortbestaan voorop, terwijl de bewindslieden soms cruciale besluitvorming afdwongen om er later weer op terug te komen. Daadkracht en vasthoudendheid van defensiebewindslieden manifesteerden zich volgens De Winter zowel in positieve als negatieve zin bij helikopterkwesties.

Het proefschrift wordt naar verwachting vanaf 25 oktober uitgegeven voor de verkoop, digitaal en in drukvorm. Op die dag is de presentatie tijdens een symposium bij het Defensie Helikopter Commando. Foto’s: Hans Roggen

Herinneringsmedaille Internationale Missies en Humanitaire Hulpverlening bij Rampen

Zo’n 750 militairen ontvingen op 28 juni in de evenementenhal in Gorinchem de Herinneringsmedaille Internationale Missies en Humanitaire Hulpverlening bij Rampen. De gedecoreerden waren onderdeel van de force protection in Irak, namen deel aan de versterkte militaire aanwezigheid in Litouwen of hielpen bosbranden blussen in Albanië.

De meeste luchtmachters kregen de onderscheiding voor hun inzet in Albanië in augustus 2021. De luchtmacht schoot te hulp met twee Chinooks met Bambi Buckets om de enorme bosbranden te bestrijden. Dat gebeurde volgens Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim onder moeilijke omstandigheden. Hij citeerde de Albanese minister van Defensie van destijds: “Toen ik de Nederlandse militairen sprak, was dat emotioneel. Ik vroeg ze hun best te doen om mijn land te beschermen tegen de vlammen. In de ogen van jullie vliegers zie ik de wilskracht en het enthousiasme om hier volle bak te gaan. Het raakt me dat jullie hier zijn.”

Als blijk van waardering en erkenning en als dank voor alle steun tijdens de uitzending ontving de relatie van de militair een draagspeld in de vorm van een anjer. Voor kinderen was er de speciale kindermedaille. Foto’s: Jeroen Liebers

Lindelauf benoemd tot hoogleraar

Voormalig luchtmachtofficier dr. ir. Roy Lindelauf is op 1 juli benoemd tot hoogleraar Data Science in Military Operations. Hij wordt dat bij de vakgroep Krijgswetenschappen van de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) van de Nederlandse Defensie Academie.

Lindelauf heeft zich gespecialiseerd in de wisselwerking tussen wiskundige modellering en de analyse van defensie- en veiligheidsvraagstukken. Hij maakt gebruik van geavanceerde wiskundige en computerwetenschappelijke methoden voor de analyse van onderwerpen. Daarnaast richt hij zich ook op gerelateerde kwesties zoals netwerkbestendigheid, cyberveiligheid en netwerkontwerp.

Lindelauf is voormalig Apache-vlieger. In 2011 promoveerde hij in de econometrie aan de Tilburg School of Economics en Management met zijn proefschrift Design and Analysis of Covert Networks, Affiliations and Project. Hij leidt nu onder andere verschillende data-science projecten bij de FMW.

Vierdaagsevaantje voor Groep Luchtmachtreserve

Tienduizenden lopers waaronder ruim 6.600 militairen, beëindigden op 21 juli jaarlijkse Nijmeegse Vierdaagse. Nadat zij feestelijk werden onthaald op de Via Gladiola, kregen de militairen op Kamp Heumensoord de traditionele vaantjes uitgereikt. Die gaat per krijgsmachtdeel naar het detachement dat zich onderscheidt op het gebied van geoefendheid, tenue en uiterlijk voorkomen. In totaal streden 64 detachementen om de beloning. Bij de luchtmacht was de Groep Luchtmachtreserve (GLR) de winnaar. Foto's: sergeant-majoor Cristian Schrik

AIR introduceert innovatiebox

Wat nou als je een goed idee hebt om je werk makkelijker te maken? Of je wilt een probleem oplossen waar je dagelijks tegenaan loopt? Met de innovatiebox, ontwikkeld door afdeling AIR, kun je concreet aan de slag met het uitwerken van die ideeën.

De innovatiebox is een toolkit voor collega’s om zelf ideeën uit te werken en te ontwikkelen. In de box vind je verschillende handige producten, zoals een voucher voor eerste projectkosten. Midden juli kreeg Plaatsvervangend Commandant Luchtstrijdkrachten generaal-majoor Robert Adang de eerste box uitgereikt. “De kern van innoveren zit in het proberen. Dus laten we dat dan ook vooral doen!”

AIR draagt al negen jaar bij aan een toekomstbestendige luchtmacht(er) door het versterken van het innoverend vermogen. Komende maanden ontvangen alle luchtmachtonderdelen meerdere innovatieboxen. Geen box ontvangen? Stuur dan even een berichtje naar AIR, zie intranet. Foto: KLu

Deel werkzaamheden in Dongen hervat

Luchtmachtpersoneel van het 982 Squadron op de defensielocatie in Dongen heeft eind juli een deel van de werkzaamheden weer opgepakt. Die lagen sinds half juni stil omdat gebouwen en faciliteiten te kampen hadden met teveel achterstallig onderhoud en gebreken.

Inmiddels ligt er een plan van aanpak met verbeteracties waarvan een deel al is uitgevoerd en waardoor verschillende werkzaamheden konden worden hervat. De eenheid verhuist op termijn naar het Logistiek Centrum Woensdrecht waarvan de locatie Dongen een onderdeel is.

World Class Maintenance Summerschool bezoekt 300 Squadron

De World Class Maintenance Summerschool is een jaarlijks georganiseerde studieweek voor technische master-/PhD-studenten en een jonge professionals (tot tien jaar na afstuderen) met een speciale interesse in Maintenance Management & Engineering. In die week wordt een casus in het onderhoudsdomein nader onderzocht. Dit jaar ging dat om het onderhoud aan de Cougar. Om daar meer gevoel bij te krijgen, bezochten zo’n dertig deelnemers op 1 augustus het Defensie Helikopter Commando. Daar kregen ze bij 300 Squadron tekst en uitleg bij een Cougar en in een lesomgeving. Foto’s: sergeant-majoor Aaron Zwaal

Laatste klas militaire luchtverkeersleiders

Midden augustus ontvingen vier leerlingen hun diploma na het succesvol afronden van hun Air Traffic Control (ATC)-training bij Flight Training Europe (FTE) Jerez in Spanje. Dit was een historisch moment omdat dit de laatste klas ATC trainees is die separaat wordt opgeleid door de luchtmacht voor de civiel-militaire integratie met Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) volgens het programma 1ATM.

Luchtverkeersleiders in opleiding starten hun traject met basic en rating training waarin ze via theoretische en simulatortraining de beginselen van ATC leren. Vervolgens krijgen ze een additionele simulatortraining voor militaire procedures. Met een on the job training ronden ze hun opleiding af. Dit gehele traject duurt 2 tot 2,5 jaar.

Sinds 2021 is de basic en rating training door de luchtmacht uitbesteed aan FTE Jerez dat als ATC-opleidingsinstantie is gecertificeerd door de European Aviation Safety Agency. Daarmee levert het Europees erkende opleidingen en diploma’s voor civiele luchtvaart.

In 2024 zal de militaire luchtverkeersleiding volledig integreren binnen civiele LVNL. Daarmee wordt aan een gezamenlijke politieke opdracht van de ministeries van Defensie en I&W voldaan met het afronden van het programma 1ATM. Na integratie worden alle toekomstige luchtverkeersleiders, militaire en civiel, aangesteld en opgeleid bij LVNL op Schiphol-Oost.