Breda, 24 juli 2023

Beste luchtmachters en lezers van de Vliegende Hollander,

Sinds 14 april mag ik met u verder bouwen aan een inzetbare, relevante en toekomstbestendige luchtmacht. Met trots heb ik de afgelopen weken weer mogen constateren dat onze luchtmacht - wij - er staan wanneer dat nodig is. Binnen enkele uren zelfs, als de situatie daar om vraagt. Om zodoende in die eerste uren, in het hoogste geweldsspectrum, ver weg, maar ook dicht bij huis, het verschil te maken en de randvoorwaarden te creëren voor onze collega’s en internationale partners. En dat doen we in spannende en onzekere tijden.

De recente val van het Kabinet springt natuurlijk in het oog. En natuurlijk niet te vergeten de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne.  Maar ook in de rest van de wereld is het verre van rustig. Daarnaast is de gehele luchtmacht in transitie. Dat heeft gevolgen voor onze organisatie, onze wapensystemen en de manier waarop we werken. Bovendien legt het extra budget voor Defensie beslag op onze schaarse capaciteit. Immers, plannen maken en deze realiseren gaat niet vanzelf. En dat terwijl het bondgenootschap steeds meer van ons vraagt als het gaat om gereedheid, inzetbaarheid, slagkracht en de ontwikkeling van nieuwe systemen en nieuwe vormen van inzet.

Een ‘perfect storm’ noem ik het weleens. Zeker omdat onze organisatie nog beperkt gevuld is en de werkdruk op sommige plekken (te) hoog is. Maar vooral ook een geweldige kans, om voor het eerst in decennia, onze prachtige Luchtmacht weer sterker en beter te kúnnen en mógen maken. In het belang van onze samenleving en ons bondgenootschap.

Ondanks schaarse tijden hebben jullie de luchtmacht gebracht waar zij nu is. Een van de beste luchtmachten ter wereld, met fantastische mensen en top-of-the-bill spullen. Al 30 jaar lang onafgebroken ingezet, wereldwijd, in alle hoofdtaken en onder zeer uiteenlopende omstandigheden. Daarmee hebben we goud in handen. En dat is maar goed ook. Het belang van het luchtwapen is zelden zo groot geweest. We kunnen immers niet uitsluiten dat we onverhoopt op korte termijn bij een grootschalig conflict betrokken raken. Meer dan ooit zal afschrikking het verschil moeten maken tussen oorlog en vrede. En als die afschrikking faalt, zullen we er moeten staan. Met alles en iedereen wat we hebben. Binnen uren. Een enorme verantwoordelijkheid. Dat vereist dat we onze kerntaken bij alles centraal moeten stellen. Dat vereist focus en de juiste mindset. En dat we als één team blijven opereren. Niemand van ons is belangrijker dan het team, ‘service before self’. Een zware maar ook prachtige klus, voor een prachtig team.

Onze taak, focus, mindset en DNA heb ik verwoord in mijn vertrekpunt. Ik nodig jullie uit om het stuk te lezen via deze link: https://www.defensie.nl/binaries/defensie/documenten/publicaties/2023/07/17/plannen-commandant-luchtstrijdkrachten/Vertrekpunt+C-LSK.pdf.

Luitenant-generaal André “Jabba” Steur

Commandant Luchtstrijdkrachten