Personeelsnieuws

Boekholt-O'Sullivan PC-LSK

Elanor Boekholt-O'Sullivan is per 1 oktober Plaatsvervangend Commandant Luchtstrijdkrachten. Als generaal-majoor neemt ze de functie over van Eric Schevenhoven, die met functioneel leeftijdsontslag gaat. In haar nieuwe functie is ze verantwoordelijk voor onder meer de integrale interne bedrijfsvoering bij de luchtmacht. De luchtmachtofficier voert als commodore nu nog het bevel over het Defensie Cyber Commando.

Boekholt-O'Sullivan deed in 2008 uitzendervaring op in Afghanistan. Ze trad er onder meer op als projectleider voor de wederopbouw van de burgerluchtvaart. Enkele jaren later had ze een belangrijke rol bij het herstructureren van het Joint IV Commando (JIVC) en was ze hoofd Innovatie bij de luchtmacht. In 2016 werd ze commandant Vliegbasis Eindhoven. Sinds 2018 vervult Boekholt-O'Sullivan haar huidige functie. Foto: Defensie

Adjudant van de mariniers Rob van Haastrecht. Foto: Mediacentrum Defensie

Nieuwe Krijgsmachtadjudant

Adjudant van de mariniers Rob van Haastrecht is sinds 2 september de Krijgsmachtadjudant. Hij nam de functie over van landmachtadjudant Nico Spierenburg, die het ambt 4,5 jaar vervulde. Haastrecht is de 7e Krijgsmachtadjudant en de 1e met een rode bies. Hiervoor was hij adjudant van het Korps Mariniers.

Adjudant Nico Spierenburg. Foto: sergeant Sjoerd Hilckmann

Spierenburg ontving bij zijn afscheid de Bronzen Soldaat uit handen van Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Martin Wijnen. Dit is een oeuvreprijs voor excellerende landmachtmilitairen en de hoogste individuele onderscheiding binnen het krijgsmachtdeel. Vorig jaar werd de adjudant nog koninklijk onderscheiden en benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden, vanwege zijn verdiensten en grote inzet binnen Defensie.

De Krijgsmachtadjudant vertegenwoordigt alle onderofficieren van de krijgsmacht. Hiervoor bezoekt de adjudant regelmatig de werkvloer om vervolgens de Commandant der Strijdkrachten te informeren en adviseren. Ook zet hij zich in voor opleiding en training van onderofficieren, begeleidt en coacht hen (mentorschap) en helpt talenten zich (verder) te ontwikkelen.

Commando-overdracht 336 Squadron

Luitenant-kolonel Maurice Schonk is sinds 2 september commandant van het 336 Squadron op Vliegbasis Eindhoven. Hij nam het bevel over van ranggenoot Jorrit de Gruijter.

Schonk was hiervoor hoofd Opleiding & Training bij de afdeling Jachtvlieg Operaties van de Staf Commando Luchtstrijdkrachten. De Gruijter is inmiddels coördinerend adviseur bij de afdeling Bestuursondersteuning van de Commandant der Strijdkrachten in Den Haag. Foto: Leonie Voets

Legpenning van Verdienste voor De Gruijter en het 336 Squadron

Het gehele personeel van het 336 Squadron en luitenant-kolonel Jorrit de Gruijter in het bijzonder hebben zich volgens brigadegeneraal Ron Smits op uitzonderlijke wijze verdienstelijk gemaakt voor ‘zijn’ 11 Luchtmobiele Brigade (11LMB). Daarom reikte de commandant hen de Legpenning van Verdienste uit. Dat deed hij op 2 september nadat De Gruijter het commando over 336 had overgedragen aan zijn opvolger.

Volgens de generaal heeft De Gruijter het gezamenlijk optreden van het 336 Squadron met 11LMB geprofessionaliseerd en geïntensiveerd op het gebied van trainingen, opleidingen en oefeningen. Dat lukte de overste ondanks de reorganisatie van zijn squadron, personeelstekorten, de problematiek van de veroudering en daarmee de mate van inzetbaarheid van de toestellen, alsmede de vele andere opdrachten van het squadron.

In talloze nationale en internationale oefeningen werden specifieke airborne-eenheden van 11LMB tot een hoger niveau gebracht op het gebied van luchtdroppingen en -landingen. Dit was en blijft een essentieel onderdeel binnen operaties van 11LMB. De goede samenwerking die in de afgelopen jaren is opgebouwd, blijkt onmisbaar voor het joint optreden waarbinnen 11LMB zijn opdrachten moet uitvoeren. Foto uitreiking: John van Benten

Prinsjesdag: nadruk op digitalisering en duurzaamheid

Defensie investeert komend jaar in een hoogwaardige, toekomstbestendige krijgsmacht en defensieorganisatie. Dit staat in de Defensiebegroting 2021 die op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer is aangeboden. De nadruk ligt op digitalisering en duurzaamheid. Aandacht is er voor groene technologie, extra cybercapaciteit, kunstmatige intelligentie en modern materieel zoals onbemande vliegtuigen.

In 2021 geeft het kabinet 11,5 miljard uit aan Defensie. Dat is bijna een half miljard meer dan vorig jaar. Er is in de begroting ruimte voor meer personeel, maar ook voor verbeterde IT, vastgoed en fysieke en sociale veiligheid. Verder komt er geld voor (strategische) voorraden, bedrijfsvoering en de instandhouding van wapensystemen.

Defensie dient dit jaar voor het eerst een materieelbegrotingsfonds in. Voor de komende 15 jaar is dat zo’n € 66 miljard. Daarvan wordt € 4,6 miljard komend jaar gebruikt. Dankzij het fonds kan Defensie de uitgaven voor de langere termijn beter in kaart brengen. Dat geldt ook voor de samenhang van het beheer en onderhoud van de investeringen.

Defensie wil nadrukkelijk een moderne werkgever zijn met oog voor ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Met behulp van de zogeheten ‘routekaart opleiden en trainen’ wordt het thema diversiteit en inclusiviteit in alle opleidingen opgenomen. Ook wordt op afstand samenwerken en vergaderen verder ontwikkeld.

Ondanks het iets ruimere budget behoort Nederland ook in 2021 nog altijd tot de landen met de laagste bijdrage aan de NAVO. De bedoeling is dat die in 2024 op 2% van het bruto binnenlands product (bbp) zit. De verwachting voor 2021 is een bbp-percentage van 1,48%. Deze stijging houdt verband met de krimpende economie door de COVID-19-crisis. Het EU-gemiddelde stijgt hierdoor naar schatting tot circa 1,8%. Foto’s: sergeant Cinthia Nijssen