Tekst Jack Oosthoek
Foto korporaal Gregory Fréni

“Je groeit als mens”

Werken in een medezeggenschapscommissie komt je ontwikkeling ten goede. Veel leden weten dat intussen uit ervaring. De Vliegende Hollander sprak met 3 van hen.
 

Adjudant Bram de Reus
Voorzitter MC Vliegbasis Woensdrecht/Koninklijke Militaire School Luchtmacht

‘Je moet er niet met gestrekt been ingaan’

“Er kunnen bij de luchtmacht zaken beter, vooral bij reorganisaties”, motiveert Bram de Reus zijn lidmaatschap. “De MC is een prima ‘instrument’ om dat te regelen, wat niet betekent dat je er met gestrekt been in gaat. Maar alleen als je meepraat, bereik je mogelijk wat.” De Reus is in het dagelijks leven opleidingsbegeleider bij de Koninklijke Militaire School Luchtmacht (KMSL). Sinds 2018 is de adjudant voorzitter van de lokale MC, daarvoor had hij al 10 jaar zitting als ‘gewoon’ lid.

De Reus discussieert mee over zaken waarover de commandanten van KMSL en Woensdrecht overeenstemming met de MC moeten bereiken, voordat ze knopen doorhakken. Dat gebeurt op basis van het Besluit Medezeggenschap. “De gesprekken gaan over hoofdzaken en niet over bijvoorbeeld de selectie van personeel”, vertelt de adjudant die iedereen het mc-werk aanbeveelt. “Het is goed voor je persoonlijke ontwikkeling, je groeit als mens. Bovendien ga je beter begrijpen hoe het CLSK politiek en bestuurlijk werkt.”

Monique Snijders-Wirken
Lid MC Staf CLSK

‘Je leert goed luisteren’

“Ik vind het fijn om mensen te adviseren. In een MC kun je dat in daden omzetten.” ‘Mensenmens’ Monique Snijders-Wirken werd 5 jaar geleden door een collega voor het MC-werk geënthousiasmeerd en verkocht was ze. Snijders, werkzaam bij Innovatiecentrum Air van de Staf CLSK, praat onder meer mee over veiligheid, de parkeersituatie op het terrein en de stand van zaken in het personeelsbestand van het CLSK. Ook vindt ze het belangrijk om in een MC-vergadering een vitaal project door een deskundige of projectleider te laten toelichten. “Dat verhoogt het wederzijds begrip.”

Ze wil nog lang doorgaan met haar MC-werk. “Er is genoeg werk te doen en je krijgt een bredere visie op zaken. Ook leer je de luchtmacht beter kennen, goed luisteren en niet te snel oordelen. Schaduwkanten aan dit werk? Die zijn er wat mij betreft niet.”

Eerste luitenant Christian Goossens
Lid MC Vliegbasis Volkel

‘We kunnen niet iedereen wat beloven’

Sportofficier Christian Goossens ziet zijn MC-lidmaatschap als een uitgelezen mogelijkheid om met de leiding mee te denken over het beleid. “Uit een reorganisatie in de sportsector die niet altijd even goed liep, leerde ik dat iedereen goede begeleiding verdient. Komt er weer een reorganisatie – daar is Defensie goed in – dan kan ik mijn bijdrage leveren”, aldus Goossens.

Met de komst van de F-35 is het druk bij de MC op Volkel. De sportofficier ziet de ontwikkelingen optimistisch tegemoet, omdat die volgens hem kansen bieden. “Met doorgroeimogelijkheden proberen we het personeel toekomstperspectief te bieden. We kunnen echter niet iedereen wat beloven.”

Goossens steekt veel op van procedures en personeelsbeleid binnen de luchtmacht. Het medezeggenschapswerk leverde hem de afgelopen 2 jaar dus zeker iets op, al vindt hij het soms lastig combineren met zijn baan als sportofficier. “Ik moet een balans zien te vinden. Maar meestal gaat dat wel goed.”

‘De can do-mentaliteit bij Defensie is niet altijd oké’

Veilige en prettige werkomstandigheden creëren

In elke defensieorganisatie is de medezeggenschapscommissie de gesprekspartner bij uitstek van de burger of militaire chef. De leden praten en denken mee over uiteenlopende onderwerpen, zoals arbeidsomstandigheden. De situatie van individuele werknemers is geen zaak van de MC. Daarvoor is de vertrouwenspersoon.

De medezeggenschapscommissie is er voor het grote belang en staat voor een in alle opzichten goed functionerend bedrijf. Dat betekent: voor werknemers veilige en prettige werkomstandigheden creëren. Jan Franken, voorzitter van de MC Staf CLSK en al 17 jaar werkzaam in de medezeggenschapswereld van de luchtmacht: “Mensen moeten met een goed gevoel naar het werk komen en weer naar huis gaan. Dat bereik je sámen, MC en commandant.”

Can do-mentaliteit
Franken vindt het moeilijk om te beoordelen of dat altijd lukt. “Bij te veel werk en te weinig personeel doen mensen soms dingen die qua veiligheid niet mogen. De ‘can do’-mentaliteit bij Defensie is niet altijd oké. Wil een leidinggevende dat je extra werk doet, zeg dan: ‘ik wil het doen, maar vertel me dan wat ik niet meer hoef te doen’. Drijft een leidinggevende door, neem dan contact op met de vertrouwenspersoon of met P&O.”

Open contact
Volgens Franken denken velen dat de MC aan de leiband loopt van een leidinggevende of vakbond. “Maar dat is niet zo. Tussen een MC en een commandant bestaat altijd open contact. De leiding van een bedrijf kan over sommige zaken trouwens niets beslissen zonder instemming van de MC. Een verstandig commandant gaat verstandig om met de medezeggenschapscommissie.”

Onder werktijd
Een MC-lid is ongeveer 2 uur in de week in de weer. In barre tijden van bijvoorbeeld een reorganisatie kan dat oplopen tot 2 dagen per week. In principe gebeurt al het werk onder werktijd. Om het werk goed te kunnen doen, heeft een MC’er geen specifieke kennis nodig. “Veel is in de praktijk te leren en er zijn cursussen”, vertelt Franken. “Je moet natuurlijk wel eerlijk en diplomatiek zijn en je zakelijk opstellen. En: vertel in een vergadering wat je wilt vertellen.”