12

Dit artikel hoort bij: de Vliegende Hollander 07-08 | 2019

Journaal

Luchtmacht- en defensienieuws

NPO presenteert nieuwe serie ‘Hoogvliegers’

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) tijdens de najaarspresentatie maakte op 27 augustus  bekend dat zij de serie ´Hoogvliegers´ gaan uitzenden. De Koninklijke Luchtmacht heeft haar bijdrage geleverd aan het maken van de dramaserie. De hoofdrollen in deze serie worden vertolkt door onder andere Josha Stradowski, Soy Kroon, Sinem Kavus, Fedja van Huêt, Gijs Scholten van Aschat en Bart Harder.
Oorspronkelijk was het onthullingsmoment pas tijdens de NPO Start Preview-presentatie ingepland, maar wegens de succesvolle ontvangst van de luchtopnames eerder deze maand besloten de NPO, de EO en de makers van de serie (The Storytellers Film & TV) om de aankondiging te vervroegen. Ook het Social Media Team van de luchtmacht kreeg veel nieuwsgierige vragen en enthousiaste reacties binnen over de serie-opnames.

Op 28 september zal tijdens de NPO Start Preview-presentatie tijdens het Nederlandse filmfestival, de meeslepende dramaserie officieel worden aangekondigd met de officiële trailer. Tot aan de officiële bekendmaking werkt de EO nog even ‘stilletjes’ verder aan de productie van de serie. Ook de Koninklijke Luchtmacht zal tot 28 september geen publieke aankondigingen doen. De opnames zijn inmiddels volledig afgerond.
De achtdelige serie van 45 minuten per aflevering zal volgens de huidige planning vanaf zaterdag 11 januari 2020 worden uitgezonden op Nederland 1. Foto’s: NPO

Boek vliegveld Deelen ‘verfilmd’

In 2004 presenteerde Dick Veerman zijn afstudeeronderzoek ‘Vliegveld Deelen, van last tot lust?’ Het boekwerk van 270 pagina’s behandelt het gebruik van het vliegveld en de invloed ervan op de cultuurhistorische landschapselementen in de omgeving. 
Omdat men steeds minder leest, besloot de auteur het boek te verfilmen en op YouTube te plaatsen. Ook de naoorlogse periode wordt hierin behandeld waarbij oude beeldopnamen worden getoond. Via https://www.youtube.com/watch?v=mQcfbGQfxXgis het resultaat te zien.

Veteranendag trekt 75.000 bezoekers naar Den Haag

De 15e Nederlandse Veteranendag werd op 29 juni geopend in de Ridderzaal. In het bijzijn van onder andere koning Willem-Alexander en minister Bijleveld van Defensie stonden bijzondere verhalen van veteranen centraal. 
Aansluitend vond op het Binnenhof de medaille-uitreiking plaats, waar ongeveer 80 veteranen hun missieherdenkingsteken ontvingen. Voorafgaand daaraan reikten Bijleveld, Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht luitenant-generaal Hans van Griensven en de Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer 5 bijzondere onderscheidingen uit aan oudere en jongere veteranen. Ook kregen 6 zes militaire tolken de speciale Tolkenpenning uit handen van Bijleveld. Daarna ging het Nationale Defilé van start met bijna 4000 veteranen, afgenomen door koning Willem-Alexander. Het luchtdefilé bestond dit jaar uit F-16’s, een Hawker Hunter, Chinook, Cougar, NH90 en 4 toestellen van de KLu Historische Vlucht. 
Speciale aandacht was er dit jaar voor de vrouwelijke veteranen. In 2019 is 75 jaar geleden dat de eerste vrouwen zich aansloten bij de Nederlandse krijgsmacht. Voor het eerst liep in het defilé een detachement mee dat geheel bestond uit vrouwelijke luchtmachtveteranen, niet zijnde zogeheten LuVa’s. De groep bestond uit 35 postactieve en actief dienende veteranen in de rangen korporaal tot en met kolonel. Het detachement werd geleid door een postactieve en een actief dienende detco. Het detachement is onder andere ontstaan vanuit het verwerkingsproces van een aantal collega’s die mentaal geschonden terugkeerden van hun (individuele) uitzending. Twee van hen lopen met hun buddy mee. Als ambassadeurs van de luchtmacht, Defensie en diversiteit wil het detachement daar gezicht aan geven bij alle (toe)kijkende meisjes en jongens, vrouwen en mannen, (groot)ouders, en vooral ook de politici. Foto’s: Phil Nijhuis, Herman Zonderland, René Verleg en Guus Pauwels

1 juli herdenking op Soesterberg

De jaarlijkse dag om overleden militairen en burgermedewerkers van de Koninklijke Luchtmacht te herdenken is 1 juli, de verjaardag van de luchtmacht. Die plechtigheid vindt zoals gewoonlijk plaats op de voormalige vliegbasis Soesterberg op het paradeterrein bij het monument ‘Voor de gevallen kameraden’. Zo ook op de 106everjaardag van het luchtwapen. 
Op Soesterberg sprak Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Dennis Luyt de aanwezigen toe. Onder hen Ridder Militaire Willems-Orde reservemajoor Roy de Ruiter en andere dragers van dapperheidsonderscheidingen. In het bijzonder richtte hij het woord tot de nabestaanden van luchtmachtcollega’s die het afgelopen kalenderjaar overleden. Luyt benadrukte het de familieband van luchtmachters onderling en daarmee dan ook het verlies van niet alleen collega’s, maar familieleden. Ook stond Luyt stil bij de positie van de vrouw binnen Defensie. 
De herdenking vond plaats ten overstaan van een gewapende troep en het vaandel van de Koninklijke Luchtmacht, genodigden van de C-LSK, deputaties van de CLSK-onderdelen, autoriteiten, veteranen en postactieven. Na een overweging door de Humanistische Raadsvrouw, gebed, muziek door het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht was er de kranslegging door C-LSK Luyt en Luchtmachtadjudant Peter Massop. Daarna volgde een minuut stilte, het Wilhelmus en een missing man formatie door 4 F-16’s van de Vliegbasis Leeuwarden. Het geheel werd afgesloten met een defilé langs het monument en bloemlegging door de aanwezigen. Foto’s: Louis Meulstee. Foto: links: Arno Marchand

KLu streeft naar eigen onderofficiersconferentie

De Nationale Onderofficiers Conferentie (NOO) die op 3 juli plaatsvond, leidde tot veel positieve reacties binnen het onderofficierskorps. Onder hen Luchtmachtadjudant Peter Massop. Hij zal zich gaan inzetten voor een luchtmachtvariant, maar wil dit eerst gaan doen met zijn stafonderofficieren om zo op 1 lijn te staan. “We moeten blijven praten met elkaar.”
De timing kon haast niet beter. Het kersverse onderhandelaarsresultaat over de arbeidsvoorwaarden, dat een dag eerder werd bezegeld, was een mooie actuele kapstok voor de NOO. De bijeenkomst kon rekenen op grote belangstelling: liefst 1.500 onderofficieren bespraken het thema ‘Samen sterker voor een betere krijgsmacht’. Namens de luchtmacht waren er ongeveer 200 onderofficieren aanwezig. Volgens Massop waren zij positief kritisch over de dag. “Het was magnifiek om met zoveel collega’s samen te zijn en informatie te krijgen over belangrijke zaken. Dit gaat iedereen aan en hierin maken we verbinding met elkaar.” Ondanks een paar kritische noten, zoals enkele inhoudelijke dubbelingen met vorig jaar, ontving Massop met name positieve geluiden. “We zijn afgelopen periode bezig geweest met onze eigen roadshow die vooral ging over hete hangijzers, zoals het MD- en pré MD-traject. Stapje voor stapje komen we hier steeds verder mee.” Foto’s: sergeant-majoor Hille Hillinga

Multinationale tankvliegtuigeenheid opgericht

De Multinational MRTT Unit (MMU) op Vliegbasis Eindhoven is op 10 juli opgericht. De MMU gaat vliegen met de nieuwe A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT). Directeur Projecten DMO, commandeur Dick Kreiter die tevens voorzitter MRTT Executive Board is, installeerde kolonel Jurgen van der Biezen als eerste commandant. 
Eindhoven wordt de Main Operating Base waar vooralsnog 5 toestellen komen te staan. Op de Duitse Forward Operating Base Keulen-Wahn zijn dat er 3. Op dit moment nemen 5 landen deel aan het Multinational MRTT Fleet (MMF)-programma: Nederland als lead nation, Luxemburg, Duitsland, Noorwegen en België. De eerste MRTT wordt op 1 mei 2020 op Eindhoven verwacht. Het huidige contract met bouwer Airbus gaat uit van 8 vliegtuigen met een optie voor nog eens 3. Het laatste van de bestelde 8 komt in 2024. Foto’s: sergeant Cinthia Nijssen

VOLCANEX CIS 2019

Van 1 juli tot en met 12 juli was Vliegbasis Woensdrecht gastheer van de oefening VOLCANEX CIS 2019. VOLCANEX-oefeningen welke uitgevoerd wordt onder de vlag van de European Air Group. 
Dat is een samenwerkingsverband van 7 Europese luchtmachten die als doel hebben de interoperabiliteit, bijvoorbeeld bij CIS-systemen te verbeteren. Op Woensdrecht waren bezoekende eenheden uit Spanje, Italië, België, Frankrijk en Nederland. Verder werd vanuit 2 locaties in Duitsland en 1 in Spanje aan de oefening deelgenomen. 
Bij het uitvoeren van diverse radio testen, maken de tactische radio’s van Italië, België, Spanje en Nederland verbindingen met een Italiaanse satelliet. Door het oefenen in een multinationale CIS omgeving wordt de kennis en ervaring van de CIS specialisten sterkt verbeterd wat tijdens missies en oefeningen zeer waardevol is. Foto’s: KLu

Luchtmacht vliegt boven Champs-Elysees

Frankrijk herdenkt jaarlijks op 14 juli het begin van de Franse revolutie in 1789 met een grote militaire parade in en boven Parijs. Tijdens de viering van ‘Quatorze Juillet’ vloog in het luchtdefilé van 40 helikopters en bijna 70 vliegtuigen ook een Nederlandse F-16 van de Vliegbasis Volkel mee. 
Dit jaar was het thema Europese defensiesamenwerking. Tijdens de militaire parade op de Champs-Elysees, deden daarom in totaal 4.000 militairen mee van de 10 landen van het Europese Interventie Initiatief. Onder hen ook Nederlandse landmachtmilitairen. Op uitnodiging van de Franse president Emmanuel Macron woonden minister-president Mark Rutte en minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten het schouwspel bij. Foto l.: Dassault. Foto r.: KLu

NH90 redt vissers in Caribisch gebied

De bemanning van een NH90 redde midden juli in het Caribisch gebied 2 vissers. Ze dobberden al 18 dagen rond met hun vaartuig. Een Dash 8 patrouillevliegtuig van de Kustwacht ontdekte het duo op 24 juli. Daarna werd het stationsschip Zr. Ms. Groningen gealarmeerd. 
Dat zette de NH90-boordhelikopter in om beide mannen van hun vaartuig te halen en in Aruba aan land te brengen. De vissers waren op 7 juli vanuit St. Lucia de zee opgegaan, maar keerden niet terug. Sindsdien stonden ze als vermist gemeld. Uiteindelijk bleek dat de mannen op zee waren verdwaald. Aan boord hadden ze alleen een kompas. Foto’s: Defensie

Apaches na preventieve inspecties weer inzetbaar

Apaches van het 301 en 302 Squadron stonden sinds juni aan de grond vanwege een geconstateerde afwijking aan het oppervlak van een staartrotorblad. Op 12 augustus mocht de eerste weer vliegen. 
De afwijking zou mogelijk de luchtwaardigheid van de toestellen beïnvloeden. Dit vormde aanleiding voor de luchtmacht om de toestellen uit voorzorg aan de grond te houden en de staartrotorbladen te vervangen. Ook de hoofdrotorbladen zijn aan een inspectie onderworpen, maar die hoeven niet vervangen te worden. De toedracht van de afwijking in de staartrotorbladen wordt nog onderzocht door de luchtmacht in samenwerking met Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum en fabrikant Boeing. Naar verwachting wordt het volledige vliegprogramma binnen enkele maanden hervat.

Einde Tweede Wereldoorlog in Azië herdacht

Het einde van de Tweede Wereldoorlog in het – voormalige – Nederlands-Indië werd op 15 augustus herdacht. Bij het Indisch Monument in Den Haag legden minister-president Mark Rutte en staatssecretaris Paul Blokhuis legden namens de Rijksministerraad een krans. Minister Ank Bijleveld-Schouten vertegenwoordigde Defensie. 
Tijdens de nationale herdenking bij het Indisch Monument 15 augustus 1945 herdenkt Nederland de capitulatie van Japan. Daarmee kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog. 
Veteraan Maurits Baal, geboren in 1923 te Surabaya, was dienstplichtig soldaat bij het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger tijdens de inval van de Japanners in Bandung. Na een jaar gevangenschap werd hij met een van de Hell Ships naar toenmalig Saigon in Vietnam vervoerd om dwangarbeid te verrichten. In 1954 ging Baal aan de slag bij de Koninklijke Luchtmacht waar hij tot zijn pensionering als adjudant werkzaam bleef. Hij legde tijdens de Nationale Herdenking ook een krans.Dat dedenPlaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten, luitenant-generaal Onno Eichelsheim en Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Leo Beulen namens de krijgsmacht een krans. Luitenant-generaal Dennis Luyt was namens het CLSK aanwezig. Foto: ANP