05

Dit artikel hoort bij: de Vliegende Hollander 07-08 | 2019

Afspraken nakomen, deadlines halen

Schevenhoven nieuwe 2e man CLSK

Of zijn loopbaan aan zijn verwachtingen voldoet? “Nee”, zegt generaal-majoor Eric Schevenhoven met gevoel voor humor. Plaatsvervangend Commandant Luchtstrijdkrachten (PC-LSK) worden? Had-ie nooit verwacht. Schevenhoven is er de man niet naar om in de (verre) toekomst te kijken. “Maar het is natuurlijk wel een mooie stap.” Een kennismaking met de nieuwe '2e man'.

De nieuwe PC-LSK noemt zichzelf ‘een schakel in een team’. Toch zal hij op bepaalde zaken beslist zijn stempel drukken als dat nodig is. Schevenhoven hecht veel waarde aan samenwerken, hoe lastig dit soms ook is. Goede communicatie is voor hem eveneens essentieel. “Hoe breng je een boodschap over? De leidinggevende moet daarin het voorbeeld geven”, stelt de generaal die zijn eigen stijl hanteert. “Ik ben van afspraken nakomen en deadlines halen. Ik ga er altijd voor, maar blijf realistisch. Is wat we afspreken haalbaar?”

Schevenhoven tijdens een recent werkbezoek aan de Luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel, onder andere aan het Patriot-personeel van de luchtmacht.

‘Ik ga er altijd voor, maar blijf realistisch’

Nooit zo nagedacht

Via zijn zwager, een Fokker-werknemer, maakt de jonge Schevenhoven kennis met de luchtvaart. Verkocht is hij. Vooral de techniek boeit hem. Bij de zweefvliegclub op de Vliegbasis Woensdrecht verdiept hij zich in de ‘geheimen’ van de sport. Samen met leden die bij de luchtmacht werken, bezoekt hij voor het eerst de wereldberoemde Parijse luchtvaartsalon Le Bourget. De VWO-klant begint een studie werktuigbouw aan de Technische Universiteit Eindhoven en doorloopt daarna op de Koninklijke Militaire Academie de opleiding tot technisch officier vliegtuigtechniek (1980). Vervolgens gaat hij aan de slag bij de luchtmacht. “De techniek bij Defensie trok me en ik sportte graag. Over het bedrijfsleven dacht ik nooit zo na.”

‘Over het bedrijfsleven dacht ik nooit zo na’

Gewaarschuwd

Gevraagd naar zijn leukste functies tot nu toe bij de KLu noemt Schevenhoven Hoofd Onderhoud & Gereedstelling van het 306 Squadron. “Elke dag was het volle bak er tegenaan: zorgen dat alles tot in de puntjes klopte, oefenprogramma’s waarmaken, het squadron operationeel houden. Het draaide allemaal om goed plannen, de juiste man op de juiste plek, goed communiceren en resultaten behalen. Dat lukte allemaal.”
Ook als commandant van het Logistiek Centrum Woensdrecht, tevens Directeur Materiële Instandhouding (2012-2015) beleeft Schevenhoven interessante tijden. Ondanks alle turbulentie, want door de bezuinigingen piept en kraakt de luchtmacht in zijn voegen. Als klap op de vuurpijl wordt het automatiseringssysteem SAP ingevoerd. “Ik was gewaarschuwd voor de functie. Er kwam veel op me af, maar ook weer niet te veel. Omdat ik een goed en uitgebalanceerd team had, stond ik er niet alleen voor. Iedereen zette de schouders eronder en zo kwamen we er doorheen. Al lukte het niet om álles in die tijd in voor elkaar te krijgen.”
 

‘Omdat ik een goed en uitgebalanceerd team had, stond ik er niet alleen voor’

Op zijn buitenlandse plaatsingen kijkt Schevenhoven eveneens met plezier terug. “Van een afstand leer je je eigen krijgsmachtdeel beter kennen. Verder leer je in een internationale omgeving hoe belangrijk het is om een onderwerp vanuit veel perspectieven te bekijken.” Of hem functies bespaard hadden mogen blijven? “Nee. Maar soms dacht ik aanvankelijk: ‘waarom ik’? In dat geval maakte ik er wat van. Achteraf goed dat het zo liep. In die minder leuke banen kon ik me ook als mens verder ontwikkelen. En minder leuke dingen gebeuren altijd.”

‘Soms dacht ik: "waarom ik"?'

Grenzen

Als sterkste punt van de luchtmacht noemt Schevenhoven de alom aanwezige drive bij het personeel om goed werk te leveren. “Doordat er nu meer geld is, kan er meer. Aan de andere kant kleven er grenzen aan wat mogelijk is. We kunnen niet ongebreideld functies ‘aanmaken’. We moeten binnen het budget blijven, al is dat dus ruimer geworden.”
Als het aan Schevenhoven ligt, gaat het professionalisme verder omhoog. Dat is nodig omdat de luchtmacht aan de vooravond staat van enorme transities. De F-35 en de Reaper komen, de Apache en Chinook ondergaan een grote modernisering en de KDC-10 krijgt een opvolger. “Een rol speelt ook de veranderde veiligheidssituatie in de wereld.”

Op de Nationale Veteranendag vertegenwoordigde Schevenhoven, met anderen, het Commando Luchtstrijdkrachten. Foto’s René Verleg

‘Doordat er nu meer geld is, kan er meer, maar er zijn grenzen’

Anders werken en denken

De kersverse PC-LSK omarmt de ‘5e generatie Luchtmacht’, een visie die de genoemde transitie beschrijft, op weg naar een andere manier van werken en denken. “Nee, ik ben het er niet mee eens omdat dat zo hoort. Op dit moment gaat het erom om de visie inhoud te geven. De luchtmacht moet hierin verder groeien. De komende tijd komt er meer duidelijkheid over de toekomstige CLSK-organisatie. Hetzelfde geldt voor het Informatiegestuurd Optreden (in staat zijn om vitale informatie op ieder gewenst niveau tijdig te verwerven, te verwerken en te verspreiden, red.). Er zijn al veel goede dingen gebeurd, maar nu moeten we verder ‘uitlijnen’. We moeten een balans vinden tussen van onderaf groeien en top down-besturen.”

‘Er zijn al veel goede dingen gebeurd; nu verder ‘uitlijnen’

Compliance is een ander aandachtspunt van Schevenhoven. “Voldoet de KLu aan de wet- en regelgeving? Daarbij staat de schijnwerper vooral gericht op veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan het werken met en vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook moet de KLu voldoen aan de luchtvaarteisen van de Militaire Luchtvaart Autoriteit. Is bijvoorbeeld het onderhoud aan vliegtuigen en helikopters goed geregeld?”
Als 2e man van de luchtmacht die er niet zo van houdt om (ver) in de toekomst te kijken, heeft Schevenhoven de komende jaren veel om naar uit te kijken.

Tekst: Jack Oosthoek
Foto's: sergeant Cinthia Nijssen