09

Dit artikel hoort bij: de Vliegende Hollander 07-08 | 2019

5 vragen over 5e generatie luchtmacht

Bouwsteen Data Science Cell

Aan de 5e generatie luchtmacht is in de Vliegende Hollander al eerder aandacht besteed, maar in 2019 moeten de bouwstenen waaruit die 5e generatie is opgebouwd concreet vorm krijgen. Daarom passeren ze dit jaar 1 voor 1 de revue, met deze maand de Data Science Cell. Hoofd van deze DSC, luitenant-kolonel Tonny van den Belt, legt in 5 stappen uit waarover dat gaat.

“De DSC beproeft voor het CLSK de toegevoegde waarde van big data (hoeveelheid, diversiteit, snelheid, geloofwaardigheid en waarde van informatie) en data science (hoe transformeer je big data tot waardevolle bedrijfsstrategieën). Tijdens deze beproeving leveren we met behulp van big data en data science een bijdrage aan meer, beter en veiliger vliegen.
De vragen die we oplossen komen van luchtmachtcommandanten en -medewerkers. Op basis van deze resultaten en hoe we daar komen, brengt de DSC advies uit aan de Lumara. Die neemt uiteindelijk de beslissing over het definitief beleggen van big data en data science binnen het CLSK. Zo levert de DSC een bijdrage aan de transitie naar een informatiegestuurde organisatie.

Daarnaast hebben zich de afgelopen maanden ook andere Defensieonderdelen met hun vraagstukken bij de DSC aangesloten. Daarbij gaat het deze partijen om de beschikbaarheid in plaats van het eigenaarschap van dergelijke services en competenties. Op basis hiervan heeft de DSC toestemming gekregen om ook deze partijen te ondersteunen.

De DSC kan met behulp van gestructureerde, semi- en ongestructureerde defensie- en open brongegevens vraagstukken oplossen voor alle domeinen binnen het CLSK en Defensie. Voorwaarden voor succes zijn: een goede vraag, kwalitatief goede data en toewijding en betrokkenheid van het de leiding en de werkvloer.
De DSC is een adaptief concept waarin verschillende partijen zorgen voor de resultaten. Zo bouwde KPN de DSC en werken er datatalenten en -analisten van meerdere partijen (CLSK, overige Defensieonderdelen, KPN) met verschillende vaardigheden. Door deze manier van organiseren ontstond een divers team, leren we snel van elkaar en zijn we in staat om resultaten te boeken.”

“De DSC bevindt zich digitaal en fysiek buiten de Defensieomgeving. Hierdoor is een speciaal veiligheidsregime van toepassing. De locatie van de DSC is daarom ook geheim.”

“Als we als CLSK nu en in de toekomst met onze partners conflicten willen voorkomen of winnen, moeten we, naast de introductie van nieuwe wapensystemen, onze besluitvorming met behulp van nieuwe en digitale technieken en data versnellen en verbeteren. Daarin speelt de toepassing van big data en data science een belangrijke rol.”

“De DSC bestaat sinds november 2017. Vanaf dat moment werken we 2 dagen per week met collega’s van verschillende luchtmachtonderdelen – sponsoren – aan het oplossen van vraagstukken. De inzichten, resultaten en producten die dat oplevert (een front end – gedeelte van een toepassing die voor een gebruiker zichtbaar is – met interactieve dashboards, voorspellende modules, datasets en software) zijn nu nog alleen in de DSC te gebruiken. Maar momenteel zijn we bezig ze via speciale verbindingen te ontsluiten. Binnen 3 maanden van nu zijn deze operationeel en kunnen collega’s op de velden ermee aan de slag. De eerste verbinding wordt gelegd met de Vliegbasis Eindhoven. Daarna volgen en in eerste aanleg nog 3.”

Tekst: Arno Marchand
Foto: sergeant Cinthia Nijssen