05

Dit artikel hoort bij: de Vliegende Hollander 05 | 2019

In Formatie

Personeelsnieuws

Laatste medailles ATF ME

De laatste militairen van de Air Task Force Middle East (ATF ME) en het afbouwdetachement kregen eind april hun Herinneringsmedaille Internationale Missies op Vliegbasis Leeuwarden. Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer reikte hen de onderscheidingen uit.
In de strijd tegen ISIS zagen vliegers dat de situatie op de grond met de jaren zienderogen was veranderd. “ISIS had grote verliezen geleden. Daardoor liep het aantal missies terug en waren er veel minder bommen nodig dan voorheen.” Hij herhaalde de vraag van eind vorig jaar. “Was een elfde detachement nog wel nodig? Het antwoord was ja. En hoe… Ze zeggen niet voor niets: het venijn zit in de staart.” Het laatste detachement ging niet zoals gedacht afbouwen, maar werd zelfs meer ingezet dan eerder in de strijd tegen ISIS. “Het munitiecomplex was tot 2 maal toe nagenoeg helemaal leeg. Er moest met spoed worden bevoorraad. Op 31 december keerden de F-16’s voor de laatste keer terug uit de strijd. Het zat erop. Een markering in de Nederlandse geschiedenis van de Koninklijke Luchtmacht en Defensie als geheel.” Foto’s: sergeant Jan Dijkstra

In Memoriam

Op 26 april overleed luitenant-kolonel Heinz Doornebosch. Hij was werkzaam als senior Transportdeskundige binnen de afdeling Materieellogistieke en Financiële IT van het JIVC. Doornebosch is 55 jaar geworden.

Luchtvaartschilder Lam van 't Hof overleden

Op 3 april overleed luchtvaartschilder Lam (Lambertus) van ’t Hof. Jarenlang was hij hoofdredacteur van Veilig Vliegen, waarvoor hij ook veel illustraties maakte. Veel van zijn schilderijen sieren nog steeds het Hoofdkwartier van de Koninklijke Luchtmacht. Recentelijk is over zijn werk het boek Luchtschappen verschenen bij uitgeverij Geromy, waarover binnenkort meer. Hij heeft de publicatie van dit boek nog net zelf kunnen meemaken. Van ’t Hof werd 86 jaar.

Commando-overdracht

Luitenant-generaal Mario Verbeek nam op 30 april het commando over het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) over van zijn ranggenoot Emile van Duren. De plechtigheid was op de Koninklijke Militaire Academie in Breda.
Bij de ruim 40 interne bedrijven van het DOSCO werken meer dan 8.500 militairen en burgers. “Wees zuinig op de mensen in deze mooie organisatie”, gaf Van Duren aan Verbeek mee.
Minister van Defensie Ank Bijleveld verraste Van Duren tijdens de ceremonie met de Koninklijke onderscheiding 'Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden'. 

22ste IDEM-dag

Vooruitlopend op de officiële start van de viering van 75 jaar vrijheid, stond dit thema op donderdag 18 april al centraal tijdens de 22e IDEM-dag. Het jaarlijks terugkerende evenement is voor individueel uitgezonden CLSK-militairen, militairen die nog individueel uitgezonden worden en hun partners. Plaats van handeling: De Basis in Doorn
Ruim 80 aanwezigen, luisterden naar presentaties van directeur van De Basis Gerdy Schipper, (destijds nog) generaal-majoor Mario Verbeek en generaal b.d. Mart de Kruif. Ook Arjan Erkel, ooit 607 dagen door moslimrebellen gegijzeld in Dagestan, vertelde zijn verhaal over veerkracht, overleven en over vrijheid in denken en doen. Na de lunch sloot majoor Cynthia Bakker het plenaire deel af met haar persoonlijke verhaal over haar tijd als Gender Advisor in Libanon bij de UNIFIL-missie. Tijdens het middagdeel gingen de aanwezigen aan de hand van stellingen verder in op het dagthema. Foto: John van Benten

Lambrichs nieuwe voorzitter luchtmachtingenieurs

De jaarlijkse bijeenkomst van luchtmachtingenieurs in het bezit van het brevet Hogere Technische Bekwaamheid (HTB) vond op 18 april plaats. Op deze dag voor zowel actief dienend als buiten dienst personeel, droeg luitenant-generaal ir. Emile van Duren het voorzitterschap over aan commodore ir. Marcel Lambrichs.
De bijeenkomst stond in het teken van het thema energietransitie. Naast briefings daarover kregen de ingenieurs ook een rondleiding op Eindhoven Airport en zonnepark Welschap. Buiten de HTB-gebrevetteerden namen luchtmachtofficieren van Jong Techniek deel aan het dagprogramma. Foto: Jarno Kraayvanger

Van Vollenhoven bevorderd tot commodore

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven heeft sinds 26 april een generaalsrang. Hij is bevorderd tot commodore titulair. Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Dennis Luyt en Chef Militaire Huis schout-bij-nacht Ludger Brummelaar voorzagen Van Vollenhoven van de nieuwe onderscheidingstekens.
Van Vollenhoven werkte in 1966 als dienstplichtige bij de Juridische Afdeling Staf Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten in Den Haag. In 1967 volgde hij op Vliegbasis Gilze-Rijen de vliegopleiding. Na een succesvolle afronding ontving hij het Klein Militair Brevet. Een jaar later werd hij benoemd tot reserveofficier vlieger bij het 300 Squadron op Vliegbasis Deelen. Sinds 2005 was Van Vollenhoven reserve-kolonel van de Koninklijke Luchtmacht. Ook is hij adjudant in buitengewone dienst van Zijne Majesteit de Koning. Foto’s: Herman Zonderland

Lintjesregen

Voorzitter van het Luchtmacht Mannenkoor Harry van Rossen werd op 26 april Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de versierselen opgespeld door de Burgemeester van Woudenberg, Titia Cnossen. Hij kreeg de Koninklijke Onderscheiding voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger voor een drietal organisaties, onder andere dus het Luchtmacht Mannenkoor. Foto: Thomas Hovius

WhatsApp en SMS vallen onder WOB

De Raad van State heeft op 30 april bepaald dat WhatsApp en SMS-berichten vallen onder de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). Het maakt niet uit of de communicatie via een zakelijke of een privé-telefoon is gegaan.
Wanneer berichten vanwege het werk (bestuurlijke aangelegenheid) zijn verstuurd zijn ze nu op te vragen via een WOB-verzoek. De uitspraak bevestigt de reeds bestaande werkwijze. Die houdt in dat alle relevante informatie, op welke manier dan ook gewisseld, moet worden vastgelegd. In lijn met de Archiefwet worden nu nadere normen geformuleerd over welke chatberichten moeten worden bewaard en welke niet.
Er komt nog een Rijksbrede richtlijn over wat deze uitspraak in de praktijk betekent. Hierbij wordt ook een relatie gelegd met het ‘Meerjarenplan verbetering Informatiehuishouding Rijk’. Het ministerie van BZK heeft hierin, samen met J&V, OCW en I&W het voortouw genomen.
Er volgt nog informatie over hoe relevante werkgerelateerde berichten eenvoudig zijn te exporteren naar een digitaal archief. Meer info vindt u op intranet: https://dwrd.mindef.nl/sites/SWR004347/SitePages/Startpagina.aspx  

Amerikaanse onderscheiding voor luchtmachtsergeant

Sergeant 1 Martijn Wagtmans ontving op 3 mei The Army Commendation Medal op de Italiaans-Amerikaanse vliegbasis Aviano. Hij dankt de Amerikaanse onderscheiding aan zijn ‘above and beyond’ prestaties als flight dispatcher van de Heavy Airlift Wing (HAW) op de Hongaarse vliegbasis Pápa. Lieutenant-colonel Kurt Cyr, plaatsvervangend commandant van de US Army 173rd Airborne Brigade reikte de onderscheiding uit.
Grote NAVO-oefeningen als Swift Response, met tactische inzet van C-17’s en C-130’s (zie https://magazines.defensie.nl/vliegendehollander/2017/10/07_c-17-van-heavy-airlift-wing-in-swift-response), zijn door Wagtmans voorbereid. Hij plande airdrops in Duitsland, de Baltische staten, Roemenië, Bulgarije, Polen, Zweden, Noorwegen, én Mali; de eerste operationele airdrop van de HAW voor Zweden. Wagtmans was ook de lead planner voor de HAW tijdens de inzet van de C-17 op Sint-Maarten na orkaan Irma. 
Nederlandse collega’s vlogen tijdens een trainingsvlucht met een C-130 naar Noord-Italië om de ceremonie bij te wonen. “Het is geweldig dat Amerika erkent dat het kleine Nederland toch iets groots neerzet”, gaf een enthousiaste Luchtmachtadjudant Peter Massop aan. Voormalig squadroncommandant op Pápa, majoor Peer Geelen, hoopt dat er meer waardering komt voor prestaties in Hongarije. “Martijn en andere jongens doen daar geweldige dingen, maar als ze terugkomen is daar weinig erkenning voor.”
Waar de plekken in Hongarije soms moeilijk te vullen zijn, is Wagtmans er na 4,5 jaar juist niet weg te slaan. “Ik krijg hier veel meer verantwoordelijkheid. Gistermiddag was ik supervisor van dienst, in Nederland is dat een luitenantsfunctie. En ik kan met de C-17 vliegen; snelle kisten waarmee je de hele wereld ziet.” Foto’s: Henry Villarama

Microlight Aircraft (leren) vliegen

Van vrijdag 30 augustus tot en met zondag 1 september 2019 verzorgt de Stichting Luchtmacht Recreatie en Promotie (SLRP) weer een recreatief weekend voor (post)actief dienend luchtmachtpersoneel. Deze vindt plaats in samenwerking met de Vliegclub Westerwolde bij de (niet commerciële) vliegschool in Vledderveen in Groningen. Het doel is u te laten kennismaken met het Micro Light Aircraft (MLA) vliegen.
Tijdens dit weekend wordt aandacht besteed aan de basistheorie, zoals navigatie, meteorologie, voorschriften en vliegtuigen. Daarnaast omvat de praktische opleiding 4 lessen van een half uur op clubtoestellen van het type Ikarus C42. Elke cursist heeft in principe minimaal 1 lesvlucht per dag. Een en ander gebeurt onder leiding van bevoegde instructeurs van de door de Inspectie Leefomgeving en Transport erkende vliegschool van de vereniging.
Dit vliegweekend kost normaliter ongeveer € 400,–. Door subsidie van de SLRP hebben belangstellenden de unieke kans om deel te nemen aan een (verdere) kennismaking met de MLA. Ze betalen de eerste keer en niet als partner van slechts € 200,-. Mocht u al hebben deelgenomen aan een vorige vlieg(mid)week of een vliegweekend dan kunt u eveneens – mits er cursusplaatsen beschikbaar zijn – deelnemen tegen de prijs van € 200,- per persoon, dit geldt ook voor partners van deelnemers. Alle bijdragen zijn inclusief koffie/thee gedurende de dagen. Ten slotte, enthousiastelingen kunnen ter plaatse vliegbonnen bijkopen. Er is plaats voor maximaal 10 deelnemers die zelf zorg dienen te dragen voor hun verblijf. De vliegschool beschikt over een goede camping waarvan u op eigen kosten ( € 10,- per nacht) gebruik kunt maken. Kandidaten kunnen zich tot 1 augustus 2019 schriftelijk aanmelden bij majoor b.d. Jaap Floor via jaapfloor@hetnet.nl. Geef daarbij aan uw persoons- en werkgegevens, of u voor de 1e keer deelneemt, al vaker bent geweest of dat u partner bent (van wie).

Als op 1 augustus 2019 blijkt dat het maximale aantal deelnemers is overschreden vindt selectie door het bestuur plaats. Postactief dienende luchtmachtpersoneel dat voor de eerste keer deelneemt is dus eerste keus. Zo spoedig daarna ontvangt iedereen die zich heeft aangemeld schriftelijk bericht.