05

Dit artikel hoort bij: de Vliegende Hollander 05 | 2016

In Formatie

Commando-overdrachten

Majoor Melissa Goede droeg op 2 mei het commando over het 931 Squadron over aan majoor Berend van Zanten. Goede was vanaf mei 2013 commandant en richt zich de komende tijd op de Advanced Airpower Course en de Hogere Defensie Vorming.
Majoor van Zanten was hiervoor docent/trainer Airspace Control bij de School Grond-Lucht Samenwerking te Schaarsbergen. Foto’s: Jasper Verolme

x

Majoor Gert van Elderen nam op 22 mei het commando over het Forward Support Element (FSE) Mirage over van ranggenoot Klaas Berger. Bij de ceremonie in de Verenigde Arabische Emiraten was ook de Brigadegeneraal Campbell, deputy commander Joint Task Force 633 Middle East (JTF633) aanwezig, net als commandanten van Australië, Nieuw Zeeland, Groot-Brittannië, Italië en de Verenigde Staten, afgevaardigden van Nederlandse Ambassade en contractors. Foto’s: FSE Mirage

x

Krijgsmachtadjudant Ron Boer droeg op 25 mei zijn functie over aan adjudant Nico Spierenburg. Voor zijn inzet in de afgelopen 3 jaar kreeg Boer het Ereteken voor Verdienste in zilver. Boer werkt komende jaren voor de Koninklijke Nederlandse Vereniging Onze Luchtmacht. Als ‘ogen en oren’ van de Commandant der Strijdkrachten (CDS) vertegenwoordigt krijgsmachtadjudant de onderofficieren en manschappen. Foto’s: sergeant Sjoerd Hilckmann

x

Kolonel Ben Kamstra droeg op 30 mei het commando van het Competence Center for Surface Based Air and Missile Defense (CC SBAMD) over. Na 3 jaar droeg hij het stokje over aan de Duitse kolonel Ralf Gosch. Het CC SBAMD is een Duits-Nederlands samenwerkingsverband op het gebied van lucht- en raketverdediging in Ramstein, Duitsland.
Kamstra vulde zijn commandantschap zodanig goed in dat de Duitse generaal-majoor Robert Löwenstein hem namens de Duitse Minister van Defensie onderscheidde met het Ehrenkreuz der Bundeswehr in Silber. Foto’s: CC SBAMD

x

Bijzondere onderscheiding

Mede voor zijn toonaangevende rol binnen CLSK 3.0 ontving Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Sander Schnitger in mei een bijzondere onderscheiding. De medaille voor bijzondere verdienste van de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Onze Luchtmacht’ werd aan de hoogste baas uitgereikt vanwege zijn innovatieve visie, creativiteit, durf en leiderschap.
Voorzitter Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Onze Luchtmacht’ commodore bd Tom de Bok en Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht luitenant-generaal Bart Hoitink speldden het eremetaal op. Beiden stonden in hun toespraak stil bij de loopbaan van Schnitger en spraken over zijn kenmerkende durf en vastberadenheid betreffende het CLSK.
Ook andere luchtmachters ontvingen in het verleden de onderscheiding zoals voormalig bevelhebber luitenant-generaal Droste en wijlen generaal-majoor Breeschoten die de onderscheiding vorig jaar postuum ontving. Foto’s: Valerie Kuijpers

x

Ere wie ere toekomt

Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Schnitger reikte op 25 mei voor het eerst aan een vijftal diensthonden van de KLu een uitzendpenning uitgereikt.
Aanleiding hiervoor was het verzoek vanuit de secties om de viervoeters toch een vorm van waardering te geven voor hun inzet tijdens missies. De richtlijn van de CDS stelt namelijk dat aan diensthonden geen medailles worden toegekend. Nu is die erkenning er vanuit de luchtmacht dus toch voor Jerro, Dino, Hunter, Heico en Spike. Foto’s: John van Benten

x

VN-medaille voor omgekomen militairen

De 3 Nederlandse militairen die vorig jaar in Mali omkwamen, hebben postuum in New York een medaille gekregen. Dat gebeurde als onderdeel van de UN Peacekeepers Day die sinds 2002 wordt gehouden. De VN herdenkt dan alle personeel dat tijdens inzet bij een VN-missie sneuvelde. In 2015 waren dat er 128.

Voor Nederland gaat het om kapitein René Zeetsen en eerste luitenant Ernst Mollinger. Zij verongelukten 17 maart met een Apache. Luitenant-kolonel Wolter van Thiel overleed in zijn slaap op 29 november. De militairen werkten voor de VN-missie Minusma in Mali. De uitgereikte Dag Hammarskjöld-medaille bestaat uit een kristallen schijf. De naar een VN secretaris-generaal vernoemde onderscheiding geven de Verenigde Naties sinds 1998 postuum uit. Hij is voor militairen, politiemedewerkers en burgers die tijdens een VN-missie om het leven kwamen. Sinds 1948 zijn dat er meer dan 3.400.

x

Beleidsvisie Onderofficieren officieel getekend

Luchtmachtadjudant Fred Bruins en luitenant-generaal Sander Schnitger tekenden op 3 mei de beleidsvisie ‘De onderofficier Koninklijke Luchtmacht’.
De vorige beleidsvisie, ‘Rol en positie van de onderofficier Koninklijke Luchtmacht’, is nooit geformaliseerd geweest. Daarmee was het CLSK het enige operationeel commando dat geen beleid had omschreven, afgeleid van ‘de beleidsvisie op de rol en positie van de onderofficier in de krijgsmacht’. Dat werd uitgeven in 2005 door de toenmalige CDS, generaal Dick Berlijn. Op 19 mei werden de squadroncommandanten geïnformeerd over de beleidsvisie onderofficieren door de Luchtmachtadjudant en de C-LSK. Foto’s: KLu

Ballonteam zoekt collega’s

Het Ballonteam van de KLu zoekt collega’s. Voor allerlei promotiedoeleinden heeft de luchtmacht een heteluchtballon in dienst, waarmee zo’n 55 keer per jaar in voornamelijk Nederland wordt gevaren. Om dat op een veilige manier te laten gebeuren, heeft het team dringend versterking nodig.

Het team bestaat momenteel uit 25 crewleden. Dit aantal moet naar 30 tot 35. Ben jij actief, sportief én minimaal 8 keer per jaar beschikbaar, vaak buiten kantooruren? Bezit je rijbewijs B met E of zelfs C, of ben je bereid dit te halen? Dan is werken bij het ballonteam wellicht iets voor jou. De ballon wordt letterlijk, in de lucht gehouden door actief dienende luchtmachters, militair én burger.

Stuur voor meer informatie, vragen of aanmelden een mail naar kluballon@gmail.com. Bekijk voor een sfeerimpressie de foto’s op https://nl-nl.facebook.com/pages/KLu-Ballon/184431244980385