Tekst Leo de Rooij
Foto sergeant Cinthia Nijssen

Digitale editie van Purple NECtar

Met Purple NECtar Digital is KIXS, de IT-innovatieafdeling van JIVC, erin geslaagd in deze lastige tijden een digitale doorstart van de oefening Purple NECtar te maken. Vanuit MINDbase in Rotterdam werden er zowel resultaten getoond van Purple NECtar experimenten die het laatste jaar zijn uitgevoerd, als challenges waar de Operationele Commando's momenteel tegenaan lopen. Purple NECtar, graadmeter van militaire innovaties, draait immers om het bedenken en uitvoeren van innovatieve oplossingen binnen het defensie-domein, samen met partners als industrie en kennisinstituten.

PN is een jaarlijks evenement waarbij diverse experimenten in de operationele omgeving worden getest. De doelstelling is met behulp van innovaties het optreden van de operationele commando’s te verbeteren. Op basis van een aantal scenario’s, vragen en behoeften van die OPCO’s krijgen marktpartijen de kans hiervoor een oplossing te zoeken.

Een ‘hybride’ uitvoering van Purple Nectar. Een klein gezelfschap in de MINDBase in Rotterdam en online deelnemers.
Hoofd JIVC/KIXS Elise Teuben.

Bijzondere uitvoering

Hoofd JIVC/KIXS Elise Teuben vertelt: “Dit is de eerste keer dat we het evenement digitaal hebben georganiseerd, dus dat was best spannend. Wat deze keer ook bijzonder maakte, is dat de innovatiedirecteuren van de defensieonderdelen actief betrokken waren, want innoveren doe je immers niet alleen!”

Naast terugkijken naar de resultaten van vier projecten die onder de Purple NECtar vlag zijn uitgevoerd (Electronic Flight Bag, Toepasbaarheid LiFi voor Defensie, Terreindata preparatie ten behoeve van simulatie, Koppelvlakken HGI) werd er vooral vooruit gekeken.

De vijfkoppige jury koos voor het Tripwire Systeem van CLAS en Voice to Tekst van CLSK als winnaars.

Inspirerend

“We kunnen terugkijken op twee inspirerende dagen”, stelt Elise Teuben. “Voor KIXS hanteren we de pijlers samenwerken, zichtbaarheid en keuzes maken. Alle drie deze aspecten kwamen terug tijdens Purple Nectar Digital. De samenwerking met de Defensieonderdelen, kennisinstituten en het bedrijfsleven kwam aan bod door hen uitgebreid de mogelijkheid te geven hun verhaal te doen. De innovatiedirecteuren van de krijgsmachtonderdelen en DOSCO hebben de keuze gemaakt voor de challenges en we hebben veel exposure en kijkers gehad tijdens het evenement. Ik ben daarom ook erg blij met het resultaat en trots op het technische team van MIND en KIXS dat dit mogelijk gemaakt heeft. We gaan nu met de challenges binnen KIXS verder aan de slag om het idee verder te verrijken en met een voorstel te komen. Daarna zal dit op Tendernet worden geplaatst zodat het bedrijfsleven zich hierop in kan schrijven. We zijn benieuwd naar de reacties!”