Beste lezers van de Materieelgezien, beste DMO’ers,

Dit is alweer de laatste column van 2021. Nu hoor ik u denken, “het is pas november?” Zonder te veel in details te treden, de Materieelgezien van december wordt een speciale editie. Die beveel ik nu al bij u aan! Dan terug naar deze editie: een laatste column van het jaar vraagt veelal om een terugblik op het afgelopen jaar, met een veelheid aan cijfers over investeringen, ingezette collega’s en hoeveelheden verstrekte IT middelen. Daar ga ik mij nu nog niet aan wagen. Daarvoor moet in de laatste weken van dit jaar nog veel gebeuren.

Ik benadruk nu wel zonder enig voorbehoud dat ik ook dit jaar weer zeer trots ben op wat we met alle DMO’ers voor elkaar hebben gekregen. Het was niet altijd makkelijk, de focus van de buitenwacht is vaak gericht op wat er niet goed gaat en daardoor raakt soms uit het zicht wat wel goed gaat. En dat is echt heel veel!

En dat is allemaal gelukt ondanks Corona. Daar ging het in mijn columns in het afgelopen jaar natuurlijk ook vaak over en helaas zijn we ook nog niet van die pandemie af. De recente stijging van het aantal coronabesmetting en de daarop volgende gedeeltelijk lockdown waren weer een wake up call dat het virus nog steeds onder ons is en zich nog steeds te makkelijk kan verspreiden. Dit raakt ons allemaal en de tweespalt die dat in de samenleving met zich meebrengt baart mij zorgen.

Het is daarom nu misschien wel belangrijker dan ooit dat Defensie en wij als DMO er samen de schouders onder blijven zetten om gezamenlijk deze moeilijke tijd door te komen. We moeten naar elkaar blijven omkijken en de collega die een keer wat stiller is even bellen met de ‘simpele’ vraag, “Hoe gaat het met je?” Of aan de nieuwe collega te vragen, lukt het allemaal met je weg vinden binnen de DMO? Want alleen op die manier gaat het ons samen lukken om deze horde te nemen.

Dus hou vol, let op elkaar en blijf gezond.

Hartelijke groet,

Vice-admiraal (TD) Arie Jan de Waard
Directeur Defensie Materieel Organisatie