02

Dit artikel hoort bij: Materieelgezien 01

In 't kort

Tekst Evert Brouwer
Foto Mediacentrum Defensie

Veilig remmen

De eerste nieuwe vliegtuigafreminstallaties (VAI) zijn begin deze maand op Vliegbasis Gilze-Rijen in gebruik genomen.

Hiermee beschikt de vliegbasis als eerste in Nederland over een modern afremsysteem dat gecertificeerd is voor het afremmen van gevechtsvliegtuigen zoals de F-16 en de F-35.

Een vliegtuigafreminstallatie – voor fanatieke scrabbelaars: het woord is te lang voor het bord – is een veiligheidssysteem dat geplaatst is aan het begin en einde van een start- en landingsbaan. Ze is bedoeld om gevechtsvliegtuigen in geval van een calamiteit tijdens de start of landing veilig tot stilstand te brengen.

Bij een succesvolle Operational Acceptance Test (OAT) zijn de systemen met behulp van een F-16 getest en is aangetoond dat aan de technische eisen is voldaan. Daarna hebben de Defensie Materieel Organisatie en het Rijksvastgoedbedrijf de beide VAI’s symbolisch overgedragen aan de commandant van het Defensie Helikopter Commando, commodore Robert Adang. 

Na Gilze-Rijen zal dit jaar de parallelbaan op vliegbasis Volkel van nieuwe VAI-systemen worden voorzien. De overige vliegvelden komen in de opvolgende jaren aan de beurt met als laatste vliegbasis Woensdrecht in 2026. (Foto’s: sergeant Jan Dijkstra)

Streepje

Van Noort nieuwe commandant bij KPU

Kolonel Dave van Noort is de nieuwe commandant van het Kleding- en Persoonsgebonden Uitrustingbedrijf (KPU).  

Hij heeft het commando overgenomen van kolonel Harold Jacobs, die met functioneel leeftijdsontslag is gegaan. “Er zijn veel uitdagingen maar ik heb er vertrouwen in dat we de uitrol van de grote aantallen nieuwe kleding en uitrusting in de komende jaren met succes volbrengen”, aldus de nieuwe commandant. “Mijn eerste conclusie: wat een geweldig bedrijf is dit en wat is het personeel betrokken.”

Streepje

Bedrijfsplan getekend

Het Bedrijfsplan (BP) 2021 is eind december ondertekend door de directeur DMO, vice-admiraal Arie Jan de Waard. 

Het Bedrijfsplan is een onderdeel van het beleids-, plannings- en begrotingsproces en geeft richting aan de activiteiten die DMO in 2021 uitvoert, wat we daarmee willen bereiken en hoe dat in de context van de meerjarenplanning moet worden gezien. Het BP 2021 is de basis waarop de besturing in de Visual Management Room van de DMO-raad wordt ingericht.

Streepje

Update simulator

De Apache vliegsimulator van het Defensie Helikopter Commando (DHC) op Vliegbasis Gilze-Rijen is aangepast. 

Deze upgrade is een van de laatste grote zichtbare resultaten van het Project Apache Upgrade. Aan dit project, gerelateerd aan de huidige Nederlandse AH-64D Apache helikopterconfiguratie, is door DMO/Projecten de laatste jaren invulling gegeven.

De simulator, oftewel AH-64D Longbow Crew Trainer, is door een speciaal vanuit de USA ingevlogen team van vliegtuigbouwer Boeing en de US Army onder handen genomen. Niet alleen is de nieuwe software voor de AH-64D cockpit aangebracht en zijn verschillende databases vernieuwd, ook zijn enkele hardware vernieuwingen doorgevoerd.

Door ondersteuning van DMO/Inkoop, DVVO, LCW, DHC, de Amerikaanse ambassade en de Bestuursstaf is het gelukt om de modificatiepakketten en het Amerikaanse team op tijd in Nederland te krijgen.

Streepje

L20 weer oké

Loods 20 (gebouw L20) van de Afdeling Brand en Bedrijfsstoffen (ABB) in Bathmen kan weer verantwoord worden gebruikt.

Lange tijd vertoonde gebouw - waarin de opslag van grote hoeveelheden gevaarlijke bedrijfsstoffen plaatsvindt - tekortkomingen op het gebied van brandveiligheid. Directeur Wapensystemen & Bedrijven brigadegeneraal Ernst Dobbenberg roemde alle betrokkenen: de DMO, Het Rijksvastgoedbedrijf en hoofdaannemer Applicon, die gezamenlijk de ingrijpende aanpassingen hebben voorbereid en uitgevoerd. Terwijl ‘de winkel openbleef’ zijn onder andere branddeuren, elektrische systemen, tussenwanden, ramen en plafonds vernieuwd. Daarmee voldoet het gebouw weer aan de normen en is de zogenoemde Last onder Dwangsom opgeheven. 

Streepje

Luymes kan weer even mee

Vanuit het project MLU/BO Hydrografische Opnemingsvaartuigen is het afgelopen jaar gewerkt aan het uitvoeren van een Mid Life Upkeep en een regulier Benoemd Onderhoud aan Zr.Ms. Luymes.

Maandag 1 februari heeft de gelijktijdige overdracht plaatsgevonden van Damen Shipyards Den Helder naar het projectteam en van het projectteam aan wapensysteemmanagement. Aansluitend is Zr.Ms. Luymes naar zee vertrokken. 

Het onderhoud is door een gecombineerd team van DMI en DMO uitbesteedt aan de industrie. Damen Shipyards Den Helder heeft opgetreden als hoofdaannemer, maar werd bijgestaan door tientallen partners uit de maritieme industrie. In het onderhoud zijn veel van de hydrografische-, platform- en sewaco systemen vervangen of gereviseerd. Daarnaast is ruim geïnvesteerd om het schip na 15 jaar weer fris te krijgen voor het tweede deel van de levenscyclus. 

Na een uitgebreide beproevingsperiode met de nodige uitdagingen is het schip weer inzetbaar voor hydrografische werkzaamheden. 

Parallel ondergaat Zr.Ms. Snellius eenzelfde programma, wat inmiddels over de helft is uitgevoerd.

Streepje

Nieuw veldmasker

Het FM12 veldmasker krijgt een vervanger: de FM50.

Het nieuwe masker vormt het begin van een omvangrijk programma van beschermingsmiddelen tegen CBRN-stoffen (chemische, biologische, radiologische en nucleaire stoffen). Naar verwachting worden deze artikelen in het tweede kwartaal van dit jaar aan het KPU-bedrijf uitgeleverd.

Eind vorig jaar is besloten dat de aankoop van 10.000 FM50-maskers, 10.000 sets filterbussen en beschermbrillen de start vormen. De spullen worden opgeslagen bij het KPU-bedrijf. Daarnaast komen er 4.270 FM50-maskers, 4.270 sets filterbussen en beschermbrillen binnen voor opleiding en training, plus 12.500 lenshouders voor brildragende militairen.

Streepje

Elektronische samenwerking

Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser en haar Duitse collega hebben een Letter of Intent (een intentieverklaring) voor de gezamenlijke aanschaf van Electronic Attack (EA) capaciteit getekend.

Voor JIVC/COC2 en I&V is dit een uitdagende opdracht om in samenwerking met de strategische partner Duitsland een wapensysteem aan te schaffen dat opgewassen is tegen de actuele dreigingen in het Elektromagnetische Spectrum.

Niels Smit, Projectmanager EOV bij JIVC/COC2 en I&V zegt hierover: “Ik vind het fantastisch dat de samenwerking met onze Duitse collega’s wordt uitgebreid en dat Defensie het belang van moderne EOV capaciteit bekrachtigt. We kijken er dan ook naar uit om in 2021 binnen dit samenwerkingsverband aan de slag te gaan.”

Streepje

GrIT op de rit

Defensie begint dit jaar vrijwel direct met de bouw van toekomstbestendige IT-infrastructuur. 

Staatssecretaris Barbara Visser tekende vlak voor de jaarwisseling een contract met IBM, namens het consortium Athena (IBM/Atos/Unica). 

De onderdelen die de meest toegevoegde waarde hebben voor het operationeel optreden krijgen de prioriteit. De krijgsmachtdelen zijn hier nauw bij betrokken. 

Het programma Grensverleggende IT (GrIT) moet zorgen voor een totaal vernieuwde IT-infrastructuur. GrIT ontwikkelt een betrouwbare, veilige, toekomstbestendige en flexibele IT-infrastructuur en dienstverlening in de komende 10 jaar. 

Als eerste wordt gestart met de bouw van nieuwe datacenters (geplande duur 20 maanden) en de vernieuwing van het netwerk voor het versturen van hoog gerubriceerde informatie (geplande duur 12-24 maanden). Ook begint de realisatie van een eigen mobiel netwerk van Defensie (geplande duur 11 maanden).