Tekst Evert Brouwer/JIVC
Foto Archief MCD

Landgebonden IT zorgt voor uitbreiding

Het door de Defensie Materieel Organisatie ontwikkelde programma ELIAS is nu ook beschikbaar voor het defensienetwerk Mulan. Dat gaat op voor de Thin en de Fat Client op het werk, maar ook thuis via de telestick.

Voorheen was ELIAS alleen toegankelijk via TITAAN of BMS (Battle Field Management System). Daarmee werd het gebruik beperkt tot uitsluitend oefeningen en missies. De JIVC-afdeling Landgebonden IT heeft snel en accuraat voor deze uitbreiding gezorgd.

Het was de bedoeling om landelijk een introductie over ELIAS op Mulan te verzorgen voor alle eenheden van het Commando Landstrijdkrachten. Door de coronacrisis is hier vanaf gezien. In plaats daarvan is gekozen voor een versnelde invoering en het digitaal informeren van de eenheden. Wel verzorgde Landgebonden IT voor enkele specifieke eenheden op maat gesneden opleidingen en ondersteuning.

ELIAS is niet alleen meer toegankelijk via TITAAN of BMS.

Telestick

Maar niet alleen de landmacht, voor heel Defensie is het nu mogelijk om ELIAS 1.6 te gebruiken op Mulan voor opleiding en training. Dat kan dus een computer op de kazerne  zijn, én thuis met behulp van de telestick. Zeker nu zoveel Defensiecollega’s thuiswerken, is dit een belangrijke uitbreiding van de mogelijkheden.

 “Dit is echt een grote stap voorwaarts. Militairen kunnen nu thuis of op de kazerne hun oefening voorbereiden in ELIAS. Dat is echt uniek. Onze mensen kunnen zich nu iedere dag trainen in en met ELIAS”, zegt kolonel Arjen Straver, hoofd Landgebonden IT.

Militairen kunnen nu ook thuis aan de slag met ELIAS.

Aanpak

Defensiemedewerkers gebruiken ELIAS dagelijks naar tevredenheid bij het TOC (Territoriaal Operatiecentrum). Het centrum coördineert de aanpak van het coronavirus vanuit Defensie. Hieronder valt bijvoorbeeld de ondersteuning van Defensie bij het verdelen van patiënten en materiaal over ziekenhuizen.

ELIAS?

ELIAS staat voor Essential Land based Information Applications & Services. Met ELIAS wordt een interactieve kaart van een gebied getoond waarop bijvoorbeeld de eigen troepen, de vijand, installaties, groeperingen, gebeurtenissen en geografische kenmerken te zien zijn. Het zorgt dat eenheden worden aangestuurd, opdrachten gegeven kunnen worden en iedereen dezelfde informatiestand heeft over de Common Operational Picture (COP).

ELIAS is het basis command en control (C2) systeem voor het ontplooide (een basis of commandopost op oefening of missie) en het mobiele landoptreden van de landmacht.

Zie ook: https://magazines.defensie.nl/materieelgezien/2014/08/elias 
en 
https://magazines.defensie.nl/landmacht/2015/08/elias

ELIAS is overal. Ook in voertuigen.