Tekst Leo de Rooij
Foto sergeant Cinthia Nijssen

KPU-bedrijf werkt 'corona-proof' door

Bij de kledingorganisatie van Defensie, het KPU-bedrijf, is het passen en meten. Nou zijn ze dat daar wel gewend, maar in deze moeilijke tijden krijgt het begrip nog een extra dimensie. De 1,5-meterregel dwingt het KPU-personeel inventief om te gaan met de beperkingen die het 'kleden op afstand' met zich meebrengen. “In de praktijk betekent dat 'flexibel, maar wel veilig”, stelt sergeant-majoor Marco Venema, teamleider Klant Contact Punt van de afdeling Fysieke Distributie.

Passen met gepaste afstand

Aan het begin van de coronacrisis reageerde het KPU-bedrijf zoals zoveel andere bedrijven. “Rem erop, klanten afgebeld, onze medewerkers zoveel mogelijk thuis”, herinnert Venema. “Maar al snel bleek dat Defensie, zij het in aangepaste vorm, toch door moest draaien. Uitgezonden personeel, de nationale operaties, daar werd gewoon doorgewerkt. En was en bleef dus kleding nodig, zowel uitreiking als vervanging!”

Duidelijk gemarkeerde looppaden en waarschuwingsborden houden iedereen bij de les.

Aangepast

Dat een versleten overhemd van een bureautijger niet op stel en sprong vervangen hoeft te worden, begrijpt iedereen. Maar een helikoptervlieger kun je niet met gaten in zijn broek op pad sturen om een heidebrand te blussen. En personeel dat naar de Antillen werd uitgezonden, moest op korte termijn wel het juiste kledingpakket hebben. Dat leidde bij het KPU-bedrijf tot een aangepaste werkwijze. “We zijn met de medewerkers bij elkaar gaan zitten en kwamen al brainstormend tot een werkbare oplossing. Daarbij staat veiligheid voorop, zowel voor het eigen personeel als voor de klant.”

Venema zet de belangrijkste maatregelen op een rijtje. “Belangrijkste is dat we momenteel alleen militairen kleden die op uitzending gaan of worden ingezet voor de nationale veiligheid. Inmiddels zijn daar initiële opkomsten zoals de VEVA, aan toegevoegd om zo de continuïteit te waarborgen. Wel onderzoeken we nog of we die op een externe locatie kunnen kleden, om die grote aantallen van 2500-3000 man, fysiek hier weg te halen.”

Ook de draagbare scanapparaten worden goed schoon gehouden.

Veiligheid voorop

Veilig werken houdt ook in dat er minder klanten tegelijk naar binnen mogen. “Er worden maximaal 8 mensen per uur gekleed. Zo kunnen we de voorgeschreven 1,5 meter afstand houden en mensen daarop ook attenderen. In praktijk betekent het dat 1 medewerker per keer 2 klanten meeneemt en daarmee is 'ie toch al snel 2 uur bezig. Maar dat kan niet anders, het moet wel veilig blijven.”

Daadwerkelijk passen en inmeten wordt tot een minimum beperkt. “Bij inmeten kan de voorgeschreven 1,5 meter niet gegarandeerd worden. Dat proberen we dus zoveel mogelijk te voorkomen door de klant instructies te geven en uit te leggen hoe hij of zij dit zelf kan doen. Beetje omslachtiger, maar wel zo veilig.”

Net als in de supermarkt: schoon en gebruikt strikt gescheiden

Maatregelen

En verder zijn vanzelfsprekend enkele hygiënische maatregelen genomen, zoals je die ook wel in de supermarkt tegenkomt. “Onze wachtruimte is opnieuw ingericht, zodat er altijd 1,5 meter afstand in acht wordt genomen”, stelt Venema. “Klanten en personeel moeten hun handen wassen voor ze de kleedstraat ingaan. Overal hangen er afzetlinten om ruimte te garanderen. De winkelkarretjes zijn verdeeld in een schone rij en een met 'gebruikt'. En altijd en overal zijn hierbij de ideeën van ons eigen personeel in meegenomen, zodat ook zij zich veilig voelen als ze hier aan het werk zijn. We evalueren dan ook continu hoe een en ander loopt en hoe of waar het nog beter kan. Ook onze klanten informeren we, zoals op onze website, tot in detail welke spelregels er gelden en wat men zelf kan doen om het zo gemakkelijk en vooral veilig mogelijk te maken.”

Veilig werken blijft voorop staan, ook tijdens het passen.

Vooral samen

Commandant van het KPU-bedrijf kolonel Harold Jacobs is in ieder geval 'keitrots' op zijn mensen. “De inzet, de passie, het enthousiasme en de flexibiliteit zijn ongekend. Samen zijn we tot werkbare oplossingen gekomen, die door iedereen wordt gedragen. We blijven samen kijken hoe we de maatregelen kunnen doorontwikkelen, waardoor we de capaciteit om te kleden nog verder kunnen vergroten. We kijken om ons heen hoe supermarkten en winkels goede ideeën implementeren en hoe wij die ook kunnen toepassen. Bij de kleermakerij, schoenmakerij en webshop komen nog maar heel weinig nieuwe opdrachten binnen. Maar ook daar kijken we samen met onze mensen hoe we met aangepaste maatregelen weer kunnen opschakelen. Wij passen overal wel een mouw aan en zorgen dat we op alle fronten sterker uit deze crisis komen”, aldus Jacobs.

Handen ontsmetten, zowel voor personeel als klant.