Tekst Leo de Rooij
Foto Sergeant Jasper Verolme

Oliemannetjes voor logistieke ondersteuning

De Defensie Materieel Organisatie maakt de verbinding tussen willen en kunnen. DMO vormt de brug tussen de wens van de klant, de operationele commando's (marine, landmacht, luchtmacht en marechaussee), en de mogelijkheden die de budgetten en de markt bieden. In een reeks artikelen geven medewerkers een gezicht aan DMO en vertellen hoe die (ver)binding met en door DMO tot stand komt. Deze keer is dat luitenant-kolonel Wilco Fontein, coördinator ondersteuning operationeel optreden (O3).

“Eigenlijk heeft de rubriek deze keer 2 gezichten”, benadrukt Wilco aan de telefoon, “want ik doe dit werk samen met collega majoor Joost Martens. Hij is formeel de adviseur, en ik formeel de coördinator van O3. Dat staat voor ondersteuning operationeel optreden. Wij zijn onderdeel van het cluster Plannen en O3 van de Directie Bestuur en Bedrijfsvoering.”

Smeermiddel

Hun werk brengt ze afwisselend in Utrecht en Den Haag. “Wij bevinden ons vaak op locatie bij de DOPS (Directie Operatiën) van de Defensiestaf. Joost is feitelijk 'onze man' in Den Haag. Soms doen we dat samen, vaak wisselen we elkaar af. Zie ons als een soort van oliemannetjes/smeermiddel tussen de DOPS en de Operationele Commando's enerzijds, en de Keten Logistieke bedrijven en het JIVC van de DMO anderzijds. We hebben het dan over het ondersteunen van missies, (nationale) operaties, inzet en grote oefeningen.”

Van de operationele eenheden naar de Haagse overlegcultuur was voor Fontein best een grote stap. Inmiddels heeft 'ie zijn draai gevonden.

'Overal houden we een vinger aan de pols'

Grote stap

Voor Fontein was het erg wennen, die echte Haagse/Utrechtse bureaubaan. “Ik heb altijd bij de operationele eenheden van de landmacht gewerkt, was net terug uit Mali en dan is de stap naar 'Haagse bureautijger' best een grote. Bij mijn oriëntatie op deze baan had ik al wel ingeschat dat er veel en vaak vergaderd zou worden, maar inmiddels heb ik mijn draai wel gevonden.” Wel heeft 'ie de tijd zien veranderen: van veel en grote missies, naar minder en vaak kleinere missies, met kleinere bijdragen en minder benodigd materiaal. “Daarmee is de dynamiek ook wat anders geworden; er is weliswaar minder logistieke inspanning benodigd, maar tegelijkertijd moet ook die 1-manspost in Verweggistan goed gekleed en voorzien van munitie wel kunnen communiceren. Met ICT-middelen van JIVC.”

Lijntjes leggen

Met hun logistieke achtergrond zorgen Wilco en Joost voor de juiste (logistieke) ondersteuning bij zowel lopende als nieuwe missies. “Wij onderkennen de zaken die van belang zijn voor de DMO, communiceren met onze keten logistieke bedrijven wat benodigd is en zetten dat vervolgens binnen onze organisatie uit. Neem de ontwikkelingen rond de Corona-crisis. Daar werd op een gegeven moment besloten om de Karel Doorman naar het Caribisch gebied te sturen. Dan moeten er mensen gekleed worden, munitie en brandstof verstrekt, in een communicatiebehoefte voorzien. En dus zorgen wij dat er lijntjes komen met het KPU-Bedrijf, het Munitiebedrijf, het Brandstoffenbedrijf, en JIVC voor de communicatie-apparatuur. We coördineren ons dan een slag in de rondte, maar als je me aan het eind van de dag vraagt 'Wat heb je vandaag eigenlijk gedaan?', dan is dat weinig tastbaar.”

Samen met collega majoor Joost Martens zorgt Fontein voor de juiste logistieke ondersteuning.

‘Inmiddels heb ik mijn draai gevonden’

Vinger aan de pols

Leest voor uit zijn functie-omschrijving: “Neemt deel aan de DOPS ochtendbriefing, de operational planning groups, voortgangs overleggen, werkgroep oefenen defensie, NATOPS overleggen, contacten met de OPCO’s en ga zo maar door. Dat bedoel ik dus als ik zeg dat we ons een slag in de rondte coördineren. Overal houden we een vinger aan de pols, lezen tussen de regels door en kijken waar DMO-betrokkenheid gewenst of vereist is. Daarbij maken we allereerst een inschatting of iets logistiek wel haalbaar is.”

Flink netwerk

Eerste vereiste in deze baan? Lachend: “Dat je graag koffie drinkt! Maar zonder gekheid: Een flink netwerk is natuurlijk van groot belang. Je moet snel de juiste mensen aan elkaar kunnen koppelen. Soms kunnen we daarbij terugvallen op onze ervaring met eerdere missies, maar af en toe moet je toch weer opnieuw het wiel uitvinden. Dat komt trouwens ook doordat je nogal eens met andere, nieuwe mensen op functie te maken krijgt.”

‘De stap naar Haagse bureautijger is best groot’

Naast de corona-perikelen zijn Wilco en Joost momenteel al bezig met de Nederlandse verplichtingen aan de NAVO in 2022. “Dat gaat dan over het plan voor de snelle inzetbare componenten die in 2022 gereed moeten staan. Daar zit natuurlijk een logistiek plaatje aan vast, dat straks wordt opgenomen in het operatiebevel van de DOPS. En zoals altijd geldt ook hier ons devies: we kunnen aan bijna alle verwachtingen en wensen voldoen. Mits tijdig ingebracht natuurlijk.”

Van het ene overleg naar het andere. Er worden heel wat meters gemaakt in de Haagse wandelgangen.