03

Dit artikel hoort bij: Materieelgezien 07

In 't kort

Tekst Evert Brouwer
Foto Mediacentrum Defensie

Net echt

De evaluatiefase van de herconfigureerbare geniesimulator is met succes afgesloten. Het Opleidings- en Trainingcentrum (OTC) Genie werkte in dit project samen met het Simulatiecentrum Land en de afdeling Kennis, Innovatie, eXperimenten en Simulatie (KIXS) van het Joint IV Commando.

Het gaat om een simulator waarmee  getraind kan worden in het besturen van de graafmachines die instromen tijdens het project Vervanging Bouwmachines.De simulator is herconfigureerbaar, dus de software en de besturing zijn aan te passen op het specifieke voertuig waarmee getraind wordt.

Onder het project vallen onder meer de rupsgraafmachines, wielgraafmachines, rupsdozers, civiele en militaire graaflaadcombinaties, wiellaadschoppen en gradermodules. Defensie gaat alle bestaande bouwmachines van de genie in de komende jaren vervangen. In 2018 zijn de Volvo rupsgraafmachines en de Caterpillar rupsdozer gecontracteerd door DMO.

OTCGenie, SimCen Land en JIVC/KIXS gaan samen schrijven aan het programma van eisen waaraan de simulator moet voldoen, specifiek voor die aspecten van de militaire toepassingen zoals het gebruik van mijnruimingsmiddelen. Het plan is om in totaal 6 simulatoren aan te schaffen.

Streepje

Nieuwe containers op komst

De Defensie Materieel Organisatie heeft 30 nieuwe brandstofcontainers besteld voor de opslag, overslag en het vervoer van diesel.

De containers hebben een eigen generator en 2 slanghaspels aan de achterzijde. Hiermee kunnen ze zowel op een vrachtauto als zelfstandig (afgezet op de grond) worden gebruikt voor het aftanken van voertuigen. 

De tanks passen in het frame van een 20 voets-container en kunnen zo’n 7.000 liter herbergen. Ze zijn dus te vervoeren met het Wissel Laad Systeem en de nieuwe Scania 100kN-vrachtwagens.

Het contract met leverancier AMA SpA uit Italië wordt nog dit najaar getekend. De eerste containers komen dan eind 2020 naar ons land. Specifiek voor het onderhoud wordt een prestatiecontract afgesloten. De aankoop is een deelproject van DVOW (Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen).

Streepje

Samen naar beter schip

Defensie, industrie en kennisinstituten hebben de handen ineengeslagen om nieuwe schepen van de marine voor te bereiden op de toekomst.
  
Met de ondertekening van het Convenant Samenwerking Manning & Automation zijn afspraken vastgelegd en is een langdurige samenwerking verzekerd. De  partijen delen en versterken elkaars kennis. "Dat is nodig om de kansen voor innovaties ten volle te benutten die nodig zijn om de marineschepen relevant te houden", betoogde directeur Defensie Materieel Organisatie (DMO), vice-admiraal Arie Jan de Waard. 

In 2014 startte deze samenwerking om de gezamenlijke kennisbasis te versterken voor automatisering en autonome systemen binnen het militair maritieme domein. Automatisering moet de bemanning aan boord maximaal ondersteunen bij het uitvoeren van hun taken. Dit doet de Afdeling Maritieme Systemen van DMO door met partners als het Joint IV Commando/Maritieme IT, Thales, RH Marine, TNO en DSNS onderzoek te doen. Dat moet de automatisering aan boord naar een hoger plan tillen. Het convenant is ondertekend door (op de foto v.l.n.r.) Hein van Ameijden (Damen Schelde Naval Shipbuilding), Hugo Loudon (RH Marine), directeur DMO vice-admiraal Arie Jan de Waard, Gerben Edelijn (Thales) en Kemo Agovic (TNO).

Streepje

Dunne computer voor CV90

Voor het eerst is een CV90 infanteriegevechtsvoertuig voorzien van een Thin Client, een computer die draait op een centraal platform waarop alle soft- en hardware staat. Daarmee bespaart Defensie niet alleen geld, maar ook tijd. Het is de bedoeling dat eind volgend jaar alle CV90’s zijn omgebouwd.

De afdeling Landgebonden IT van het Joint IV Commando was verantwoordelijk voor de primeur. Dé IT-specialist van Defensie voert grote en minder grote projecten uit die veelal te maken hebben met het Battlefield Management Systeem (BMS) ELIAS.

Voorheen werd ELIAS decentraal per vaste PC-unit in de CV90 ingespoeld en bediend. De software draaide daarmee naast de Voertuig Informatie Software (VIS) van de leverancier. Dat leidde tot platformproblemen en verouderde hard- en software. Het  JIVC had daarvoor een extra software ontwikkelstraat te onderhouden en bij elke release kwamen er integratietesten in Zweden aan te pas. Die kosten en doorlooptijd blijven Defensie nu bespaard. "Een mooi resultaat van onze internationale samenwerking", aldus projectleider Harmen Mooibroek. In de volgende editie van Materieelgezien kunt u meekijken met dit bijzondere project.

Streepje

Nieuwe mast

Het prototype van de nieuwe antennemasten voor het ComPatriot II-communicatiesysteem is gearriveerd bij het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigings Commando (DGLC) in Vredepeel.

De antennemasten van het oude systeem (ComPatriot I) hebben te weinig stabiliteit voor de inzet bij het gemoderniseerde communicatiesysteem. Het nieuwe antennemast-platform is los van de vrachtwagen te installeren en heeft een maximale hoogte van 23 meter. Tuieren, vastzetten met kabels, is niet meer nodig. De volgende stap in het project is de training voor de gebruikers van 800 en 802 Squadron. 

Begin volgende maand ondergaat de combinatie vrachtwagen/antennemastplatform in samenwerking met de afdeling beproevingen van het IBL Leusden een test. Dan zal de terreinwaardigheid beproefd worden op de testbaan van de Bundeswehr in Trier. Dat is niet zo vreemd, want leverancier is de Duitse firma SMAG.

Streepje

Olthuisprijs

De Vereniging Informatici Defensie (VID) looft voor de 12e keer de René Olthuis scriptieprijs uit.

Defensiemedewerkers die het afgelopen jaar een HBO- of wetenschappelijke studie (bachelor of master) afrondden over informatiemanagement, informatievoorziening en/of informatietechnologie kunnen meedoen. Er moet wel een relatie met Defensie zijn. Daarnaast kunnen ook mensen meedoen die een (wetenschappelijk) artikel publiceerden over dit onderwerp.

Meedoen? Stuur dan je bijdrage in voor 1 oktober naar Secretaris.VID@mindef.nl, onder vermelding van de Commissie René Olthuis Prijs. Details over de scriptieprijs en de spelregels staan op www.vidonline.nl (bereikbaar via Internet en Rijksportaal). 
De winnaar ontvangt een bedrag van € 350 en een blijvende herinnering. Ook mag hij of zij het onderzoek presenteren voor de leden van de VID. 

Streepje

Experiment op zee

Hoe verbeter je de maritieme commandovoering beter met behulp van data en algoritmes? Met dat vraagstuk houdt de afdeling Kennis, Innovatie, eXperimenten en Simulatie (KIXS) van het Joint IV Commando zich bezig binnen het project MUASS.

Dit najaar is 4 schepen gevraagd om mee te doen aan het experiment: Zr.Ms. van Speijk (foto onder), Zr.Ms. De Ruyter, Zr.Ms. Johan de Witt en Zr.Ms. Pelikaan. Deze schepen krijgen tijdens het experiment datasets tot hun beschikking van de Joint Meteo Groep en andere METOC leveranciers. Het gaat erom dat de schepen slecht weer en dus mogelijke schade zien te voorkomen, maar de informatie kan ook van groot belang zijn in een tactisch concept. Communicatie is daarbij essentieel. 

Datasets van honderden megabytes zijn praktisch niet te versturen via satellietcommunicatie. Daarom werkt KIXS al enkele jaren aan een compressiealgoritme die data klein genoeg maakt, maar toch voldoende informatie behoudt. Daarnaast zijn schepen niet op elk moment in staat om data af te nemen. In het experiment wordt een downloadportal getest en vergeleken met een emailservice. Ook wordt het gebruik van verschillende netwerken overwogen.

Streepje