Tekst Evert Brouwer
Foto Sergeant Aaron Zwaal

Verouderde apparatuur eruit, stabielere verbindingen

NLC 2.0 zal bij vrijwel niemand een belletje doen rinkelen. Aan de ene kant is dat jammer, omdat het een enorm project is waarvan iedere defensiemedewerker profiteert. Anderzijds is het goed dat niemand er ook maar iets van merkt, want dat betekent dat de vervanging van het verouderde Nafin Local Connect (NLC) soepel verloopt.

De vernieuwing van de digitale infrastructuur was hoog nodig. “Een groot deel van de gebruikte apparatuur was zo oud dat de leverancier geen ondersteuning meer kon geven”, geeft projectleider Marijn Spoelstra van het Joint IV Commando aan.

Frans van Koelen

De directeur van de Defensie Materieel Organisatie, vice-admiraal Arie Jan de Waard, kan het niet genoeg zeggen. De DMO staat 24-7 klaar voor de levering van het beste materiaal voor onze militairen. Maar daar mag de IT nadrukkelijk niet bij worden vergeten. En die digitale snelweg kent na de magere jaren tussen 2008 en 2016 heel wat achterstallig onderhoud. “In een tijd dat iedereen de hele dag online wil zijn, e-learning een vaart heeft genomen en serious gaming een onderdeel van veel opleidingen is geworden, vraagt dat om flinke aanpassingen”, weet Frans van Koelen, productverantwoordelijke namens het JIVC.

Marijn Spoelstra ziet dat het goed is.

Netwerkkasten

De NLC is het plaatselijke netwerk op de kazernes. Het sluit aan op het landelijke verbindingsnetwerk (het NAFIN) en de daaraan verbonden datacenters. De huidige vernieuwing moet leiden naar een beter en vooral stabiel netwerk. Er is een uitgebreide ploeg van specialisten ingezet om dat werk in korte tijd voor elkaar te krijgen. Marijn voert het projectteam aan dat verantwoordelijk is voor de vervanging van die oude netwerkapparatuur. “We hebben eerst de huidige, oude situatie in kaart gebracht om te bekijken welke werkzaamheden waar nodig zijn. Dat kan gaan over het aanleggen van bekabeling en kabelgoten, het plaatsen netwerkkasten of het laten aanleggen van stroomvoorziening. Die plannen we dan het eerst in voordat we de routers en switches kunnen aanpakken.”

Frans van Koelen: "Als het goed is, heeft niemand last van de veranderingen."
Marijn Spoelstra.

Uitval

Als er geen of marginale werkzaamheden nodig zijn, kan het JIVC de benodigde nieuwe switches direct installeren. “Daarna overleggen we met de klant wanneer de migratie kan worden gepland. Er is namelijk wel wat hinder bij de overgang. Je hebt nu eenmaal een korte uitval van de netwerkverbinding. Pas als alles werkt, verwijderen we de oude apparatuur en is de locatie gereed”, vertelt Marijn.

Zoals gezegd, achter de Mulan-werkplek zal de medewerker er niet steil van achterover slaan. “Maar dat zou wel gebeuren als we nu niets hadden gedaan”, merkt Frans op. “De lifecycle is noodzakelijk om in de toekomst verbindingen (connectiviteit) te kunnen blijven garanderen. De huidige apparatuur wordt niet meer ondersteund. Die is, zoals wij dat noemen, end-of-life en end-of-service. Vandaar dat alle routers en switches worden vervangen.”

Verbetering

De bandbreedte van de NLC-infrastructuur gaat eventjes van enkele honderden Megabit (Mbit) naar een netwerk van minimaal 1 Gigabit en mogelijkheden tot 10 GB. “Zeker waar veel militairen op de kazerne slapen, geeft dat veel verbetering. Je ziet daar vooral ’s avonds een flinke toename in internetgebruik. Dat ondervangen we nu grotendeels met NLC 2.0”, stellen beiden.

“Het is ook belangrijk dat veel verbindingen redundant (letterlijk: meer dan nodig) zijn. De aansluitingen zijn op veel plaatsen dubbel ‘gelegd’”, stipt Marijn aan. “Dat betekent dat we in de toekomst onderhoud zonder uitval kunnen uitvoeren. Ook dat is een grote verbetering.”

Wie of wat merkt iets van de lifecycle:

  • Gebruikers die meer dan gemiddeld bandbreedte nodig hebben, bijvoorbeeld Serious Gaming op de Bernardkazerne in Amersfoort en Geografische InformatieSystemen op de Luitenant-kolonel Tonnetkazerne .
  • Het Project Voice Communication System (VCS) voor de Luchtverkeersleiding NL (LVNL), redundantie en het ontsluiten van het nieuwe LVNL-communicatiesystemen.
  • Project Defensie Bewaking en BeveiligingsSysteem (DBBS), redundantie en het ontsluiting van het DBBS.
  • Kustwacht,  waar de netwerken sinds vorig jaar door defensie worden beheerd, is dit jaar omgebouwd naar de NLC-architectuur  met ondersteuning van project NLC2.0..
  • Uitrol van hogere bandbreedte business internet wordt mogelijk.
  • NLC2.0 is randvoorwaarde om de bandbreedte voor IODL te kunnen verhogen.