Tekst Evert Brouwer
Foto Herman Zonderland en Louis Meulstee

Vernieuwing hard nodig na periode van bezuinigingen

Het klinkt een beetje tegenstrijdig: de directie Personeel & Organisatie (P&O) die met zichzelf aan de slag moet om alle banen gevuld en de lopende processen op niveau te krijgen. Toch is dat precies de opdracht waarmee de directeur (ad-interim) Nicole Huppertz is neergestreken bij de Defensie Materieel Organisatie. “Er is 20 jaar bezuinigd en dat heeft ook bij onze directie diepe sporen getrokken. Nu we weer mogen uitbreiden bij DMO staat zo’n organisatie niet weer 1-2-3 op poten. Maar we zijn op de goede weg.” 

Eind vorig jaar stond het onderwerp ‘Problematiek bij de directie P&O’ op de agenda bij een overleg met D-DMO, vice-admiraal Arie Jan de Waard en de Defensieonderdeel Mezeggenschapscommissie (DMC). Met die terminologie had Huppertz moeite.  “Het beeld dat P&O beter moet gaan presteren, begrijp ik en ondersteun ik. Er werd behoorlijk over deze directie gemopperd. Rationeel snapte ik dat wel. Maar het leidde bij mij ook tot een ongemakkelijk gevoel. Er wordt immers geen rekening gehouden met de achtergrond. Enerzijds was de werkdruk door de kortingen op budget en personeel enorm toegenomen, terwijl anderzijds de opdracht voor DMO en daarbij ook voor de directie P&O de afgelopen jaren steeds complexer en omvangrijker is geworden. Daardoor steeg het ziekteverzuim tot zo’n 10%. Degenen die wel konden blijven werken, kregen dus nog meer op hun schouders. Het is dan niet vreemd dat basale processen stroef verliepen en dat kleine, maar soms ook grotere, fouten werden gemaakt.”

Elke dinsdagmiddag heeft de directie P&O een ‘alle hens’ waarbij alle lopende zaken worden besproken.

‘We zijn aan het bouwen’

Vernieuwing

De directie P&O is gebouwd in tijden van ombuigingen, betoogt Huppertz. Er moet nu dus vernieuwing worden ingezet om de verwachtingen en de ambities van de DMO waar te maken. “Om de cruciale posities binnen de directie bezet te krijgen, hebben we tijdelijk extra medewerkers aangetrokken. Daarmee is bijvoorbeeld een team instroom ingericht. Dat begeleidt het wervingsproces van de DMO; van de vacaturestelling tot en met het arbeidsvoorwaardengesprekken en ontzorgt daarmee de directies van de DMO.

Directeur P&O (ad-interim) Nicole Huppertz.

‘Mijn motto is: praat mét P&O en niet óver ons’

Stabieler

“Daarnaast hebben we een ontwikkelprogramma met veranderdoelen opgesteld. Dit programma is getoetst door de DMO-directies en de medezeggenschapscommissie. Een voorbeeld van een van de doestellingen is om een passende en betrouwbare dienstverlening te bieden. Dat klinkt logisch, maar daarvoor heb je kortere en stabiele doorlooptijden en processen nodig.”

Huppertz wil dus meer professionaliseren en er voor zorgen dat P&O een betrouwbare HRM-partner is. “Mijn motto is: praat mét P&O en niet óver ons.”

Volle bak

“We beginnen weer op sterkte te komen en dat merk je”, zegt Tommy Termont (staf, werving P&O). “Nicole Huppertz heeft de basis weer goed op orde gebracht. We zijn al die tijd volle bak bezig geweest om de vacatures gevuld te krijgen bij DMO. Belangstelling is er altijd wel genoeg geweest, maar na de werving hoorden de kandidaten soms tijden niets meer. Hun sollicitaties kwamen in een algemene mailbox terecht en daar werd door personeelstekorten weer te weinig mee gedaan. Dan haken ze af. Dat was voor ons team wel frustrerend, want wij zijn het eerste aanspreekpunt. Nu gaat alles weer naar behoren lopen.”