Tekst Evert Brouwer
Foto Evert-Jan Daniels, Rob Gieling

Nieuwe ontsmettingsvoertuigen overgedragen

“Dit project staat symbool voor de corporate story van de Defensie Materieel Organisatie.” Tot die conclusie kwam kolonel Paul van Vroonhoven, programmaleider Intensivering Civiel Militaire Samenwerking/CBRN bij de DMO, bij de overdracht van 9 lichte ontsmettingsvoertuigen aan 414 CBRN-verdedigingscompagnie. 

Kolonel Van Vroonhoven doelde met zijn uitspraak met name op de goede samenwerking tussen de gebruiker, de industrie en DMO. De systemen voor chemische, bacteriologische, radiologische en nucleaire ontsmetting zijn in samenwerking met het Defensie Expertise Centrum CBRN en het Duitse Kärcher-Futuretech ontwikkeld en gebouwd. TNO testte ze op effectiviteit.

Even wennen aan de nieuwe apparatuur.

Verbeterd

“Het pre-seriemodel is grondig beproefd door het Materieel-logistiek Commando, met hulp van de CBRN-compagnieën. Zo hebben we het onderstel van de viertonner moeten verzwaren, anders zou de auto met het ontsmettingssysteem onvoldoende ‘wegveilig’ zijn. In totaal is het eerste model op 40 punten verbeterd”, weet projectleider namens DMO, Cees Ros. En dat was geen sinecure.

“Alles moest in een 10-voetscontainer komen, met eisen aan gewicht en zwaartepunt. Er was een gezamenlijke inspanning nodig om over problemen heen te komen. Nu beschikt Nederland over de modernste apparatuur. Dat was niet gelukt als wij met de bril van onze natuurlijke partner, de Bundeswehr, waren blijven kijken”, complimenteerde Markus Barner van Futuretech.

Kolonel Paul van Vroonhoven (rechts).

Sneller

DMO heeft de voertuigen niet alleen voor militaire toepassingen. Elk ontsmettingssysteem is voorzien van geavanceerde apparatuur, een eigen energievoorziening en nieuwe soorten ontsmettingsmiddelen. “Daarmee kunnen we materieel, personen en terreinen die zijn besmet met CBRN-strijdmiddelen of met giftige industriële stoffen, sneller en effectiever ontsmetten”, meldt de compagniescommandant 414, majoor Eelco Touw. Voor zijn eenheid betekenen de 9 op viertonners geplaatste containers een noodzakelijke aanvulling. “5 jaar geleden zijn we opgericht met de helft van het benodigde materieel. Het was moeilijk om én te trainen en de gereedheid voor onze nationale taak (de Intensivering Civiel Militaire Samenwerking) op peil te houden. We worden veelzijdiger, vandaag heerst de tevredenheid.”

Projectleider namens DMO, Cees Ros.

Complementair

De beide CBRN-Verdedigingseenheden beschikten tot vorige maand alleen over een serie zware voertuigen. Die zijn bedoeld voor het grotere werk, met flinke aantallen voertuigen die moeten worden ontsmet. “Met deze spullen kunnen we direct optreden in verstedelijkt gebied, in smalle straten.  Beide voertuigen hebben hun voor- en nadelen. Ze zijn complementair”, weet Cees Ros.

Van de 20 ontsmettingssystemen zijn er dus 9 ingedeeld bij 414 CBRN Verdedigingscompagnie (Oirschot), 2 stuks gaan naar de CBRN School in Vught en later dit jaar gaan er weer 9 naar 101 CBRN Verdedigingscompagnie (Wezep). 

Alle betrokkenen poseren, met rechtsvoor compagniescommandant 414 CBRN Verdedigingscompagnie, majoor Eelco Touw.