03

Dit artikel hoort bij: Materieelgezien 08

In 't kort 1/2

Tekst Evert Brouwer
Foto Mediacentrum Defensie

Europese prijs voor kledingbedrijf

Het KPU-bedrijf van de Defensie Materiaal Organisatie heeft de Europese duurzaamheidsprijs Procura+ Award gewonnen. De innovatieve inkoop van bedrijfstextiel was doorslaggevend.

Commandant KPU-bedrijf kolonel Harold Jacobs en inkoper majoor John Langeland hebben namens het gehele team de prijs in ontvangst genomen. Dat gebeurde in de Estse hoofdstad Tallin.

De jury prees de innovatieve wijze waarop duurzaamheid in de aanbestedingsprocedure is opgenomen. In het programma van eisen is nadrukkelijk opgenomen dat het textiel voor minimaal 10% uit gerecycled materiaal moest bestaan. De ecologische voetafdruk (en niet de prijs) gaf de doorslag in de aanbesteding. Rijkswaterstaat heeft vanuit zijn expertise en ervaring met duurzaam inkopen Defensie ondersteund en geadviseerd bij deze aanbesteding.

De prijs is een initiatief van Procura+. Dit is een netwerk van Europese publieke organisaties en regio's die samenwerken op het gebied van duurzaam en innovatief aanbesteden.

Streepje

Mijlpaal met radar

Thales heeft met z’n SMART-L Multi Mission radar een nieuwe mijlpaal bereikt. De radar, die is geïnstalleerd op de testtoren in Hengelo, wist een ballistische raket buiten de atmosfeer te ontdekken op een gemiddelde afstand van 1.500 kilometer. DMO heeft 6 van deze systemen besteld voor de Koninklijke Marine en Koninklijke Luchtmacht.

De raket werd gelanceerd vanaf de Hebriden. De SMART-L MM detecteerde deze ballistische raket op het moment dat-ie boven de horizon verscheen. Het radarsysteem volgde de raket gedurende meer dan 5 minuten zonder enige interruptie.

Streepje

Franse slag

De onderzeeboten van de Walrusklasse krijgen een nieuw plaatsbepalingssysteem. Het Franse SAFRAN SA levert de apparatuur die het verouderde Ships Inertial Navigation System (SINS) vervangt. Kapitein-luitenant ter zee Jan Willem Scheuer, inkoopmanager DMO en Jean Christophe Mugler, commercieel directeur SAFRAN zetten hun handtekening onder het contract.

Omdat een onderzeeboot onderwater-varend niet altijd GPS-bereik heeft, is een traagheidsplaatsbepalingssysteem aan boord heel belangrijk. Het houdt te allen tijde de positie bij van de onderzeeboot. Het project, van ongeveer 1,7 miljoen euro, wordt gefinancierd vanuit het Bandbreedte Investeringsplan (BIP) en geleid door DMO. 

Streepje

Meld misstanden

Defensie roept militairen en burgers op om misstanden te melden en van strafbare feiten aangifte te doen bij de Koninklijke Marechaussee. Defensie beschikt over een meldpunt bij de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID).

Het meldpunt integriteit is telefonisch bereikbaar via 0800-22 55 733 of vanuit het buitenland via +31 70 414 33 00. Een e-mail sturen kan ook, naar: meldpunt.integriteit.defensie@mindef.nl.

Personeel dat ongewenst gedrag ervaart kan ook terecht bij een van de 500 vertrouwenspersonen binnen Defensie. Daarnaast kunnen leidinggevenden die te maken krijgen met meldingen zich laten ondersteunen door de COID met advies en waar nodig met onderzoek.

Streepje

Hoger loon

Het Defensiepersoneel krijgt onder meer een loonsverhoging van 4%: 2,5% met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 en nog 1,5% per 1 januari 2018. Defensie en de 4 vakbonden zijn het vannacht eens geworden over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor het Defensiepersoneel. Het onderhandelingsresultaat wordt aan de achterban voorgelegd.

Naast de loonsverhoging biedt het akkoord verbeterde mogelijkheden voor talentontwikkeling. Ook zijn er afspraken gemaakt over de nieuwe diensteinderegeling voor militairen en komt er voor hen een nieuwe pensioenregeling. Het te sluiten arbeidsvoorwaardenakkoord is geldig tot 1 oktober 2018.