08

Dit artikel hoort bij: Materieelgezien 03

Nieuwe fase voor SMART-L

Tekst LTZ2OC (SD) Nina de Lange
Foto John van Helvert

Radar getest in grootste indoor meetruimte

De testfase voor de SMART-L EWC radar is aangebroken. Thales, de Defensie Materieel Organisatie en de Directie Materiële Instandhouding (DMI) werken hard om deze fase succesvol af te ronden. De SMART-L EWC (Signaal Multibeam Acquisition Radar for Targeting- Longrange Early Warning Capabilty) kan, naast zijn huidige taken, met deze upgrade ballistische raketten detecteren en volgen. 

Vanaf eind 2017 worden de radars van de luchtverdediging- en commandofregatten (LCF) geplaatst tijdens de geplande onderhoudsperiodes in combinatie met het instandhoudingsprogramma LCF. “Met de SMART-L EWC levert Nederland een nieuwe bijdrage aan de NATO verdediging tegen ballistische raketten”, legt kapitein-ter-zee Ulrich Berrevoets, projectleider vanuit DMO, uit. Andere landen hebben ook radars die ballistische raketten kunnen detecteren en volgen, maar dit is de eerste radar die dit kan al varend op zee. “Het is heel bijzonder in de radartechnologie”, aldus Berrevoets.

50 keer meer informatie

In deze testfase wordt gekeken of de zend- en ontvangstmodules doen waarvoor ze ontworpen zijn. Geven ze de correcte informatie? Werken ze goed samen? Worden de correcte bundels gevormd? En wordt de informatie goed verwerkt? “Eén van de eerste problemen waar we tegenaan liepen tijdens het testen was de opslagruimte. Met de nieuwe radar komt er ongeveer 50 keer meer informatie binnen en dat konden onze computers niet aan”, aldus Andre de Haan, operator van de antenne meetruimte. Het gevolg was dat de meetruimte aangepast moest worden.

Voorloper

Het samenwerkingsverband tussen Defensie, kennisinstituten en de industrie zorgt ervoor dat Nederland voorloper is in radarland. Thales heeft de radar en de zenders ontwikkeld, DMI is nauw betrokken geweest bij het ontwerp van de radar. Tijdens de eerste brainstormsessies bleek dat de nieuwe radar zwaarder is dan de huidige SMART-L. Dit is een belangrijk gegeven, want het gewicht beïnvloedt de stabiliteit van het platform.

Radar kan stilgezet worden om te 'staren' in 1 richting (Time on Target).

Er zijn 1.344 zend- en ontvangstmodules die individueel worden aangestuurd. De radar kan verschillende bundels tegelijk uitzenden, hierdoor kan de radar meerdere doelen volgen.

Eerste radar op een schip die zo ver kan 'kijken'.

Omdat alle zenders in de radarantenne zitten, moeten technici erin kunnen om werkzaamheden uit te voeren.

Een onderstel van een zeecontainer dient als basis van de testopstelling. Hierop is een antennepaneel gemonteerd. Dit is goedkoop, de testradar is direct gebruiksklaar en het is makkelijk te vervoeren. Daarnaast moet de testopstelling weersbestendig zijn, omdat ook buiten testen nodig zijn.