Tekst Evert Brouwer
Foto Ministerie van Defensie

x

Hevige trillingen en schokken tot wel 9G over gemiddeld 1000 uur per jaar. Dat is wat instructeurs van kleine snelle vaartuigen zoals de Fast Raiding, Interception and Special Forces Crafts (FRISC) nu moeten doorstaan. Dat hoeft straks niet meer. Over 2 jaar krijgen operators van dit soort vaartuigen hun opleiding en training in de Fast Small Ship Simulator (FSSS).

x
x

Andere voordelen zijn: meer trainen voorkomt ongelukken in de praktijk, opleiding en training zijn niet meer afhankelijk van de weerssituatie buiten, geen slijtage van operationele FRISC’s die gebruikt worden voor de opleidingen, veel lagere brandstofkosten en oefenen met andere (marine) simulatoren zoals de Ship Handling Simulator (SHS) wordt mogelijk.

Eindgebruiker

Dit project is een samenwerkingsverband tussen DMO, Maritime Research Institute Netherlands (MARIN) als kennisinstituut en de leveranciers Cruden en Tree C. De Defensievaarschool (DVS) en de Surface Assault and Training Group (SATG) van de Koninklijke Marine nemen ook deel en zijn de belangrijkste eindgebruikers voor dit project.

x
x

Innovatief

Generaal-majoor Peter Dohmen ondertekende als voorzitter van CODEMO namens Defensie de overeenkomst. De generaal deed uit de doeken dat het bedrijfsleven, met name het MKB, innovatieve ontwikkelingsvoorstellen kan indienen bij de Commissie Defensie Materieel Ontwikkeling. Als dit relevante voorstellen zijn met zicht op rendement voor Defensie, dan geeft CODEMO toestemming om te starten. Het FSSS-project is één van dit soort initiatieven.