Waardering

Welkom in de laatste Materieelgezien van het jaar. Ik wil eens met u stilstaan bij de wijze waarop de waardering voor de uitstekend functionerende collega’s voor het voetlicht gebracht kunnen worden. Een aantal collega’s onder ons krijgt, veelal in de laatste twee maanden van het jaar, een waardering voor hun inzet, in de vorm van een functioneringsgratificatie of beloning. Wat mij is opgevallen, is dat die waarderingen veelal niet uitgereikt worden in het bijzijn van de collega’s.

Mijn motto is: wees open in het toekennen van gratificaties. Maak daar een gezamenlijk moment van met de collega’s. De boven verwachting presterende collega krijgt de gratificatie immers niet voor niets en verdient deze aandacht. Het moet een stimulans zijn voor de betrokken medewerker om door te gaan op de ingeslagen weg, maar ook voor de andere collega’s om zich te blijven inzetten voor hun werk bij de DMO.

Binnen de DMO heb ik na mijn aantreden de DMO coin geïntroduceerd. Dit is een nieuw fenomeen binnen onze organisatie. Met deze coin, die ik uitreik tijdens een werkbezoek, wil ik een medewerker in het zonnetje zetten voor zijn of haar bijzondere diensten voor de afdeling. Ik heb de coin – op voordracht van de betreffende leidinggevende - inmiddels 20 keer uitgereikt, en ik kan u zeggen het wordt bijzonder gewaardeerd. De coin heeft ook een traditie: je draagt het altijd met je mee. En wanneer iemand zijn coin laat zien moet een andere coin-drager eveneens zijn coin kunnen laten zien. Kan hij dit niet dan moet hij/zij de eerstvolgende keer dat ze elkaar ontmoeten een rondje geven.

Een ander mooi waarderingsmoment was de Herdenkingspenning MH-17. Donderdag 18 december heb ik in Soesterberg deze Herdenkingspenning uitgereikt aan ruim 100 medewerkers van de DMO die zich verdienstelijk hebben gemaakt. In het bijzijn van de collega’s heb ik mijn waardering uitgesproken voor hun inzet bij de operatie rond MH-17. Het is niet alleen de penning, maar ook de aandacht die het moment extra bijzonder maken.

Laten we voor komend jaar afspreken dat we onze waardering voor collega’s uitspreken en niet opsparen tot het einde van het jaar. Het hele jaar door zijn we binnen de DMO bezig met werkzaamheden die voor Defensie en voor Nederland van belang zijn. Als we daarin succesvol zijn, of een individu in het bijzonder, mag dat best op het moment in alle openheid gevierd worden.

Ik wens u mooie feestdagen toe, een veilig uiteinde en een gezond begin van het jaar 2015.

Directeur Defensie Materieel Organisatie

Matthieu Borsboom

Viceadmiraal