Tekst KAP Jaap Wolting
Foto Mediacentrum Defensie, KAP Evert-Jan Daniels, privéarchief ׀ video: 13 Lichte Brigade

Defensie investeert in Eygelshoven

De Zuid-Limburgse opslag- en onderhoudsplaats Eygelshoven krijgt een gigantische opknapbeurt. Defensie investeert 38 miljoen euro.

Het Army Prepositioned Stocks Eygelshoven wordt door de Verenigde Staten gebruikt. Er staan momenteel 765 Amerikaanse voertuigen, waaronder Hummers en transportvoertuigen. Ook liggen er ruim 6.500 onderdelen zoals containers en generatoren opgeslagen.

In de investeringsplannen staat onder meer dat er nieuwe opslagplekken komen en dat de spoorverbinding buiten het terrein, en de loodsen waarin het personeel werkt, worden verbeterd. De financiële injectie zal daarnaast meer banen opleveren voor met name lokale medewerkers. De verbeteringen op Eygelshoven zijn nodig omdat de Amerikanen intensiever gebruik willen maken van de locatie. 

Heimelijk optreden op de Antillen

Verkenners van verschillende eenheden van 13 Lichte Brigade hebben op Curaçao enorm veel geluk gehad tactisch te kunnen trainen. Vlák voor het eiland in lockdown ging door COVID-19 zat hun uitdagende oefening Caribbean Poacher erop.

De ‘oren en ogen van de brigade’ voerden onder leiding van 42 Brigade Verkennings Eskadron op verschillende locaties opdrachten uit, zoals het opzetten van waarnemingsposten, heimelijk vastleggen van vijandelijke bewegingen en het op de juiste manier doorgeven van de verkregen informatie. Tijdens de hele oefening lag de nadruk op het verkenningsoptreden te voet. Het is de bedoeling dat Caribbean Poacher tweejaarlijks terug gaat keren, waarbij verschillende eenheden van het CLAS zullen rouleren. 

Nederlandse inzet in Sahel

Minister Bijleveld tekende in maart voor de Nederlandse bijdrage aan de multinationale taakgroep Takuba. De door Frankrijk geïnitieerde missie richt zich op het ondersteunen van Malinese eenheden die worden ingezet bij operaties tegen terroristen in het noordoosten van Mali. 

De taakgroep (vernoemd naar een zwaard van de lokale Toeareg-bevolking) moet uitgroeien tot enkele honderden Europese militairen, inclusief special forces. Nederland levert reeds bijdragen aan de trainingsmissie van de EU in Mali en andere missies in de regio. Een week na de ondertekening vertrokken 2 Nederlandse stafofficieren al richting de Sahel: 1 liaisonofficier op het hoofdkwartier van Operatie Barkhane in Tsjaad en 1 inlichtingenofficier op het hoofdkwartier van Takuba in Ménaka, Mali.

Force protection in Mazar-e-Sharif

Tijdens een schietoefening van boordschutters van de Duitse NH90’s hebben Nederlandse militairen van 45 Pantserinfanteriebataljon RIOG en 44 Pantserinfanteriebataljon JWF gezorgd voor een veilige omgeving.

Na het schieten kregen de Nederlandse pantserinfanteristen de gelegenheid te oefenen met het instijgen en uitstijgen van de NH90. De force protection (FP) op Camp Marmal maakt deel uit van Resolute Support: een train, advise & assist-missie waarbij NAVO-adviseurs advies uitbrengen aan hun Afghaanse counterparts om bij te dragen aan een beter Afghaans veiligheidsapparaat. Om die adviseurs en Camp Marmal veilig te houden, voert de FP beveiligingstaken uit en patrouilleren zij door het gebied.

Integrator doet naam eer aan

Luxemburg en Nederland werkten al langer samen met de X-300 Integrator, het Unmanned Air Vehicle dat Defensie heeft ondergebracht bij het Joint Intelligence Surveillance Target Acquisition Reconnaissance Command in ‘t Harde. Recent is ook België toegetreden tot het zeer selecte gezelschap.

De 3 landen kopen de drones gezamenlijk in én bundelen de krachten in opleiding en onderhoud. Daarnaast is afgesproken dezelfde normen en regels te hanteren voor vliegveiligheid en luchtwaardigheid van het toestel. In totaal beschikt de BENELUX nu over 7 X-300 systemen, bestaande uit 14 Integrators inclusief lanceersystemen en bedieningsapparatuur. Nederland heeft 3 systemen, België en Luxemburg ieder 2.

Stop stop stooop!​​​​​​​

In Oirschot zijn ze er tot op het hoogste niveau van doordrongen dat gehoorschade vermeden moet worden, ook al leidt dat tot het tijdelijk stopzetten van een schietserie.

Omdat brigadegeneraal Maas zelf kan meepraten over de negatieve gevolgen van gehoorschade, figureerde hij ook maar meteen in de clip die het onderwerp onder de aandacht brengt bij de eenheden. Uiteraard geldt het advies niet alleen voor militairen van 13 Lichte Brigade maar moet iedereen dit goed in z’n… oren knopen.