Tot voor kort plaatste de redactie hier maandelijks de personeelsmutaties. De reden daarvoor is simpel; het was een van de meest populaire pagina’s. Landmachters vinden het blijkbaar erg leuk bij te houden welke collega’s bevorderd zijn, en te zien wie er na jaren trouwe dienst met FLO gaan. 

De publicatie van deze persoonlijke informatie is recent getoetst aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG in de volksmond. Het gevolg is dat de mutaties niet meer in de internetversie van de bladen mogen. Er bestaat een kans dat ze wél in de intranetversie of via een intranetbericht komen, maar dat is nog onduidelijk. 

† In Memoriam

† Wachtmeester NN Steenhuis,

werkzaam bij  43BVE/1VERKPEL/A-GP

Reünies

Jaarlijkse reünie voor opruimers explosieven, vuurwerkers en munitietechnici

Wanneer: 8 november. 

Waar: Sergeant-majoor Scheickkazerne te Soesterberg.

Info: Voor info en aanmelden: P. Meijer, 06-10098697 of paulmeijer1960@live.nl.

Bijzonderheden: check WWW.VOMV.nl.

Regimenten B&T, TD en het Korps MA die vanaf 1990 tot heden hebben deelgenomen aan uitzendingen in Irak

Wanneer: 9 november.

Waar: Generaal-majoor Kootkazerne te Stroe.

Info: de kosten bedragen €10,- p.p. incl. maaltijden en meerdere consumpties. Meer informatie en aanmelden via website B&T, www.regimentbent.nl, doorklikken naar Veteranen B&T.

Bijzonderheden: Het betreft de missies Provide Comfort, NSE SFIR 1 t/m 5, Redeployment SFIR, NTMI, CBMI.