Tekst André Twigt
Foto Mediacentrum Defensie

‘We moeten met elkaar vergroeien’

Dat de landmacht ook in de toekomst bijdraagt aan een veilig Nederland staat vast. Maar om dat op eigen kracht te blijven doen, wordt een hele dobber. De tijden dat de militaire organisatie alles zelf deed, liggen ver achter ons. Bedrijfsleven en industrie worden al lang ingeschakeld om militairen vooral ondersteunende taken uit handen te nemen. Maar brigadegeneraal Kees de Rijke wil meer. De oude klant/leverancier-relatie moet op de schop. “Zeker met het oog op schaalvergroting.” 

Directeur Personeel en Organisatie brigadegeneraal Kees de Rijke: “Het roer moet echt om.”

“Het roer moet drastisch om”, doelt directeur Personeel en Organisatie op de nu bestaande verhouding die de landmacht met bedrijven in de buitenwacht heeft. Het principe klant/leverancier gaat niet ver genoeg voor wat De Rijke wil. De krappe arbeidsmarkt is bij lange na niet bij machte om bij de eenheden duizenden vacatures te vullen. “Willen we straks nog steeds beschikken over een goede operationele inzet, moeten we slimmere oplossingen bedenken. Het roer moet echt om.”

Door samen met de landmacht gezamenlijk personeel te gaan werven, opleiden en uitzenden, neemt Scania een aandeel in de veiligheid van Nederland.

‘Het roer moet drastisch om’

Verantwoord

Om in tijden van aanhoudende personele schaarste toch aan schaalvergroting te kunnen doen, zet De Rijke zijn kaarten in op het strak aanhalen van de banden met het bedrijfsleven. De hoge baas praat zelfs over ‘met elkaar vergroeien’. Hechte partnerschappen zijn volgens hem de toekomst en de kreet ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ valt. “Het moet een win-winsituatie worden. Bedrijven moeten inzien dat ook zij gebaat zijn bij een vredig en stabiel Nederland én Europa.” Dat zij daaraan bijdragen, moet volgens de generaal de gewoonste zaak van de wereld worden. Het pad naar het eerste partnerschap is reeds geplaveid. Scania ging dit jaar een diepgaande verbintenis aan met de landmacht. Beide partijen gaan onderhoudspersoneel voor het militaire Scania-wagenpark werven, opleiden en inzetten. Dit duaal werkgeverschap gaat volgens De Rijke zo ver dat een deel van Scania in de militaire organisatie wordt geplaatst. ”Alleen op die manier is de landmacht in staat tot schaalvergroting, mocht dat nodig zijn. Op de momenten dat het moet, beschikken we over grotere aantallen sleutelende handjes.”  

Misverstanden

Personeel op deze manier inzetten, is volgens chef Taskforce en Innovatie kolonel Ron Jongejeugd een goede move. Sleutelaars worden dáár geplaatst waar ze het hardst nodig zijn. Dat is of sleutelen in de garages van Scania, als reservist in de werkplaatsen van de landmacht of verder weg in een crisisgebied. Hoe deze verbintenis er rechtspositioneel uitziet, is nog onderwerp van studie. Hoe dan ook, de opzet is enorm kostenbewust én biedt een oplossing voor de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt in vooral technische beroepen. Jongejeugd: “Op de werkvloer hoor je weleens geluiden dat het bedrijfsleven niet levert wat we vragen. Het is goed te weten dat bij het CLAS de gedachte overheerst dat beschikbaarheid boven bezit gaat. We willen dan ook veel aandacht stoppen in het opbouwen en bestendigen van goede relaties met de partners. Dat draagt eraan bij dat beide partijen exact weten wat van hen wordt verwacht. Ook door zogenoemde prestatiecontracten af te sluiten, zullen daarover geen misverstanden bestaan.” 

Het duaal werkgeverschap dat de landmacht met Scania aangaat, gaat zover dat een deel van de wagenproducent in de militaire organisatie wordt geplaatst. Alleen op die manier is in de toekomst schaalvergroting mogelijk.

‘Bij de buren lijkt het gras altijd groener’

Continuïteit

Sleutel in de verbintenis is volgens Jongejeugd de hoge mate van wederkerigheid: ik doe iets voor jou, jij doet iets voor mij. “Scania levert honderden vrachtwagens die ze 20 jaar lang mogen onderhouden. Dat schept continuïteit. We zijn in een langdurige relatie tot elkaar veroordeeld. Dit wordt een succes, geloof me.” En hoe zit het met de angst van commandanten van de herstelpelotons dat personeel overstapt naar het bedrijfsleven? Dat gevoel deelt De Rijke in ieder geval niet. Naar zijn zeggen kan herstelpersoneel aanspraak maken op een oefentoelage, op 4 uur sport per week, op een persoonsgebonden opleidingsbudget. “In de burgermaatschappij werk je vaak met een prikklok en kijkt men naar iedere minuut. Bij Defensie ligt dat anders. Bij de buren lijkt het gras altijd groener.”

Accountmanager van Scania Benelux Peter Tavernier: “Wat fijn zou zijn, is dat studenten techniek tijdens hun opleiding bij ons stage lopen voor ze de actieve dienst in gaan om naderhand opnieuw bij de industrie in te stromen als reservist.”

Vergroeien

Accountmanager van Scania Benelux Peter Tavernier verheugt zich in de nauwe samenwerking met de landmacht. Naast gezamenlijk werven, opleiden en uitzenden van personeel neemt hij met het partnerschap een aandeel in de veiligheid van Nederland. “Het gaat er om te weten waar je goed in bent, waardoor je kan bijdragen aan het succes van het team.” Tavernier vertelt dat Scania de expertise in huis heeft om vrachtwagens maximaal inzetbaar te houden. Waar beide partijen nog aan moeten werken, is dat burgersleutelaars van de autoproducent de reservistenstatus krijgen. Daardoor zijn ze ook in crisisgebieden inzetbaar. “Wat fijn zou zijn, is dat studenten techniek tijdens hun opleiding bij ons stage lopen voor ze de actieve dienst in gaan om naderhand opnieuw bij de industrie in te stromen als reservist. Pas dan spreek je écht van ‘met elkaar vergroeien’.”