Mijn 3 kernpunten

Op een warme dag in augustus nam ik het commando over de landmacht over. En zoals ik bij mijn aantreden al zei: Ik vind het een eer om jullie commandant te zijn. Ik snap het als jullie denken ‘mooi die eer, maar wat gaat die nieuwe commandant nu dóen?’ In deze column wil ik mijn 3 kernpunten met jullie delen. 

Robuust en wendbaar

Mijn eerste kernpunt: een landmacht die ‘levert’. Wij zijn een veiligheidsverzekering voor ons land waarop dagelijks aanspraak wordt gemaakt. Daar krijgen we nationaal en internationaal veel waardering voor. Míjn rol daarbij is zorgen dat jullie je werk zo goed mogelijk kunnen doen. En kunnen blijven doen, want robuust zíjn is mooi maar we moeten ook robuust kunnen blíjven. We moeten ons daarom ook sneller kunnen aanpassen. Dus wendbaar zijn. Voor mij betekent dat: de blik naar buiten, en permanent innoveren en experimenteren. Ik verwacht dat commandanten daarvoor op alle niveaus ruimte zoeken. Van mij mogen zij verwachten dat ik hen die ruimte geef.

Samen sterker

Een robuuste en wendbare landmacht die samenwerkt, dat is mijn tweede kernpunt. Samenwerking biedt grote kansen. Ik heb in meer dan 30 jaar nooit meegemaakt dat we als landmacht iets alléén deden. Succesvol zijn we alleen wanneer we samenwerken met Den Haag, met andere defensieonderdelen, onze internationale partners, het bedrijfsleven en kennisinstellingen. In de samenwerking met die 2 laatstgenoemden zoekt de landmacht up-to-date kennis en expertise met de nieuwste techniek. In ruil daarvoor bieden wij hen een unieke proeftuin en onze bijdrage aan vrede en stabiliteit, essentieel om veilig te kunnen ondernemen. 

Jullie zijn ons kapitaal

Mijn derde en belangrijkste kernpunt: jullie. Militairen en burgers die het werk doen vanuit de gedachte dat niemand belangrijker is dan het team. Jullie doen je werk middenin de samenleving, in binnen- en buitenland. In een instabiele omgeving zijn jullie de menselijke check. Jullie kijken mensen in de ogen, voelen hun angst, bezorgdheid en opluchting. Jullie zijn dus het kapitaal van de organisatie en verdienen mijn volledige aandacht en zorg. Met 30 jaar bezuinigen hebben we roofbouw gepleegd op de organisatie en op jullie. Jullie verdienen erkenning, bijvoorbeeld voor het soms werken onder matige omstandigheden. En ja, we werken aan herstel, al duurt het nog vaak te lang voor we de effecten merken. Mij is duidelijk geworden dat jullie gehoord willen worden. Bijvoorbeeld toen ik in Duitsland bij de uitreiking van de eerste nieuwe tank-overalls was. Kleding lijkt slechts een klein detail, maar ik snap heel goed dat iets wat letterlijk dicht op de huid zit, heel belangrijk is voor jullie. Deze uitreiking was een mooie gelegenheid om jullie eerste indrukken met mijn eigen ogen te zien, en te horen wat er verder zoal leeft. 

Militairen en burgers van de landmacht, we gaan voorwaarts. We weten waarheen. Met een nieuwe leidsman. Die weet dat het de mensen zijn die het verschil maken. Mensen met een drive om vandaag beter te zijn dan gisteren; morgen beter te zijn dan vandaag. Daar geloof ik in en daar wil ik samen met jullie voor gaan.

Luitenant-generaal Martin Wijnen
Commandant Landstrijdkrachten