Tekst KAP Jaap Wolting
Foto Mediacentrum Defensie

Nieuwe tool voor operationele logistiek

Logistiekelingen kunnen er sinds medio april het zakboek Bevoorrading en Transport op naslaan. Hierin staan logistieke standaardgegevens zoals beladingshoeveelheden, afmetingen, gewichten en verbruiksgegevens. Informatie die nodig is bij de voorbereiding en uitvoering van logistieke werkzaamheden.

Denk aan het berekenen van de juiste hoeveelheden brandstoffen voor een grootschalige verplaatsing. Het telkens opnieuw opzoeken en verzamelen van informatie kost tijd, en soms waren gegevens nergens beschreven. Het zakboek is een uitkomst voor distributeurs, beheerders, behandelaars, chauffeurs en andere functionarissen die met logistiek en bevoorrading te maken hebben. 

Via intranet het hulpmiddel downloaden? http://intranet.mindef.nl/kl/images/Zakboek%20Bevoorrading%20%20Transport%201.0_tcm4-1418038.pdf

x

Voorval melden loont

43 Mechbrig ontscheepte in april in de Eemshaven een schip met militaire voertuigen. Voor het eerst gebruikte de eenheid daarbij Persoonlijke Bescherming Middelen (PBM’s) en uitrijfilters op de uitlaten.

De aanleiding was een Melding Voorval van een onderofficier. Bij de ontscheping van voertuigen van Trident Juncture kreeg hij een wake-up call: “Op een gegeven moment stond dat hele schip blauw. Onze ‘can do’-mentaliteit maakt echter dat we dan niet klagen maar gewoon de klus klaren. Direct daarna heb ik die Melding Voorval gedaan.” 

43 Mechbrig wil medewerkers zo min mogelijk belasten met de enorme uitstoot van dieseldampen in de kleine laadruimte. De militairen droegen daarom nu PBM’s en plaatsten filters op de uitlaten. De brigade deelt de kennis en lessons learned met andere eenheden. 

Antwoord op dreiging drones

Het Counter Unmanned Aircraft Systems (C-UAS) Test Center heeft sinds kort een eigen plek bij het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando. Het centrum vestigde zich in april op de Luitenant-generaal Bestkazerne. 

Het Kernteam (Joint Nucleus) C-UAS werd vorig jaar opgericht omdat dreiging met onbemande systemen zoals drones steeds vaker voorkomt. Internationaal groeit ook het belang om infrastructuur en evenementen te kunnen beschermen tegen aanvallen met onbemande systemen. 

Het C-UAS Test Center biedt mogelijkheden allerlei vormen van beschermingsmiddelen te testen en ermee te experimenteren. Naast Defensie staat de deur ook open voor veiligheidspartners zoals de Nationale Politie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. 

VTO onderofficieren I&V van start

Dit voorjaar is op de Legerplaats bij Oldebroek de eerste loopbaanopleiding (VTO) voor onderofficieren Inlichtingen & Veiligheid gestart. Deze nieuwe opleiding maakt deel uit van de professionalisering van het I&V-domein. De landmacht anticipeert hiermee op de toekomst.

Militaire operaties worden steeds complexer (multi-domain), waardoor het inlichtingenvak steeds ingewikkelder wordt. In de opleiding staan alle voorkomende inlichtingen-, besluitvormings- en targetingprocessen centraal. Verder gaan onderdelen als gevechtsinlichtingen, analyse en cyber gemeengoed worden voor de aspirant-onderofficieren. Uiteraard staan er ook oefeningen te velde en stages bij parate eenheden op het programma.

Nationale Herdenking

De Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, oorlogssituaties en vredesmissies zijn op 4 mei herdacht. Traditiegetrouw gebeurde dat tijdens de Nationale Herdenking in Amsterdam. Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer legde met zijn operationele commandanten een krans op de Dam.

Daaraan voorafgaand klonk via de trompet van sergeant-1 Leo Harmsen het Signaal Taptoe en volgden 2 minuten stilte. Tijdens de herdenkingsplechtigheid verzorgde de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso de muziek. Defensie was zoals elk jaar wereldwijd betrokken bij herdenkingen in uitzendgebieden, op zee, bij kleine en grote monumenten en op begraafplaatsen.

Nederland viert vrijheid

Voorafgaand aan het Bevrijdingsdefilé in Wageningen benadrukte defensieminister Bijleveld het belang van herdenken. “Elk jaar raakt het einde van de Tweede Wereldoorlog verder van ons vandaan. Steeds minder overlevenden kunnen ons direct vertellen hoe het was om te leven in angst en gevaar, en met schaarste. Daarom is het zo goed dat we mijlpalen als deze vieren: 75 jaar vrijheid. 75 jaar is lang... een heel mensenleven geleefd in vrede, veiligheid, vrijheid.”

Ze bedankte alle veteranen en met name de 99-jarige Jeff Haward, die 2.315 dagen diende in het Middlesex Regiment en voor de 17e keer in Nederland was. “Jeff, wanneer ik naar jou kijk, zie ik iemand die een heldhaftige rol heeft gespeeld in de Tweede Wereldoorlog. Iemand aan wie wij onze vrijheid vandaag de dag te danken hebben. Dus wanneer wij vandaag en komend jaar onze vrijheid vieren, dan denken wij aan jou en aan je overleden goede vriend Frank Dollin. Hij ligt in het Reichswald begraven. Zijn verhaal blijf jij ook doorgeven.”

Nederland maakt indruk in Gainey Cup

25 teams deden eind april mee aan de internationale verkenningswedstrijd Gainey Cup in Amerika. De meeste ploegen waren Amerikaans maar ook Nederlanders, Canadezen, Duitsers en Britten streden mee voor de podiumplaatsen.

42 Brigadeverkenningseenheid en 43 Brigadeverkenningseenheid moesten in zeer korte tijd leren werken met het materieel en de procedures van het gastland. Maar de Nederlanders grepen die uitdaging met succes aan: 42BVE won de nachtoriëntatie en werd overall 2e, 43BVE won de Recon Run en werd 9e! Majoor der Huzaren Gert-Jan van 42BVE: “Dat we bijna overall-winnaar werden, was een grote verrassing voor de Amerikanen. Ze vonden het heel knap van ons dat we zó snel met hun materieel en volgens hun procedures konden werken. Vooral het verkenningsparcours van enkele dagen ging supergoed, we haalden 697 van de 700 punten!”