Tekst KAP Jaap Wolting
Foto MCD

Wisselwerking Defensie en DSV

Defensie en transportbedrijf DSV gaan personeel uitwisselen. PC-LAS generaal-majoor Kees Matthijssen en Peter van der Maas van DSV bekrachtigden de pilot vorige maand. 

Op piekmomenten, zoals tijdens grote schietoefeningen in Duitsland, maakt Defensie gebruik van DSV-personeel. Op momenten dat het spitsuur is bij DSV worden militairen ingezet als chauffeur, maar ook in hun magazijnen in onder andere Venlo, Moerdijk en ’s-Heerenberg. DSV is een internationale leverancier van transport en logistieke diensten met 45.000 werknemers en vestigingen in 80 landen.

x

Nieuwe CBRN-verkenningsvoertuigen

De landmacht heeft voor CBRN-verkenningen 12 Fuchs-pantserwielvoertuigen. Over enkele jaren bereiken die echter het einde van hun levensduur. Staatssecretaris Barbara Visser stuurde de Kamer dus begin mei een brief over het project ‘Vervanging CBRN Detectie, Identificatie en Monitoring’.

De nieuwe verkenningscapaciteit moet alle CBRN-relevante stoffen kunnen detecteren en identificeren. Dat geldt ook voor straling. Voor de veiligheid van het personeel moet de detectieapparatuur op afstand te bedienen zijn. De wens is verder dat de nieuwe voertuigen inzetbaar zijn in landelijke, verstedelijkte of industriële gebieden, zoals in havens en op vliegvelden.

Emblemen krijgsmacht online

Defensie biedt op haar website een compleet overzicht van de actuele, officiële emblemen binnen de krijgsmacht. Sinds kort staan ze allemaal op defensie.nl.

De Nederlandse krijgsmacht heeft talrijke herkenningstekens. Ze worden onder meer toegekend aan wapens, regimenten, korpsen en dienstvakken. Ze zijn naast praktisch ook bedoeld om de onderlinge band tussen militairen binnen een eenheid te versterken. 

Er worden veel emblemen gebruikt binnen de krijgsmacht; voor onderdelen, missies en oefeningen. De emblemen met een officiële status zijn aangevraagd door een eenheid, goedgekeurd door de commandant van het krijgsmachtdeel en door een speciale traditiecommissie binnen dat krijgsmachtdeel. Bij sommige krijgsmachtdelen wordt bovendien heraldisch advies ingewonnen bij de Hoge Raad van Adel.

Opslag onder de loep

In 2017 voerde de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) controles uit bij munitie-opslagen van Defensie. Op enkele locaties werd het werk korte tijd stilgelegd vanwege gebreken in de bliksembeveiliging, 3 locaties kregen waarschuwingen en het merendeel kreeg te maken met bevindingen van de inspectie.

Defensie heeft daarom besloten alle munitieopslagen volgens de strengste norm te controleren en indien nodig aan te passen. Hier wordt momenteel aan gewerkt. Tot die tijd moeten verzachtende (herstel)maatregelen volstaan, zodat het werk kan blijven doorgaan. Dit betekent overigens niet dat personeel in een onveilige werkomgeving werkt. Indien locaties onveilig blijken, stoppen de werkzaamheden direct. 

Medailles in Mali

Militairen van de Long Range Reconnaissance Patrol Taskgroup Desert Falcon-4 kregen eind april hun welverdiende Minusma-medaille in Gao.

17 Infanteriebataljon GFPI leverde het grootste deel van de langeafstandsverkenners, die de afgelopen maanden hun sector in Mali doorkruisten op zoek naar nuttige informatie voor Minusma. Momenteel is 13 Infanteriebataljon RSPB in the lead. Zij namen het stokje onlangs over.

Commando-overdracht OOCL

Brigadegeneraal Joland Dubbeldam is sinds kort commandant van het OOCL. Op 3 mei vond de overdracht plaats. Generaal Dubbeldam aanvaardde het commando over de meest veelzijdige landmachteenheid uit handen van scheidend commandant brigadegeneraal Nico van der Zee.

Waar Van der Zee in zijn toespraak onder meer aangaf dankbaar te zijn, en vertelde zich in de kleine 2 jaar bij het OOCL gehoord en gewaardeerd te hebben gevoeld, benadrukte Dubbeldam dat hij nu al de enorme betrokkenheid van hard werkende mensen voelt: “Mensen die er op gebrand zijn anderen zo goed mogelijk te ondersteunen. Mensen die de missies en oefeningen van de andere eenheden van de landmacht, luchtmacht, marine en marechaussee mogelijk maken.”

Krijgsmacht herdenkt

Natuurlijk was ook dit jaar de krijgsmacht vertegenwoordigd tijdens de Nationale Herdenking op de Dam. Op 4 mei herdachten we daar de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, oorlogssituaties en vredesmissies. Nadat het signaal Taptoe had geklonken, volgden 2 minuten stilte en kransleggingen door onder meer de CDS en zijn operationele commandanten.

Terwijl de herdenking op de Dam in volle gang was, speelde zich ook een eerbetoon af op het Militair Ereveld Grebbeberg in Rhenen. Daar herdacht de krijgsmacht alle wereldwijd, sinds 10 mei 1940, tijdens de dienst omgekomen beroeps- en dienstplichtige militairen. Een vertegenwoordiger van de CDS en de 4 plaatsvervangend commandanten van de landmacht, luchtmacht, marine en marechaussee legden de eerste krans.

Militairen uit de hele krijgsmacht herdachten ook elders in het land en buiten de landsgrenzen. Van Afghanistan (zie foto) tot Litouwen, van Irak tot Curaçao.

Druk defilé in Wageningen

Het weer zat wederom mee tijdens de herdenkingsplechtigheid op 4 mei en de viering van de bevrijding op 5 mei in Wageningen. 

Op de grens van 4 en 5 mei bracht de Amerikaanse veteraan en bevrijder Ray Lord het bevrijdingsvuur naar het 5 Mei Plein. Daar had ook het traditionele bevrijdingsdefilé plaats, afgenomen door onder anderen Ridders Militaire Willems-Orde Ken Mayhew (101) en majoor Marco Kroon en minister Ank Bijleveld.

Langs het hele traject door het centrum van Wageningen hadden zich vele duizenden toeschouwers opgesteld die het defilé met applaus begeleidden. “Het is hier heel wat anders dan tijdens Veteranendag in Den Haag”, aldus de secretaris van de Jonge Veteranen, Libanonveteraan Gijs van Berkel. “Je hebt meer contact met het publiek. Dat is leuk. Het fijne van Veteranendag is dat er veel meer oude bekenden komen opdagen. Ik zou ze dus geen van tweeën willen missen.”