07

Dit artikel hoort bij: Landmacht 04

De wet van 7

Tekst Leo de Rooij
Foto Jarno Kraayvanger

Waarom geen 4, 5 of 6? Simpel: het getal 7 heeft in veel levensbeschouwingen een bijzondere betekenis. En precies daarom voert in deze rubriek telkens een andere geestelijk verzorger zijn of haar eigen ‘wet van 7’ in. Ditmaal is dat imam Adil Achahbar.

1. Waarom heeft de krijgsmacht behoefte aan een imam?

“Bij Defensie werken zo’n 2.500 moslims, zowel burgers als militairen, en hun aantal groeit nog steeds. Zij kunnen behoefte hebben aan iemand die hun levensbeschouwelijke vragen kan beantwoorden. Zij willen hun verhaal veilig kunnen delen, zonder enige vooroordelen, en daar zijn wij specialist in. Soms is er ook onbegrip bij de familie over de keus voor het leger. Dan helpt de imam vanuit diens neutrale positie misverstanden weg te nemen.” 

2. Wat is het mooiste ritueel binnen de islamitische geestelijke verzorging?

“We hebben er meerdere, maar dan kies ik toch voor de Iftar-maaltijd. Een gezamenlijke maaltijd die tijdens de vastenperiode ramadan na zonsondergang wordt genuttigd. Iedereen is dan samen, het is een symbool van saamhorigheid, we zoeken dan met elkaar de verbinding.”

3. Wat hebben een soldaat en een imam gemeen?

“Jezelf inzetten voor vrijheid, dat je kunt zijn wie je bent. Accepteren dat er verschillen zijn, maar dat je toch in harmonie samen kunt leven zonder vooroordelen uit te spreken. En natuurlijk – zoals ieder mens – de wens naar geluk.”

4. Is het bij Defensie moeilijk vast te houden aan je islamitische identiteit?

“Absoluut niet! Een moslim krijgt binnen de krijgsmacht voldoende ruimte om naar zijn geloof te handelen. Er zijn tal van mogelijkheden binnen Defensie om het de moslim-militair zo makkelijk mogelijk te maken; denk aan speciale maaltijden, gebedsruimtes enzovoort. Let wel, het is niet vanzelfsprekend, we blijven daar toch nog moeite voor doen. Maar in essentie is er bij Defensie veel ruimte voor elkaar. Aan de andere kant is het meer hoe je er zelf mee omgaat, hoe flexibel je jezelf opstelt. Tijdens een patrouille of schietoefening is er even geen tijd om te bidden, nee. Maar dat kan ook ervoor of erna, het gaat om de intentie.”

5. Is er ontwikkelingsruimte voor geestelijke verzorging bij Defensie?

“Ja, ik merk dat er nog veel behoefte is aan geestelijke verzorging bij het personeel. Wij mogen als islamitische geestelijke verzorging zelfs uitbreiden; er komen 2 imams bij. Een goede zaak, want daar is echt behoefte aan. Ik werk zelf vanuit Eindhoven en reis het hele land door. Om eens een oefening te bezoeken, is helemaal geen ruimte. Maar dat kan straks gelukkig wel.”

6. Wie geeft een imam geestelijke bijstand als hij die nodig heeft?

“In de eerste plaats mijn hoofd van dienst, maar daarnaast evengoed mijn collega’s van andere geloofsovertuigingen. We spreken als geestelijk verzorger allemaal dezelfde taal; vanuit ons mens-zijn, met respect en ruimte voor iedereen van welke levensbeschouwing ook.” 

7. Op welke vraag zul je nooit antwoord kunnen geven?

“Wat is mijn eindbestemming in het hiernamaals? Dat is namelijk ter beoordeling aan een hogere macht.”