Tekst KAP Jaap Wolting
Foto MCD

x

Dodenherdenking in missiegebieden

Net als in Nederland herdachten ook Nederlandse militairen op missie - samen met hun coalitiepartners -  de slachtoffers die vielen tijdens oorlogssituaties en bij vredesmissies sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog.

Rukla, Litouwen

Het Nederlandse detachement Enhanced Forward Presence in Litouwen herdacht de oorlogsslachtoffers op een historische locatie, namelijk op Fort IX in Kaunas. Deze versterking werd ooit gebouwd als deel van de verdediging van het Russische rijk en doet nu dienst als museum. Als verdedigingswerk is het nooit gebruikt, maar sinds 1924 wel als gevangenis. Later tijdens de Duitse bezetting van 1941-1944 werd het een concentratie- en vernietigingskamp. 30.000 gevangenen, veelal Joden, vonden er de dood. Na de Tweede Wereldoorlog gebruikte het Sovjet-leger het fort opnieuw als gevangenis. 

Gao, Mali

Op Kamp Castor in Mali herdachten Nederlandse en Duitse VN-militairen samen. “Onze omgekomen kameraden belichamen dat vrijheid niet te koop is. Zij verdienen ons blijvend respect,” aldus waarnemend commandant majoor Gert Jan Chrispijn. 

Erbil, Irak

Ook op Camp Stephan in Erbil (Irak) stonden rode baretten en mariniers samen met militairen van de pantsergenie, geneeskundige troepen en verbindelaars twee minuten stil om de oorlogsslachtoffers te herdenken. Dat deden zij samen met hun internationale collega’s van het Kurdistan Training Coordination Centre. Het vierkoppige Amerikaanse militaire blazersensemble ‘Erbil Winds’ speelde na de twee minuten stilte het Wilhelmus. 

Mazar-e-Sharif, Afghanistan

Traditiegetrouw hield ook het Nederlandse contingent in Afghanistan te Mazar-e-Sharif een bijzondere parade tijdens de Nationale Dodenherdenking. Zij deden dat samen met hun internationale partners van de NAVO-missie Resolute Support. Tijdens de ceremonie droeg de jongste vrouwelijke militair het nationale gedicht voor. Aansluitend was er een moment van bezinning. Vertegenwoordigers van de krijgsmachtdelen legden een krans. 

x

EOD ruimt explosieve erfenis in Mali

Nederlandse genisten en explosievenruimers verlosten recent de bevolking van het Malinese Gao van een berg munitierestanten. Aan de rand van de stad troffen ze 80 Franse hand- en geweergranaten aan, stammend uit de Eerste Wereldoorlog.

De explosieve erfenis van de voormalig kolonisator lag op een zanddump bij een open mijnafgraving. Behalve de funderingsgrondsoort latriet kwam er nog veel explosiever materiaal boven. Omwonenden namen hierop contact op met de Minusma-militairen. Nederlandse genisten en specialisten van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie namen de vernietiging voor hun rekening. 

Landmachtdagen 2017

Militairen hebben onlangs de Landmachtdagen 2017 afgetrapt met bezoeken aan basisschoolgroepen 7 en 8. Met zoveel mogelijk mensen vraagt de landmacht deze week aandacht voor het werk van de krijgsmacht in het algemeen en de landmacht in het bijzonder.

Het Operationeel Ondersteuningscommando Land bezocht onder meer de ds. J. Fraanjeschool De Vesting in Barneveld. 2 militairen met kennis van communicatie- en informatiesystemen boeiden een kleine 100 scholieren met hun persoonlijke verhalen over militair zijn. Op het schoolplein demonstreerden ze het fysieke element door samen met de leerlingen een aantal oefeningen te doen.                                                                                        

Militairen bezoeken deze week ruim 1.500 groepen 7 en 8. Daarnaast ontvangt de landmacht as. vrijdag bij het Nationaal Militair museum ruim 2.000 scholieren en hun begeleiders uit het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Ben je als militair actief op facebook, instagram of twitter? Geef de landmachtdagen dan bekendheid door #landmachtdagen, #solfie en #pratenmetsoldaten aan je berichten toe te voegen. Bezoek  je een school, dan ontvangen we graag een selfie van je met de klas op de achtergrond. Mail deze naar clas.communicatie@defensie.nl of post hem op social media onder vermelding van @landmacht.

Bulletin Russian Motor Rifle Brigade

Directeur Training & Operaties brigadegeneraal Van der Voet heeft het LTC-bulletin ‘Russian Motor Rifle Brigade’  in ontvangst genomen. De commandant van het Land Training Centre heeft dit laten ontwikkelen om inzicht te krijgen in de toegenomen dreiging aan de oostflank van de NAVO. Schrijver van het bulletin is majoor Kamphuis.

In het bulletin ‘Russian Motor Rifle Brigade’ zijn de laatste ontwikkelingen verwerkt en kan, onder de aanname dat een Nederlandse brigade een dergelijke brigade moet kunnen tegenhouden en verslaan, gericht geoefend en gereed gesteld worden.                                                                                                   

Eerder gaf commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Beulen opdracht de Landmacht weer te focussen op ‘Combat-Operations’ en op een ‘realistische dreiging’. Dit bulletin is daarvoor onontbeerlijk. Het dient als basis voor het bouwen van oefen- en simulatiescenario’s, het onderbouwen van S2-analyses en het aansturen van OPFOR-eenheden.  

Ondergrondse verrassing

Je zult het maar kwijt zijn; een – tamelijk – unieke bunker van de Grebbelinie. Die kwam midden april boven de grond bij graafwerkzaamheden aan de Evertsenstraat in Amersfoort. “Het was een behoorlijke verrassing”, aldus een woordvoerder van de gemeente, “want niemand had echt een idee over het bestaan van het betonnen bouwwerk.” Geruchten waren er wel, onderzoek is gedaan en sleuven zijn gegraven, maar niets werd gevonden.

Kazemat met nummer B5 bevond zich midden in woonwijk en is van het type stekelvarken. “Daar zijn er wel meer van, maar deze is bijzonder, want voorzien van een klimkoker”, geeft Bert Rietberg van Stichting Grebbelinie aan. “En daarvan is er maar 1 andere.” Die staat een paar kilometer verderop, in de Liniedijk in Leusden. Vroeger lag de nieuwe vondst ook in Amersfoort in een dijk. Na WO II werd die met de omgeving geëgaliseerd en is erop de woonwijk Kruiskamp verrezen.

Tussen 1939 en 1940 zijn er van dit type (afgekort S3k) 9 stuks gebouwd. Op 1 bekende na waren die dus allemaal verdwenen. Vooral in Amersfoort gingen in de decennia na WO II grote delen van de Grebbelinie verloren. Dit stekelvarken vormt een deel van de linie tussen Rhenen en Spakenburg.

De gemeente heeft nu bewust gekozen de kazemat zichtbaar te houden als herinnering aan de Grebbelinie. Een paar dagen na de vondst is het 100 ton zware ‘stekelvarken met klimkoker’ verplaatst. Hij staat nu met uitzicht op het Valleikanaal op een plek waar vroeger ook een bunker stond. Hij is goed zichtbaar in de lus van de Zielhorsterweg bij de Ringweg Koppel en is toegankelijk voor voorbijgangers. Foto’s: Arno Marchand