06

Dit artikel hoort bij: Landmacht 10

Voorbereid op natte chaos

Tekst Eerste luitenant Johanna van Waardenberg
Foto Evert-Jan Daniëls, sergeant-majoor Gerben van Es, John van Helvert | Video: Friso Booij, Paris Hillen, sergeant Ruud Mol, sergeant Henry Westendorp | Editing: Karel Polack, Donald Langeweg

Alert 2015 pakt waterdreiging aan

Nederland en het water. Een eeuwenoud gevecht. De laatste grote strijd vond plaats in 1953 in Zeeland. Een knokpartij die tot op de dag van vandaag nog nadreunt. Toch verdwijnt langzaam maar zeker de angst voor het ‘natte gevaar’. Andere dreigingen krijgen momenteel meer aandacht. Maar is dat wel zo eerlijk? En hoe lossen we het op als het water weer toeslaat? De Landmacht zocht het uit tijdens oefening Alert 2015. 

Een flinke stormvloed, gemalen die uitvallen, dijken die doorbreken. Het kan een keer misgaan. Tijdens de 2 weken durende oefening Alert 2015 krijgen waterrampen de nodige aandacht. Nederlandse veiligheidspartners trainden in Groningen en Friesland hun gezamenlijke inzet bij dit soort calamiteiten. Defensie zet groot in, met mens, materieel en een flinke dosis expertise. “Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn op dit soort dreigingen”, meent Harold van Oosten, teamleider beheer en onderhoud  van  het waterschap Noorderzijlvest. “Bij langdurige inzetten moeten hulpinstanties de handen ineen slaan om situaties te stabiliseren. Door dit regelmatig met elkaar te trainen, kun je goed voorbereid de toekomst in. Je weet namelijk nooit wanneer zo’n situatie zich kan voordoen. Het kan van de ene op de andere dag zomaar omslaan.”

Eenheden van Defensie werken nauw samen met de waterschappen. Samen maken zij plannen voor inzetten bij hoogwaterdreigingen.

Niet alleen

Onverwachts, dat is het altijd. Ook in 2012. Heftige stormen zorgden in combinatie met een verzadigde bodem voor wateroverlast in verschillende delen van Nederland. De regio’s Groningen en Friesland leden het meest. Gevolgen: beschadigde dijken, ondergelopen huizen en ruim duizend evacuees. “Op dit soort momenten kunnen wij het als waterschap niet alleen aan. Daarvoor zijn ontzettend veel handjes en materieel nodig”, vertelt Van Oosten. “Bruggen, zandzakken, transportmiddelen, opvanglocaties. Je kan het zo gek niet bedenken of het moet geregeld worden. Defensie is hier bij uitstek de beste partner voor. Het is een organisatie met korte, duidelijke interne communicatielijnen. Afspraak is afspraak en wat je wilt, gebeurt ook direct. En dat is bij inzet van grote rampen een must.

Hardware

Los van de communicatielijnen en de ‘aanpakmentaliteit’ is ook het militaire materieel welkom.  Dit bleek dan ook tijdens Alert 2015. Transportmiddelen, mattenleggers, kranen en ander ‘groene’ hardware werd door Defensie uit de kast getrokken. Eerste luitenant Dennis Lourens , pelotonscommandant van 105 Geniewaterbouw compagnie, ging tijdens de tweede week van de oefening aan de slag met pontons. “Wij kunnen op het gebied van dijkverzwaring veel betekenen”, legt hij uit. “Bij beschadigde dijken zijn onze pontons te gebruiken voor de versteviging.” De drijvende platforms worden dan aan elkaar gekoppeld en voor een deel volgespoten met water. Hierdoor zinkt de ponton. Een scheur of gat in een dijk zorgt voor zuigkracht, waardoor de  platforms als stevige buffer fungeren. “Binnen 48 uur kunnen wij voor ruim 90 meter dijkversteviging zorgen. Zo’n oplossing kan bij hoogwaterdreiging cruciaal zijn.”

Bekijk hier een sfeerimpressie van Alert 2015

Ogen en handen

Behalve groot materieel levert de krijgsmacht in tijden van nood ook ogen en handen. Bij waterrampen is het noodzakelijk om de dreiging goed in beeld te krijgen. Alert 2015 is dan ook gebruikt om militairen van 44 Pantserinfanteriebataljon voor te bereiden voor toekomstige inspecties. Van het Waterschap Friesland kregen de mannen en vrouwen van Defensie een lesje dijkcontrole. Na het theoretische gedeelte mochten zij in het holst van de nacht daadwerkelijk een inspectie uitvoeren. Officier Veiligheidsregio Friesland majoor Sietze Sietzema van 43 Gemechaniseerde Brigade: "De veiligheidspartners werken op ieder vlak samen. Ieder in hun eigen rol met desbetreffende expertise. Een organisatie als Defensie is vrij flexibel en beschikt over innovatieve middelen. Die zijn bij grote calamiteiten goed toepasbaar.”

Militairen van 44 pantserinfanteriebataljon hebben tijdens oefening Alert 2015 diverse taken uitgevoerd. Zo ook het vullen en plaatsen van zandzakken.

Droge voetjes

Het laagste punt van Nederland ligt maar liefst 6,76 meter onder het NAP. Zo’n 30 procent van het land ligt onder het zeeniveau en daarnaast loopt ruim 26 procent gevaar door omliggende rivieren. Als het water extreem stijgt, kan dat voor allerlei lastige situaties zorgen. Situaties die met de juiste middelen, expertise en samenwerking tussen civiele hulpdiensten en Defensie goed zijn te stabiliseren, concludeert officier veiligheidsregio Sietzema tevreden. “We hebben veel geleerd en mooie dingen gedaan. Als er nu een crisis uitbreekt, zijn we goed voorbereid.”

Alert 2015

Verschillende veiligheidsregio’s oefenen elk jaar samen met Defensie diverse rampen- en crisisscenario’s onder de naam ‘Alert’. Politie, brandweer, bevolkingszorg, diverse waterschappen, geneeskundige hulpverleningsorganisaties slaan de handen ineen met allerlei eenheden van Defensie. De veiligheidsregio’s Groningen en Friesland coördineerden dit jaar de oefening.  

De genisten waren een halve dag bezig met de opbouw van de noodpompen. Ook dit wordt in nauwe samenwerking gedaan met het waterschap.

Het Friese dorp Parrega werd tijdens de oefening geevacueerd. Bewoners zijn uit hun huizen gehaald en in Workum in een opvanglocatie opgevangen.

105 Geniewaterbouw compagnie heeft tijdens Alert 2015 allerlei materieel gebruikt om de hoogwaterdreiging het hoofd te bieden.

Genisten kunnen ruim 90 meter pontons binnen 48 uur aanleveren voor dijkversteviging.

Bij het uitvallen van gemalen worden noodpompen aangesloten. Defensie zorgt voor het transport en de opbouw hiervan.

Als veiligheidspartner levert Defensie vooral een grote bijdrage met haar materieel.

Een ponton wordt richting een dijk geduwd om daar aangelegd te worden.

Een hijskraan van de genie plaats de grote buizen van de noodpompen bij een gemaal in Friesland.

Alert 2015 stond ook in teken van evacuatie. Defensie is de eerste 12 uur verantwoordelijk voor het inschrijven van evacuees.

Bewoners werden met 4 tonners naar een opvanglocatie gebracht.

Oefening Alert 2015 was een unieke kans voor de veiligheidspartners om elkaar te leren kennen. 2 weken lang werkten zij intensief met elkaar samen.