x

Was Boxer, wordt Bushmaster

De rollen van het lichte pantservoertuig Bushmaster en het zwaardere pantservoertuig Boxer worden omgedraaid. Bij eerdere missies kwam de dreiging vooral van in de grond verborgen geïmproviseerde explosieven of door direct vuur met hoofdzakelijk kleinkaliberwapens. Nu moet rekening worden gehouden met dreiging van alle zijden.

De Boxer is door zijn ballistische bescherming beter bestand tegen dreigingen van alle kanten dan de Bushmaster. Ook heeft het voertuig een beter remote control weapon station dan de Bushmaster. De Bushmaster heeft onvoldoende vuurkracht en biedt onvoldoende bescherming tegen direct en indirect vuur. 

De Bushmasters zijn nu nog ingedeeld bij de gevechtseenheden, de Boxers bij de ondersteunende eenheden. Door de rollen om te draaien, worden de eenheden die de meeste risico’s lopen uitgerust met de voertuigen die de beste bescherming en de meeste vuurkracht bieden.

Defensie krijgt uiteindelijk 98 Bushmasters en 200 Boxers in de gelederen. Door de wissel veranderen niet de aantallen, maar wel de samenstelling. Defensie neemt 39 missiemodules genie meer af, maar 15 missiemodules vracht en 24 missiemodules commandopost minder.

Van de 98 Bushmasters krijgen er 48 een nieuwe bestemming: 12 Bushmasters worden commandovoertuig, eenzelfde aantal gaat naar de onderhouds-, diagnose- en bergingsgroepen (ODB), nog eens 12 worden ingezet als vrachtvoertuig en 1 dozijn als EOV-voertuig. Dat laatste aantal komt in de plaats van de verouderde Fuchs-voertuigen, die al op de nominatie stonden te worden vervangen.

Foto: sergeant-majoor Gerben van Es

x

Bermbombuggy

Defensie, TNO en het midden- en kleinbedrijf zijn al een tijdje op zoek naar de ultieme bermbomdetector. De MIRA-sensor zou dit wel eens kunnen zijn. Het prototype is nu opgeleverd. Buiten de vertrouwde metaaldetector zou de MIRA-sensor in staat moeten zijn op meer innovatieve wijze improvised explosive devices (IED’s) of bermbommen te vinden.

De firma MIRAMAP maakt  al gebruik van de sensor voor bodemonderzoek en zet het middel ook in voor dijkbewaking. MIRAMAP ontwikkelde hieruit een prototype voor de detectie van bermbommen en andere verdachte objecten in de bodem. De firma verbeterde de sensoren, er kwam precisie navigatie bij en een eerste gebruikersinterface werd ontwikkeld. De eerste rijdende testen zijn inmiddels succesvol uitgevoerd op de Amersfoortse Vlasakkers. Dat gebeurde in nauwe samenwerking met het Defensie Expertise Centrum Counter IED in Amersfoort.

Foto: MIRAMAP

x

Dialoog Dutchbat III

Minister-president Mark Rutte en minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert hebben op 17 oktober in Amersfoort gesproken met bijna 200 veteranen van Dutchbat III. Dat is het Nederlandse VN-bataljon dat in 1995 in Srebrenica diende tijdens de val van deze enclave.

De bijeenkomst in besloten kring kwam voort uit een eerdere ontmoeting die Rutte en Hennis met Dutchbat-veteranen hadden. Dat was tijdens de laatste Nederlandse Veteranendag op 27 juni in Den Haag. Toen bleek er behoefte te bestaan aan een nader gesprek met de veteranen van het bataljon over hun ervaringen van 1995 en de periode daarna. In Amersfoort werd onder meer gesproken over erkenning, waardering en nazorg. Het ministerie van Defensie en Dutchbat-vertegenwoordigers zetten dit overleg voort.

Foto: Evert-Jan Daniëls

x

Rotterdam crisisgebied voor Genie

Landmachtmilitairen van 41 Geniebataljon uit Oirschot hebben op 21 oktober in de Rotterdamse Kuip een omvangrijke search-operatie beëindigd. De opdracht vormde het sluitstuk van de oefening Independent Engineer die de hele week in de Maasstad speelde. De training was gericht op opereren in crisisgebied.

Independent Engineer voerde de genisten, militaire bouw- en zoekspecialisten, zelfs naar de spelonken van de stad. Onder meer het gebied in en om de Maastunnel, diverse loodsen, het overslagschip Marcor Bulk en andere objecten werden doorzocht op de aanwezigheid van giftige stoffen, wapens en explosieven. In de Kuip bestond de dreiging uit een bom die onder een zitting was verstopt.

De militaire activiteiten beperkten zich niet tot de zuidoever. Ook op de Keileweg, aan de ander kant van de Maas, liet Defensie zich nadrukkelijk zien. Op het terrein van de firma Ferro Dome gaf de nieuwe genietank Kodiak van de landmacht een demonstratie van zijn brute kracht bij het slopen van een oude loods. Het was de eerste keer dat het 60 ton wegende monster in de praktijk een staaltje van zijn kunnen liet zien. 

Bij de oefening in Rotterdam waren behalve 450 Nederlandse militairen ook enkele tientallen Belgische en Amerikaanse collega’s betrokken.

Foto: sergeant-1 Eva Klijn

Eervolle laatste rustplaats

Drie in de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde militairen zijn onlangs herbegraven. De soldaten Hendrik Jan Oosterhuis en Adriaan Tiberius zijn op 16 oktober op het Militair Ereveld Grebbeberg bijgezet. Ze sneuvelden tijdens gevechtsacties.

Een dag eerder werd de door de Duitsers gefusilleerde geheim agent Ben Buunk op verzoek van zijn familie met militaire eer herbegraven op het Nationaal Ereveld Loenen. De wachtmeester capitulant ontving meerdere onderscheidingen. In maart 1944 kreeg de Engelandvaarder het Kruis van Verdienste. Postuum werd hem in november 1948 de Bronzen Leeuw toegekend.

De Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht (BIDKL) bracht in alle gevallen de stoffelijke resten over naar de nationale erevelden. De BIDKL bestaat dit jaar 70 jaar. De dienst heeft in die tijd tienduizenden slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog geïdentificeerd, maar nog altijd zijn er zo’n 6.000 ongeïdentificeerde militaire en burgerslachtoffers. De BIDKL zet zich dagelijks in om hun stoffelijke resten op te sporen en ze een naam en laatste rustplaats te geven.

Foto: Bart Nijs Fotografie

TRIS te boek gesteld

Vele honderden Nederlandse militairen vervulden in de jaren ´60 en ´70 hun dienstplicht in Suriname. Het land, zijn bevolking en de patrouilles in de jungle maakten op hen een onuitwisbare indruk. De Nederlandse militairen verlieten in 1975 Suriname. De geschiedenis van de troepenmacht in Suriname, het TRIS, is nu te boek gesteld. Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Mart de Kruif nam op 5 november het eerste exemplaar in ontvangst.

Ellen Klinkers, De troepenmacht in Suriname. De Nederlandse defensie in een veranderende koloniale wereld 1940-1975. ISBN: 9789089536648. 248 pagina’s. Prijs: €24,90.